24 juni 2021 7:59

Bankgarantie

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een soort financiële achtervang die wordt aangeboden door een kredietverlenende instelling. De bankgarantie houdt in dat de geldverstrekker ervoor zorgt dat aan de verplichtingen van een debiteur wordt voldaan. Met andere woorden, als de schuldenaar er niet in slaagt een schuld af te lossen, zal de bank deze dekken. Een bankgarantie stelt de klant of debiteur in staat goederen te kopen, apparatuur te kopen of een lening op te nemen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een bankgarantie is wanneer een kredietverlenende instelling belooft een verlies te dekken als een lener in gebreke blijft met een lening.
  • Leningpartijen kiezen voor directe garanties voor internationale en grensoverschrijdende transacties.
  • De garantie vormt een extra risico voor de geldschieter, dus leningen met een dergelijke garantie zullen hogere kosten of rentetarieven met zich meebrengen.

Bankgaranties begrijpen

Een bankgarantie is wanneer een leningverstrekkende instelling belooft een verlies te dekken als een lener een lening niet kan aflossen. Door de garantie kan een bedrijf kopen wat het anders niet zou kunnen, waardoor de bedrijfsgroei wordt bevorderd en ondernemingsactiviteiten worden bevorderd.

Er zijn verschillende soorten bankgaranties, waaronder directe en indirecte garanties. Banken gebruiken doorgaans directe garanties in buitenlandse of binnenlandse zaken, die rechtstreeks aan de begunstigde worden verstrekt. Directe garanties zijn van toepassing wanneer de zekerheid van de bank niet berust op het bestaan, de geldigheid en de afdwingbaarheid van de hoofdverplichting.Een bankgarantie is wanneer een kredietverlenende instelling belooft een verlies te dekken als een lener in gebreke blijft met een lening.

Individuen kiezen vaak voor directe garanties voor internationale en grensoverschrijdende transacties, die gemakkelijker kunnen worden aangepast aan buitenlandse rechtsstelsels en praktijken omdat ze geen vormvereisten hebben.

Indirecte garanties komen het vaakst voor in de exportsector, vooral wanneer overheidsinstanties of openbare entiteiten de begunstigden van de garantie zijn. Veel landen accepteren geen buitenlandse banken en garantiegevers vanwege juridische kwesties of andere vormvereisten. Met een indirecte garantie maakt men gebruik van een tweede bank, meestal een buitenlandse bank met een hoofdkantoor in het land van domicilie van de begunstigde.

Voorbeelden van bankgaranties

Vanwege het algemene karakter van een bankgarantie zijn er veel verschillende soorten:

  • Een betalingsgarantie verzekert een verkoper dat de koopprijs op een vastgestelde datum wordt betaald.
  • Een vooruitbetalingsgarantie fungeert als onderpand voor het terugbetalen van vooruitbetalingen door de koper als de verkoper de gespecificeerde goederen niet levert volgens het contract.
  • Een kredietgarantie dient als onderpand voor het terugbetalen van een lening.
  • Een huurgarantie dient als onderpand voor betalingen van huurovereenkomsten.
  • Een bevestigde betalingsopdracht is een onherroepelijke verplichting waarbij de bank de begunstigde op een bepaalde datum namens de klant een vast bedrag betaalt.
  • Een uitvoeringsgarantie dient als onderpand voor de kosten van de koper als diensten of goederen niet worden geleverd zoals overeengekomen in het contract.
  • Een garantieverklaring dient als onderpand om ervoor te zorgen dat bestelde goederen worden geleverd zoals overeengekomen.

Bedrijf A is bijvoorbeeld een nieuw restaurant dat $ 3 miljoen aan keukenapparatuur wil kopen. De leverancier van apparatuur vereist dat bedrijf A een bankgarantie verstrekt om de betalingen te dekken voordat ze de apparatuur naar bedrijf A verzenden. Bedrijf A vraagt ​​een garantie van de leningverstrekkende instelling die zijn kasrekeningen bijhoudt. De bank ondertekent in wezen het koopcontract met de verkoper.