24 juni 2021 8:40

Bollinger Band®-definitie

Wat is een Bollinger Band®?

Een Bollinger Band® is een technische analyse-tool die wordt gedefinieerd door een reeks trendlijnen die twee standaarddeviaties (positief en negatief) uitgezet zijn vanaf een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de prijs van een effect, maar die kan worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker.

Bollinger Bands® zijn ontwikkeld en auteursrechtelijk beschermd door de beroemde technische handelaar John Bollinger, ontworpen om kansen te ontdekken die beleggers een grotere kans geven om correct te identificeren wanneer een actief te veel of te veel wordt gekocht.

Belangrijkste leerpunten

  • Bollinger Bands® zijn een technische analyse-tool ontwikkeld door John Bollinger voor het genereren van oververkochte of overgekochte signalen.
  • Er zijn drie regels waaruit Bollinger-banden bestaan: een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (middelste band) en een bovenste en onderste band.
  • De bovenste en onderste banden zijn typisch 2 standaarddeviaties +/- van een 20-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, maar kunnen worden gewijzigd.

Hoe Bollinger Bands® te berekenen

De eerste stap bij het berekenen van Bollinger Bands® is het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van de beveiliging in kwestie te berekenen, doorgaans met behulp van een 20-daagse SMA. Een voortschrijdend gemiddelde over  20 dagen zou het gemiddelde van de  slotkoersen voor de eerste 20 dagen als eerste gegevenspunt bepalen. Het volgende datapunt zou de vroegste prijs verlagen, de prijs op dag 21 optellen en het gemiddelde nemen, enzovoort. Vervolgens wordt de standaarddeviatie van de prijs van het effect verkregen. Standaarddeviatie is een wiskundige meting van gemiddelde variantie en speelt een prominente rol in statistiek, economie, boekhouding en financiën.

Voor een gegeven dataset meet de standaarddeviatie hoe uitgespreide getallen zijn ten opzichte van een gemiddelde waarde. De standaarddeviatie kan worden berekend door de vierkantswortel van de variantie te nemen, die zelf het gemiddelde is van de gekwadrateerde verschillen van het  gemiddelde. Vermenigvuldig vervolgens die standaarddeviatie met twee en tel dat bedrag beide op en trek het af van elk punt langs de SMA. Die produceren de bovenste en onderste banden.

Hier is deze Bollinger Band®-formule:

Wat vertellen Bollinger Bands® u?

Bollinger Bands® zijn een zeer populaire techniek. Veel handelaren zijn van mening dat hoe dichter de prijzen naar de bovenste band bewegen, hoe meerde markt wordt overbought, en hoe dichter de prijzen naar de onderste band gaan, hoe meerde markt wordt oversold. John Bollinger heeft eenset van 22 regels die moeten worden gevolgd bij het gebruik van de banden als handelssysteem.

In de onderstaande grafiek toont Bollinger Bands® de 20-daagse SMA van het aandeel met een boven- en onderband samen met de dagelijkse bewegingen van de aandelenkoers. Omdat standaarddeviatie een maatstaf is voor de volatiliteit, worden de banden breder wanneer de markten volatieler worden; tijdens minder vluchtige periodes trekken de banden samen.

De Squeeze

De squeeze is het centrale concept van Bollinger Bands®. Wanneer de banden dicht bij elkaar komen, waardoor het voortschrijdend gemiddelde wordt beperkt, wordt dit een squeeze genoemd. Een squeeze duidt op een periode van lage volatiliteit en wordt door handelaren beschouwd als een potentieel teken van toekomstige verhoogde volatiliteit en mogelijke handelsmogelijkheden. Omgekeerd, hoe verder de banden uit elkaar bewegen, hoe groter de kans op een afname van de volatiliteit en hoe groter de kans om een ​​transactie te verlaten. Deze voorwaarden zijn echter geen handelssignalen. De banden geven geen indicatie wanneer de verandering kan plaatsvinden of in welke richting de prijs zou kunnen bewegen.

Puistjes

Ongeveer 90% van de prijsactie vindt plaats tussen de twee banden. Elke uitbraak boven of onder de bands is een ingrijpende gebeurtenis. De uitbraak is geen handelssignaal. De fout die de meeste mensen maken, is te geloven dat die prijs die een van de bands raakt of overschrijdt, een signaal is om te kopen of te verkopen. Breakouts geven geen idee over de richting en omvang van toekomstige prijsbewegingen.

Beperkingen van Bollinger Bands®

Bollinger Bands® zijn geen op zichzelf staand handelssysteem. Ze zijn slechts één indicator die is ontworpen om handelaren informatie te verstrekken over prijsvolatiliteit. John Bollinger stelt voor om ze te gebruiken met twee of drie andere niet-gecorreleerde indicatoren die meer directe marktsignalen geven. Hij vindt het cruciaal om indicatoren te gebruiken op basis van verschillende soorten data. Enkele van zijn favoriete technische technieken zijn moving average divergentie / convergentie (MACD), on-balance volume en relatieve sterkte-index (RSI).

Omdat ze worden berekend op basis van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, wegen ze oudere prijsgegevens op hetzelfde gewicht als de meest recente, wat betekent dat nieuwe informatie kan worden verwaterd door verouderde gegevens. Ook het gebruik van 20-dagen SMA en 2 standaarddeviaties is een beetje willekeurig en werkt mogelijk niet voor iedereen in elke situatie. Handelaren moeten hun aannames voor SMA en standaarddeviatie dienovereenkomstig aanpassen en controleren.