24 juni 2021 9:33

Kapitaalwaarderingsfonds

Wat is een kapitaalwaarderingsfonds?

Kapitaalgroei, ook wel vermogenswinst genoemd, verwijst naar de toename van de waarde van een investering. Een fonds voor vermogensgroei is een fonds dat tracht de vermogenswaarde voornamelijk te verhogen door te beleggen in snelgroeiende en waardeaandelen. Deze fondsen kunnen ook agressieve groeifondsen, vermogensopbrengstenfondsen of vermogenswinstfondsen worden genoemd.

Inzicht in fondsen voor vermogenswaardering

Kapitaalverhogingsfondsen zijn een goede optie voor beleggers die bereid zijn enkele extra risico’s te nemen ten voordele van bovengemiddelde marktrendementen. Ze spreken doorgaans agressieve beleggers aan. Beleggingsstrategieën kunnen breed variëren in de fondscategorie; De meeste fondsen worden echter voornamelijk belegd in een mix van waarde- en agressieve groeiaandelen. Deze fondsen zijn over het algemeen gematigder in hun beleggingen dan agressieve groeiaandelenfondsen, die zowel op lange als op korte termijn met groei en waarde beleggen. Deze fondsen kunnen geschikt zijn voor gematigde beleggers die op zoek zijn naar aandelenmarktallocatie, aangezien ze doorgaans beleggen vanuit een breed marktaandelenuniversum. Ze kunnen ook een consistente blootstelling aan de aandelenmarkten bieden met een gestage kapitaalgroei in de tijd. Daarom kunnen ze een goede kernbelang op lange termijn zijn voor een matig tot agressief deel van een beleggingsportefeuille.

Belangrijkste leerpunten

  • Een fonds voor vermogensgroei is een fonds dat belegt in activa, zoals snelgroeiende en waardeaandelen, die naar verwachting agressief zullen stijgen.
  • Kapitaalverhogingsfondsen dragen hogere risico’s, maar bieden doorgaans een hoger dan gemiddeld rendement.
  • Fondsen met vermogensgroei beleggen voornamelijk in aandelen, zoals groei- en agressieve groeiaandelen.
  • Deze fondsen brengen de portefeuille ook in evenwicht met waardeaandelen en conservatieve investeringsopties.

Strategieën voor kapitaalwaarderingsfondsen

Zoals de naam al doet vermoeden, proberen fondsen voor vermogensgroei waarde te leveren aan aandeelhouders door te investeren in bedrijven waarvan zij denken dat ze stijgende aandelenkoersen hebben. Daarom zijn ze zwaar gewogen naar aandelen. Ze gaan vaak agressief in op groeiaandelen, terwijl ze ook de portefeuille in evenwicht brengen met waardeaandelen en een mix van conservatieve investeringen voor kapitaalbehoud. Met kapitaalgroei als primair doel hebben deze fondsen doorgaans een breed aandelenuniversum van waaruit ze beleggen. Meestal zullen beleggingen gericht zijn op specifieke regio’s van de wereld, met talrijke fondsen die in Amerikaanse aandelen beleggen.

Risico’s van kapitaalwaarderingsfondsen

Kapitaalgroei-fondsen kunnen over het algemeen hogere risicokenmerken hebben dan passieve indexbeleggingen en aandelenfondsen met een standaardwaarde. Ze bieden het potentieel voor bovengemiddelde marktrendementen met het voordeel van diversificatie door actief beheer. Dit geeft beleggers blootstelling aan een breed scala aan aandelenbeleggingen. Deze fondsen kunnen brede mandaten en flexibele beleggingsdoelstellingen hebben die mogelijk extra zorgvuldigheid van beleggers vereisen.

Voorbeeld kapitaalwaarderingsfonds

Over de hele investeringsmarkt zijn talrijke fondsen voor vermogensgroei beschikbaar. BlackRock’s Capital Appreciation Fund biedt beheer door een van de grootste investeringsmanagers ter wereld.

BlackRock Capital Appreciatie Fund

Het BlackRock Capital Appreciation Fund belegt in Amerikaanse groeiaandelen en streeft tegelijkertijd naar een evenwicht tussen groei en risico. Het fonds is gebenchmarkt met de Russell 1000 Growth Index. Per 31 augustus 2019 presteerde het beter dan de Russell 1000 Growth Index met een rendement van 4,54% YTD.