24 juni 2021 9:58

Chaebol-structuur

Wat is de Chaebol-structuur?

De chaebol-structuur is een systeem van zakenconglomeraten dat in de jaren zestig in Zuid-Korea is ontstaan, waardoor wereldwijde multinationals zijn ontstaan ​​met enorme internationale operaties. Chaebol is een Engelse transliteratie van het Koreaanse woord 재벌, wat plutocratie, rijke zakenfamilie of monopolie betekent, en de chaebol-structuur kan een enkel groot bedrijf of meerdere groepen bedrijven omvatten.

Belangrijkste leerpunten

  • De chaebol-structuur verwijst naar een zakenconglomeraatsysteem dat in de jaren zestig in Zuid-Korea is ontstaan, waardoor wereldwijde multinationals zijn ontstaan ​​met enorme internationale operaties.
  • Chaebols zijn eigendom van, worden gecontroleerd en / of beheerd door dezelfde familiedynastie, meestal die van de oprichter van de groep.
  • Samsung, Hyundai, SK Group en LG Group behoren tot de grootste en meest prominente chaebols.
  • Critici zeggen dat chaebols de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven belemmeren en een grote impact kunnen hebben op de economie van het land als ze falen.

Inzicht in de Chaebol-structuur

De chaebols in Zuid-Korea vertegenwoordigen een groep grote bedrijfsentiteiten die erg belangrijk zijn voor de economische structuur van het land. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Zuid-Korea worden grotendeels gedreven door chaebols. Chaebols vertegenwoordigen ongeveer de helft van de waarde van de aandelenmarkt van het land. Het zijn over het algemeen industriële conglomeraten die uit verschillende filialen bestaan.

Chaebols zijn eigendom van, worden gecontroleerd en / of beheerd door dezelfde familiedynastie, meestal die van de oprichter van de groep. Gezinsleden worden meestal op managementposities geplaatst, waardoor ze meer controle hebben over de manier waarop de bedrijven opereren. Hoewel sommige van de families van oorsprong zijn niet per se meerderheid stakeholders in de chaebols nu, kunnen ze nog wat samenwerking met hen.

Er zijn ongeveer twee dozijn bekende familiebedrijven die actief zijn in de Zuid-Koreaanse economie. Samsung, Hyundai, SK Group en LG Group behoren tot de grootste en meest prominente chaebols. Deze bedrijven zijn goed voor meer dan de helft van de export van het land. En samen helpen ze het grootste deel van de hoofdstad van Zuid-Korea binnen te halen uit buitenlandse bronnen.Chaebols is goed voor meer dan de helft van de export van Zuid-Korea en helpt het grootste deel van het buitenlands kapitaal binnen te halen.

Chaebols heeft over het algemeen een goede relatie gehad met de Zuid-Koreaanse regering. De steun van de federale overheid voor chaebols begon na de Koreaanse oorlog als een manier om de economie weer op te bouwen. Sinds de jaren zestig heeft de federale overheid speciale leningen, subsidies en belastingvoordelen verstrekt en gegarandeerd aan chaebols, vooral aan degenen die betrokken zijn bij de bouw, staal, olie- en chemische industrie.

Chaebols tegen Keiretsus

De chaebol-structuur wordt vaak vergeleken met de Japanse  keiretsu  businessgroepen, maar er zijn enkele fundamentele verschillen tussen de twee. Chaebols worden over het algemeen gecontroleerd door hun oprichtende families, terwijl keiretsu-bedrijven worden gerund door professionele managers. Het eigendom van Chaebol is ook gecentraliseerd, terwijl keiretsu-bedrijven gedecentraliseerd zijn.

Kritiek op de Chaebol-structuur

Een aanklacht die vaak tegen de chaebols wordt geuit, is dat ze de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven in Zuid-Korea hebben belemmerd, waardoor er enorme onevenwichtigheden in de economie zijn ontstaan. Hoewel de Zuid-Koreaanse regering in de loop der jaren af ​​en toe pogingen heeft ondernomen om de macht en invloed van chaebols te beteugelen, hebben deze inspanningen wisselend succes gehad.

Een andere zorg over chaebols is dat het consolideren van aanzienlijke marktmiddelen in deze conglomeraten de economische stabiliteit van Zuid-Korea in gevaar brengt als ze falen. Samsung is bijvoorbeeld alleen gegroeid tot ongeveer 20% van het bruto binnenlands product (bbp) in Zuid-Korea.

Chaebols worden vaak beschuldigd van het oppotten van winsten en het uitbreiden van hun activiteiten en fabrieken in het buitenland in plaats van opnieuw te investeren in de binnenlandse economie. Dit staat in contrast met ongeveer 90% van de werknemers in het land die voor kleine en middelgrote bedrijven werken, wat betekent dat een klein deel van de totale bevolking in dienst is van conglomeraten die de economie van het land aanzienlijk beheersen.

De concentratie van marktmacht en afhankelijkheid van chaebols heeft Zuid-Korea afhankelijk gemaakt van deze conglomeraten tot het punt waarop de overheid deze entiteiten moet steunen tijdens financiële crises. Dit is ook problematisch omdat kleinere, wendbare bedrijven uit andere landen meer concurrentie bieden.

Hoewel chaebols vaak een groot aantal bedrijfseenheden met uitgebreide productiemogelijkheden omvatten, kan de enorme omvang van de totale organisatie nadelig zijn wanneer snelheid nodig is. Bovendien houdt hun vermogen om te innoveren en te groeien mogelijk geen gelijke tred met de snelheid en behendigheid van kleinere bedrijven uit andere landen. Wanneer chaebols lijden onder een dergelijke langzame of stagnerende groei, kunnen de effecten aanzienlijk worden gevoeld in grote segmenten van de economie van Zuid-Korea.