24 juni 2021 10:10

CIVETS (Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika)

Wat is CIVETS (Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika)?

CIVETS is een investeringsacroniem voor de landen Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika, die eind jaren 2000 algemeen werden beschouwd als de volgende opkomende markteconomieën die de komende decennia snel zouden stijgen. Het acroniem CIVETS werd in 2008 bedacht bij de Economist Intelligence Unit (EIU) in Londen.

CIVETS speelt een ander acroniem af, BRIC (Brazilië, Rusland, India en China), dat in 2001 door de hoofdeconoom van Goldman Sachs werd opgericht om een ​​groep opkomende landen te beschrijven, waarvan toen werd aangenomen dat ze de volgende rijzende sterren waren.

Belangrijkste leerpunten

  • CIVETS is een investeringsacroniem voor de landen Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika.
  • Een directeur van de Economist Intelligence Unit (EIU) bedacht het acroniem in 2008 als een verwijzing naar de landen die werden beschouwd als de volgende rijzende sterren van opkomende landen.
  • De CIVETS-landen hadden veel gemeenschappelijke factoren, waaronder snelgroeiende economieën, grote populaties onder de 30 jaar en redelijk volwassen financiële systemen.
  • Sommige professionele beleggers hebben een vaag beeld van het acroniem beleggen, wat de gewoonte is om geld in kleine groepen markten te stoppen die vaak weinig gemeen hebben buiten een breed economisch concept.

CIVETS begrijpen (Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika)

CIVETS-landen (Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika) werden beschouwd als de volgende generatie van ‘ tijgereconomieën ‘ omdat ze snelgroeiende, relatief diverse economieën deelden, evenals grote populaties die jonger waren dan leeftijd 30. Deze landen lieten dus een groot potentieel zien voor een sterke groei van de binnenlandse consumptie.

Andere positieve aspecten van deze groep zijn onder meer relatieve politieke stabiliteit (vooral in vergelijking met eerdere generaties), een focus op hoger onderwijs, redelijk geavanceerde financiële systemen en groeiende economische trends in het algemeen. Bovendien waren de economieën van CIVETS over het algemeen dynamisch zonder de afhankelijkheid van de externe vraag of de export van goederen die kenmerkend zijn voor sommige economisch ontwikkelende landen. Ze hadden ook een relatief lage overheidsschuld, evenals schulden van bedrijven en huishoudens.

Speciale overwegingen

Blootstelling aan CIVETS-landen werd mogelijk voor particuliere beleggers door het gebruik van Exchange Traded Funds (ETF’s). In 2011 lanceerde Standard & Poor’s bijvoorbeeld zijn S&P CIVETS 60, die gericht was op investeringen van de tweede generatie opkomende markten. De S&P CIVETS-index omvatte 60 componenten, bestaande uit tien liquide aandelen uit elk van de zes beoogde landen, verhandeld op hun respectievelijke binnenlandse beurzen.

Eveneens in 2011 introduceerde HSBC Global Asset Management een fonds met een soortgelijk concept: het HSBC Global Investment Funds (GIF) CIVETS-fonds, dat streefde naar langetermijnrendementen door te beleggen in een beheerd vermogen als redenen voor de beslissing om het fonds te sluiten.

Maar een ander acroniem voor een bundel ontwikkelingslanden werd bedacht door Goldman Sachs – de Next Eleven (N-11), die naar verluidt het potentieel had om ’s werelds grootste economieën te worden in de 21e eeuw.Een investeringsacroniem dat ongelooflijk succes heeft gekend, is FAANG, dat verwijst naar de meest populaire en best presterende Amerikaanse technologieaandelen: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) en Alphabet (GOOG) (voorheen bekend als Google). 

Kritiek op Acroniem Investeren

Als economen het begin van de 21e eeuw van veraf bestuderen, zullen ze dit type instrument dan zien als een tijdelijke trend bij het investeren in opkomende markten? Of zal het hebben bewezen te blijven bestaan?

De wijsheid van “acroniem investeren” – geld steken in kleine groepen markten die vaak weinig gemeen hebben buiten een breed economisch concept – is discutabel onder beleggingsprofessionals. Hoewel het waar is dat veel van de CIVETS-landen, en andere onder aparte afkortingen op één hoop gegooid, periodes van turbulente economische groei hebben gekend, is het ook waar dat investeringswinsten niet gegarandeerd zijn.

Meer dan een decennium na de oprichting van CIVETS willen veel fondsbeheerders blootstelling aan veel van de landen in deze verschillende groepen, maar ze willen individuele blootstelling aan deze landen. Anderen staan ​​wantrouwend tegenover acroniemen die ze misschien als marketinghype beschouwen. Hoe dan ook, hoewel CIVETS een even waardig investeringsinstrument zijn als alle andere, zal het altijd riskant zijn om uitsluitend op demografische gegevens te vertrouwen om investeringsbeslissingen te nemen, omdat de demografische gegevens veranderen; dat is hun aard.