24 juni 2021 11:16

Credit Spread-optie

Wat is een credit spread-optie?

In de financiële wereld is een credit spread-optie (ook bekend als een “creditspread”) een optiecontract dat de aankoop van één optie en de verkoop van een tweede vergelijkbare optie met een andere uitoefenprijs omvat. Door twee opties van dezelfde klasse en vervaldatum uit te wisselen, draagt ​​deze strategie effectief het kredietrisico over van de ene partij naar de andere. In dit scenario bestaat het risico dat het betreffende krediet toeneemt, waardoor de spread groter wordt, wat vervolgens de prijs van het krediet verlaagt. Spreads en prijzen bewegen in tegengestelde richting. Een eerste premie wordt door de koper betaald in ruil voor potentiële kasstromen als een bepaalde creditspread verandert ten opzichte van het huidige niveau.

Een credit spread-optie begrijpen

De koper van een credit spread optie kan contanten stromen als de credit spread tussen twee specifieke benchmarks breder of smaller wordt, afhankelijk van de manier waarop de optie wordt geschreven. Creditspread-opties zijn er in de vorm van zowel call- als put-opties, waardoor zowel long- als short-kredietposities mogelijk zijn.

Belangrijkste leerpunten

  • Een credit spread-optie is een soort strategie waarbij de ene optie wordt gekocht en een tweede optie wordt verkocht.
  • De twee opties in de creditspreadstrategie hebben dezelfde klasse en vervaldatum, maar variëren in termen van de uitoefenprijs.
  • Als een belegger de positie betreedt, ontvangt hij een netto krediet; als de spread kleiner wordt, profiteert hij van de strategie.

Creditspread-opties kunnen worden uitgegeven door houders van een schuld van een specifiek bedrijf om het risico van een negatieve kredietgebeurtenis in te dekken. De koper van de credit spread-optie (call) neemt het risico van wanbetaling geheel of gedeeltelijk over en zal de verkoper van de optie betalen als de spread tussen de schuld van het bedrijf en een benchmarkniveau (zoals LIBOR) toeneemt.

Opties en andere derivaten op basis van creditspreads zijn essentiële instrumenten om de risico’s te beheersen die gepaard gaan met lager gewaardeerde obligaties en schulden.