24 juni 2021 13:10

Aandelenparticipatie

Wat is aandelenparticipatie?

Kapitaalparticipatie verwijst naar het bezit van aandelen in een bedrijf of eigendom. Kapitaalparticipatie kan de aankoop van aandelen inhouden door middel van opties of door gedeeltelijk eigendom toe te staan ​​in ruil voor financiering. Hoe groter de participatiegraad, hoe hoger het percentage aandelen dat in handen is van belanghebbenden.

Door belanghebbenden toe te staan ​​aandelen te bezitten, wordt het succes van de belanghebbenden gekoppeld aan dat van het bedrijf of de vastgoedinvestering. In dat geval levert een winstgevender bedrijf belanghebbenden meer winst op.Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen gebruiken om een ​​aandelenparticipatieprogramma te creëren, zoals opties, reserve, fantoomaandelen, preferente aandelen of gewone aandelen.

Hoe aandelenparticipatie werkt

Aandelenparticipatie wordt in veel beleggingen gebruikt om twee hoofdredenen. Ten eerste wordt het gebruikt om de financiële beloningen van leidinggevenden te koppelen aan het lot van het bedrijf, waardoor de kans groter wordt dat leidinggevenden beslissingen nemen die de winstgevendheid van het bedrijf verbeteren.

Dit type compensatie kan worden uitgesteld, waardoor de mogelijkheid wordt verkleind dat leidinggevenden kortetermijnbeslissingen nemen om de aandelenkoers te verhogen. Werknemers, niet alleen leidinggevenden, kunnen ook aandelen krijgen van bedrijven als een vorm van behoud van werknemers en werkprikkels. Dit komt meestal bovenop het basissalaris en de bonussen die ze ontvangen.

De tweede reden voor aandelenparticipatie is dat het kan worden gebruikt door bedrijven die actief zijn in opkomende economieën waarin lokale overheden de vruchten willen plukken van ontwikkeling.

Voordelen van aandelenparticipatie

Net als bij leidinggevenden die billijkheid ontvangen, is het de bedoeling om werknemers aan te moedigen hun uiterste best te doen voor de groei en welvaart van de organisatie op de lange termijn. Het eigen vermogen van leidinggevenden en werknemers kan worden geleverd met aanvullende bepalingen over hoe de aandelen kunnen worden geconverteerd, verkocht of overgedragen. Zelfs met die potentiële voordelen kan de manier waarop een bedrijf aandelenparticipatie beschikbaar stelt onbedoelde gevolgen hebben, zoals het blootstellen van werknemers aan nieuwe belastingverplichtingen.

Aandelenparticipatie geeft lokale overheden ook zeggenschap over bedrijfsbeslissingen. Inwoners van een gemeente kunnen ook aandelenbelangen krijgen aangeboden bij de ontwikkeling of herontwikkeling van hun geboorteplaats.

Belangrijkste leerpunten

  • Kapitaalparticipatie vertegenwoordigt het eigendom van een actief, zoals een bedrijf of onroerend goed.
  • Kapitaalparticipatie verbindt het succes van de belanghebbende effectief met dat van het succes van het bedrijf.
  • Aandelenparticipatie wordt voornamelijk gebruikt als een vorm van personeelsbeloning of door bedrijven die zaken doen in opkomende economieën.

Voorbeeld van aandelenparticipatie

Een voorbeeld: nadat New Orleans werd verwoest door de orkaan Katrina en de daaropvolgende overstromingen, waren er voorstellen om ontheemde bewoners gelijkheid te geven in de inkomsten die werden gegenereerd door de herontwikkeling van hun wijken. De bedoeling was om mensen die hun huis en levensonderhoud verloren een kans te geven om de vruchten te plukken van nieuwe zaken en rijkdom die dankzij de wederopbouwinspanningen naar de stad zouden komen. Hierdoor zouden die bewoners ook meer participeren in het besluitvormingsproces voor de revitalisering van hun wijken.