24 juni 2021 17:37

Verzekerde financiële instelling

Wat is een verzekerde financiële instelling?

Een verzekerde financiële instelling is een bank of spaarinstelling die door een of andere vorm van depositoverzekering wordt gedekt.

Belangrijkste leerpunten

  • Een verzekerde financiële instelling is een bank of spaarinstelling die door een of andere vorm van depositoverzekering wordt gedekt.
  • Staats- en nationale banken moeten zijn verzekerd voor financiële instellingen die wettelijk verplicht zijn om dekking te hebben van de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ).
  • De National Credit Union Administration (NCUSIF) is een federaal programma vergelijkbaar met de FDIC dat federaal verzekerde kredietverenigingen dekt.

Inzicht in verzekerde financiële instellingen

Staats- en nationale banken moeten zijn verzekerd voor financiële instellingen die wettelijk verplicht zijn omdekkingte hebben van de Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ). Het Depositoverzekeringsfonds verzekert de deposito’s en beschermt de inleggers van verzekerde banken en lost falende banken op.  Kredietverenigingen worden gedekt door het National Credit Union Share Insurance Fund, of NCUSIF.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Betaalrekeningen, spaarrekeningen, depositocertificaten (cd’s) en geldmarktrekeningen worden over het algemeen volledig gedekt door FDIC.3 De dekking strekt zich uit tot trustrekeningen en individuele pensioenrekeningen (IRA’s), maar alleen die delen die bestaan ​​uit betaal- of spaarrekeningen, cd’s of geldmarktrekeningen.

De FDIC-verzekering dekt geen producten zoals onderlinge fondsen, lijfrentes, levensverzekeringen, aandelen, ETF’s of obligaties. Ook de inhoud van safeloketten valt niet onder de FDIC-dekking. Kassiercheques en postwissels uitgegeven door een mislukte bank blijven volledig gedekt door FDIC.

Depositohoudersverzekeringsfonds (DIF)

De DIF wordt verminderd met voorzieningen voor verliezen in verband met failliete banken en met FDIC-bedrijfskosten. De FDIC handhaaft de DIF door bewaarinstellingen een verzekeringspremie te beoordelen.  Het bedrag dat elke instelling wordt beoordeeld, is zowel gebaseerd op het saldo van verzekerde deposito’s als op het risico dat de instelling vormt voor het verzekeringsfonds. Wanneer een bank insolvent wordt, wordt de FDIC aangesteld als curator van de failliete instelling.

Als curator neemt de FDIC het eigendomsrecht over de activa van de mislukte instelling en liquideert deze. Omdat het depot verzekeraar, het loont de mislukte instelling deposito verplichtingen of betaalt een andere instelling in hun plaats stellen. Omdat de activa van de failliete instelling bijna altijd minder waard zijn dan haar depositoverplichtingen, resulteert een bankfaillissement in een verlies voor de DIF.

National Credit Union Administration (NCUSIF)

De National Credit Union Administration, of NCUA, is de onafhankelijke instantie die de NCUSIF (National Credit Union Share Insurance Fund) beheert. Net als het depositoverzekeringsfonds van de FDIC is de NCUSIF een federaal verzekeringsfonds dat wordt gesteund door het volledige vertrouwen en krediet van de Amerikaanse overheid. De NCUSIF beschermt de rekeningen van leden bij federaal verzekerde kredietverenigingen, in het onwaarschijnlijke geval van een mislukking van een kredietvereniging.

De NCUSIF dekt het saldo van de rekening van elk lid, tot $ 250.000, inclusief hoofdsom en geboekte dividenden tot en met de datum van de mislukking.

NCUA verzekert geen geld dat is geïnvesteerd in aandelen, obligaties, onderlinge fondsen, ETF’s, levensverzekeringspolissen, lijfrentes of gemeentelijke effecten, zelfs niet als deze beleggings- of verzekeringsproducten worden verkocht bij een federaal verzekerde kredietvereniging. Kredietverenigingen bieden deze diensten vaak aan hun leden aan via derden, en de beleggings- en verzekeringsproducten zijn niet verzekerd door de NCUSIF.