24 juni 2021 18:49

Partnerschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP): de basis

Wat zijn de basisprincipes van een partnerschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP)?

Of u ze nu opmerkt of niet, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn vrij gebruikelijk. Vaak heeft uw advocaat of uw accountant de afkorting LLP na een lijst met namen zoals in “Howser, Hunter & Smith, LLP.”

LLP’s zijn een flexibele juridische en fiscale entiteit die partners in staat stelt te profiteren van schaalvoordelen door samen te werken en tegelijkertijd hun aansprakelijkheid voor de acties van andere partners te verminderen. Zoals bij elke juridische entiteit, is het belangrijk dat u de wetten in uw land (en uw staat) controleert voordat u te opgewonden raakt. Kortom, overleg eerst met uw advocaat. De kans is groot dat ze uit de eerste hand ervaring hebben met een LLP.

Inzicht in de basisprincipes van een partnerschap met beperkte aansprakelijkheid (LLP)

Alles is beter met vrienden

Om een ​​vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te begrijpen, kunt u het beste beginnen met de vennootschap onder firma. Een vennootschap onder firma is een entiteit met winstoogmerk die tot stand komt door wederzijds begrip tussen twee of meer partijen.

Dit is een heel technische manier om te zeggen dat twee of meer mensen samenwerken om geld te verdienen. Een vennootschap onder firma kan vrij informeel zijn. Het enige dat nodig is, is een gedeeld belang, misschien een schriftelijk contract (hoewel niet noodzakelijk), en een handdruk.

Belangrijkste leerpunten

  • Partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLP’s) maken een partnerschapsstructuur mogelijk waarbij de aansprakelijkheid van elke partner beperkt is tot het bedrag dat ze in het bedrijf steken.
  • Zakenpartners hebben betekent het risico spreiden, individuele vaardigheden en expertise benutten en een taakverdeling tot stand brengen.
  • Beperkte aansprakelijkheid betekent dat als het partnerschap mislukt, schuldeisers niet achter het persoonlijke vermogen of inkomen van een partner kunnen gaan.
  • LLP’s komen veel voor in professionele zaken zoals advocatenkantoren, accountantskantoren en vermogensbeheerders.

Aan het informele karakter van een vennootschap onder firma is er natuurlijk ook een keerzijde. Het meest voor de hand liggende risico is dat van wettelijke aansprakelijkheid. In een algemeen partnerschap delen alle partners de aansprakelijkheid voor elk probleem dat zich kan voordoen.

Als Joan en Ted bijvoorbeeld partners zijn in een cupcake-onderneming en een slechte partij ertoe leidt dat mensen ziek worden, kunnen ze allebei persoonlijk worden aangeklaagd voor schadevergoeding. Om deze reden veranderen veel mensen algemene partnerschappen snel in formele juridische entiteiten zoals een naamloze vennootschap (LLC). Een LLC, zoals JT’s Cupcake Factory, kan Joan en Ted vervangen als een juridische entiteit en hun persoonlijke bezittingen beschermen tegen deelname aan een rechtszaak.

Een formeler partnerschap

In sommige beroepen heb je echter iets meer op maat nodig dan een naamloze vennootschap met een vaste structuur. Voer het partnerschap met beperkte aansprakelijkheid in. Het LLP is een formele structuur waarvoor een schriftelijke partnerschapsovereenkomst vereist is en die gewoonlijk wordt geleverd met jaarlijkse rapportagevereisten, afhankelijk van uw rechtsgebied.

Net als bij een algemeen partnerschap kunnen alle partners in een LLP deelnemen aan het beheer van het partnerschap. Dit is een belangrijk punt, want er is een ander soort partnerschap-een commanditaire vennootschap -waarbij één partner heeft alle kracht en het grootste deel van de aansprakelijkheid en de andere partners zijn stil, maar hebben een financieel belang. Met het gedeelde beheer van een LLP wordt de aansprakelijkheid ook gedeeld – hoewel deze, zoals de naam suggereert, sterk beperkt is.

Waarom een ​​LLP?

Professionals die LLP’s gebruiken, zijn over het algemeen sterk afhankelijk van hun reputatie. De meeste LLP’s worden gemaakt en beheerd door een groep professionals die veel ervaring en klanten tussen hen hebben. Door middelen te bundelen, verlagen de partners de kosten van zakendoen en vergroten ze het groeivermogen van het LLP. Ze kunnen kantoorruimte, werknemers enzovoort delen. Het belangrijkste is dat door het verlagen van de kosten de partners meer winst uit hun activiteiten kunnen halen dan ze afzonderlijk zouden kunnen.

De partners in een LLP kunnen ook een aantal junior partners in het bedrijf hebben die voor hen werken in de hoop ooit een volledige partner te worden. Deze juniorpartners krijgen een salaris en hebben vaak geen belang of aansprakelijkheid in het partnerschap. Het belangrijke punt is dat het aangewezen professionals zijn die gekwalificeerd zijn om het werk te doen dat de partners binnenhalen.

Dit is een andere manier waarop LLP’s de partners helpen bij het opschalen van hun activiteiten. Junior partners en medewerkers nemen het detailwerk weg en geven de partners de ruimte om zich te concentreren op het binnenhalen van nieuwe klanten.

Een ander voordeel van een LLP is de mogelijkheid om partners binnen te halen en partners uit te laten. Omdat er een partnerschapsovereenkomst bestaat voor een LLP, kunnen partners worden toegevoegd of met pensioen gaan, zoals uiteengezet in de overeenkomst. Dit is handig omdat het LLP altijd partners kan toevoegen die bestaande zaken met zich meebrengen. Gewoonlijk vereist de beslissing om toe te voegen de goedkeuring van alle bestaande partners.

Over het algemeen is het de flexibiliteit van een LLP voor een bepaald type professional die het een superieure optie maakt voor een LLC of een andere bedrijfsentiteit. Net als een LLC is de LLP zelf een doorstroomentiteit voor belastingdoeleinden. Dit betekent dat de partners onbelaste winsten ontvangen en de belasting zelf moeten betalen. Zowel een LLC als een LLP hebben de voorkeur boven een bedrijf, dat wordt belast als een entiteit en vervolgens worden de aandeelhouders opnieuw belast op uitkeringen.

Hoe beperkt is beperkte aansprakelijkheid?

De feitelijke details van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn afhankelijk van waar u deze hebt gemaakt. Over het algemeen zijn uw persoonlijke bezittingen als partner echter beschermd tegen gerechtelijke stappen.

Kortom, de aansprakelijkheid is beperkt in die zin dat u activa in het partnerschap kunt verliezen, maar niet die daarbuiten (uw persoonlijke activa). Het partnerschap is het eerste doelwit voor elke rechtszaak, hoewel een specifieke partner aansprakelijk kan zijn als deze persoonlijk iets verkeerd heeft gedaan.

LLP’s over de hele wereld

In veel landen bestaan ​​partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, die in verschillende mate afwijken van het Amerikaanse model. In de meeste landen is een LLP een entiteit die belasting doorstroomt en bedoeld is voor professionals die allemaal een actieve rol spelen bij het beheer van het partnerschap.

Er is vaak een lijst met goedgekeurde beroepen voor LLP’s, zoals advocaten, accountants, consultants en architecten. De aansprakelijkheidsbescherming varieert ook, maar de LLP’s van de meeste landen beschermen de partner tegen de nalatigheid van een andere partner.

 

Adblock
detector