24 juni 2021 20:49

Beleggingsmaatschappij met open einde – OEIC

Wat is een open-end beleggingsmaatschappij – OEIC?

Een open-end investeringsmaatschappij (OEIC) is een type investeringsfonds gevestigd in het Verenigd Koninkrijk dat gestructureerd is om te investeren in aandelen en andere effecten. De aandelenlijst van het bedrijf op de London Stock Exchange (LSE) en de prijs van de aandelen zijn grotendeels gebaseerd op de onderliggende activa van het fonds. Deze fondsen kunnen verschillende soorten beleggingsstrategieën combineren, zoals inkomen en groei, en small cap en large cap, en kunnen hun beleggingscriteria en fondsomvang voortdurend aanpassen.

OEIC’s worden “open-end” genoemd omdat ze nieuwe aandelen kunnen creëren om aan de vraag van beleggers te voldoen. Ook zal het fonds aandelen annuleren van beleggers die het fonds verlaten.

Belangrijkste leerpunten

 • Een open-end beleggingsmaatschappij (OEIC) is een type fonds dat in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht, vergelijkbaar met een open-end beleggingsfonds in de VS.
 • OEIC’s bieden een professioneel beheerde portefeuille van gepoolde beleggersfondsen die beleggen in verschillende aandelen, obligaties en andere effecten.
 • OEIC’s worden eenmaal per dag geprijsd op basis van de intrinsieke waarde van hun onderliggende activa in de portefeuille.
 • De meeste OEIC’s brengen verkoopkosten en jaarlijkse beheerkosten in rekening, ook wel het cijfer voor de lopende kosten genoemd.

Inzicht in een open-end beleggingsmaatschappij

Een open-end beleggingsmaatschappij bundelt het geld van beleggers en spreidt het over een breed scala aan beleggingen, zoals aandelen of vastrentende waarden. Deze diversificatie helpt het risico te verkleinen dat de hoofdsom van een belegger verloren gaat. OEIC-fondsen bieden het potentieel voor groei of inkomen. Ze functioneren meestal als een investering op middellange tot lange termijn, die vijf tot tien jaar of langer wordt aangehouden.

Elke Britse belegger, 18 jaar of ouder, kan beleggen in een breed scala aan fondsen die worden beheerd door branchedeskundigen. Net als in de Verenigde Staten zijn er verschillende risiconiveaus beschikbaar voor kapitaalgroei, het genereren van inkomsten of een combinatie van beide. Aandeelhouders kunnen voor zichzelf of voor hun kinderen beleggen. Als kinderen 18 jaar worden, hebben ze de investering op zich.

Kosten voor OEIC-aandelen

Vanaf 2019 betalen beleggers een instapvergoeding van ongeveer 2% bij het kopen van nieuwe aandelen. Dit type front-end load verlaagt de hoeveelheid geld die in het fonds gaat om aandelen te kopen. Daarnaast is er een jaarlijkse beheersvergoeding (AMC) van ongeveer 1% tot 1,5% van de waarde van de aandelen van een belegger. Het AMC dekt de diensten van de fondsmanagers. Fondsen die niet actief worden beheerd, zoals indextrackers, hebben veel lagere vergoedingen.

De meeste fondsen vermelden een totale kostenratio (TER) of een cijfer voor lopende kosten (OCF). Elke afschrijving omvat het AMC en andere uitgaven die worden gebruikt voor het vergelijken van verschillende producten. De TER en OCF zijn exclusief dealerkosten die aanzienlijk kunnen bijdragen aan de jaarlijkse kosten als het fonds een hoge omloopsnelheid heeft.

Er kunnen ook uitstapkosten in rekening worden gebracht voor het verkopen van aandelen, gebaseerd op een percentage van de totale waarde van de verkoop. Veel OEIC’s rekenen echter geen uitstapvergoedingen.

Investeren in OEIC’s

OEIC’s zijn handig voor beleggers die niet de tijd, interesse of expertise hebben om hun beleggingen actief te beheren. Beleggers kunnen een eenmalige betaling of maandelijkse betalingen met minimumbedragen beleggen, afhankelijk van het fonds. Ook is toegang tot fondsen online of via de telefoon over het algemeen eenvoudig. Verder kunnen aandeelhouders een vergoeding betalen wanneer ze tussen fondsen wisselen.

Voordelen

 • Bied professioneel geldbeheer aan

 • Zorg voor gediversifieerde portefeuilles om risico’s te beperken

 • Zijn zeer vloeibaar

 • Zorg voor lage investeringsminima

Nadelen

 • Draag hoge jaarlijkse vergoedingen, verkoopkosten

 • Belastingen oplopen

 • Moet kasreserves aanhouden en opbrengsten beperken

 • Investeringshorizon op middellange tot lange termijn vereisen

OEIC zijn niet fiscaal bevoordeeld; rente en dividenden zijn dus belastbaar, en de verkoop van aandelen kan een vermogenswinstbelasting met zich meebrengen. Uiteraard moeten de betrokken bedragen hoger zijn dan de belastingaftrek voor dividend en vermogenswinst. Ook kunnen aandeelhouders OEIC’s belastingvrij houden op een Individual Savings Account (ISA) of een ander Brits pensioenplan.

Beleggingswaarden en resulterende inkomsten zijn echter niet gegarandeerd en kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de beleggingsresultaten en valutakoersen voor fondsen die op buitenlandse markten beleggen. Het is daarom mogelijk dat een aandeelhouder het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

Inwoners van de VS mogen geen aandelen in OEIC’s houden. Amerikaanse aandeelhouders moeten de OEIC hun aandelen laten verkopen of hun investeringen overdragen aan Britse ingezetenen.

OEIC’s versus Unit Trusts

In het Verenigd Koninkrijk zijn unit trusts (UT’s) en OEIC’s de twee meest voorkomende soorten beleggingsfondsen, en ze hebben ook veel gemeen.

Net als OEIC’s bestaan ​​unit trusts uit een beheerder die aandelen en obligaties koopt voor houders van een fonds, in een open-end-formaat. De twee verschillen voornamelijk in de manier waarop ze zijn geprijsd. Unit trusts hebben twee prijzen:

 1. De biedprijs – prijs per ontvangen deelbewijs voor elk terugverkocht aan het fonds
 2. De biedprijs – de prijs om elke eenheid van het fonds te kopen

OEIC’s hebben slechts één prijs per dag, gebaseerd op de intrinsieke waarde (NAV) van de onderliggende activa van het fonds. OIEC’s hebben doorgaans lagere tarieven dan UT’s omdat ze een eenvoudigere structuur hebben. Veel investeringsmaatschappijen hebben om deze reden unit trusts omgezet in OEIC’s.

Voorbeeld uit de echte wereld van OEIC’s

Britse OEIC’s zijn vergelijkbaar met Amerikaanse beleggingsfondsen, en veel Amerikaanse investeringsmaatschappijen die zaken doen in het VK bieden ze aan. Een daarvan is Fidelity International, een overzeese divisie van Fidelity Investments. In juli 2018 kondigde de divisie aan variabele beheervergoedingen in te voeren voor vijf in het VK gevestigde OEIC’s, waaronder de fondsen Fidelity Special Situations, Fidelity European, Fidelity Asian Dividend, Fidelity Global Special Situations en Fidelity American.

Door de wijziging werd het basis-AMC van de fondsen effectief met 10% verminderd.