24 juni 2021 21:04

Opties Contract

Wat is een optiecontract?

Een optiecontract is een overeenkomst tussen twee partijen om een ​​mogelijke transactie op de onderliggende waarde te faciliteren tegen een vooraf ingestelde prijs, de uitoefenprijs genoemd, vóór de vervaldatum.

De twee soorten contracten zijn put- en call-opties, die beide kunnen worden gekocht om te speculeren op de richting van aandelen of aandelenindexen, of verkocht kunnen worden om inkomsten te genereren. Voor aandelenopties dekt een enkel contract 100 aandelen van de onderliggende aandelen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een optiecontract is een overeenkomst tussen twee partijen om een ​​mogelijke transactie met een actief tegen een vooraf ingestelde prijs en datum mogelijk te maken.
  • Call-opties kunnen worden gekocht als een leveraged-weddenschap op de waardering van een actief, terwijl put-opties worden gekocht om te profiteren van prijsdalingen.
  • Het kopen van een optie biedt het recht, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen.
  • Voor aandelenopties dekt een enkel contract 100 aandelen van de onderliggende aandelen.

De basisprincipes van een optiecontract

Over het algemeen kunnen callopties worden gekocht als een weddenschap met hefboomwerking op de waardering van een aandeel of index, terwijl putopties worden gekocht om te profiteren van prijsdalingen. De koper van een calloptie heeft het recht, maar niet de plicht, om het aantal aandelen dat onder het contract valt tegen de uitoefenprijs te kopen.

Putkopers hebben het recht, maar niet de verplichting, om aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs in het contract. Optieverkopers zijn daarentegen verplicht om hun kant van de transactie af te handelen als een koper besluit een calloptie uit te voeren om de onderliggende waarde te kopen of een putoptie uit te voeren om te verkopen.

Opties worden over het algemeen gebruikt voor afdekkingsdoeleinden, maar kunnen ook worden gebruikt voor speculatie. Dat wil zeggen dat opties doorgaans een fractie kosten van wat de onderliggende aandelen zouden kosten. Het gebruik van opties is een vorm van hefboomwerking, waardoor een belegger op een aandeel kan wedden zonder de aandelen rechtstreeks te hoeven kopen of verkopen.

Oproepoptiecontracten

De voorwaarden van een optiecontract specificeren de onderliggende waarde, de prijs waartegen dat effect kan worden verhandeld (uitoefenprijs) en de vervaldatum van het contract. Een standaardcontract heeft betrekking op 100 aandelen, maar het aandelenbedrag kan worden aangepast voor aandelensplitsingen, speciale dividenden of fusies.

Bij een calloptietransactie wordt een positie geopend wanneer een contract of contracten worden gekocht bij de verkoper, ook wel schrijver genoemd. Bij de transactie ontvangt de verkoper een premie om de verplichting op zich te nemen om aandelen tegen de uitoefenprijs te verkopen. Als de verkoper de te verkopen aandelen houdt, wordt de positie een gedekte call genoemd.

Put-opties

Kopers van putopties speculeren op prijsdalingen van de onderliggende aandelen of index en hebben het recht om aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs van het contract. Als de aandelenkoers vóór de expiratie onder de uitoefenprijs daalt, kan de koper ofwel aandelen aan de verkoper toewijzen voor aankoop tegen de uitoefenprijs, ofwel het contract verkopen als er geen aandelen in de portefeuille worden gehouden.

Voorbeeld uit de echte wereld van een optiecontract

De aandelen van bedrijf ABC worden verhandeld voor $ 60, en een callwriter wil oproepen verkopen voor $ 65 met een vervaldatum van één maand. Als de aandelenkoers onder de $ 65 blijft en de opties vervallen, behoudt de call-schrijver de aandelen en kan hij een nieuwe premie innen door opnieuw oproepen te schrijven.

Als de aandelenkoers stijgt tot een prijs van meer dan $ 65, ook wel in-the-money genoemd, roept de koper de aandelen op bij de verkoper en koopt hij ze voor $ 65. De call-koper kan de opties ook verkopen als het kopen van de aandelen niet het gewenste resultaat is.