24 juni 2021 21:40

Verpande activa

Wat is een in pand gegeven activa?

Een verpand actief is een waardevol bezit dat wordt overgedragen aan een geldschieter om een ​​schuld of lening te beveiligen. Een verpand actief is een onderpand dat door een geldschieter wordt aangehouden in ruil voor het uitlenen van geld. Verpande activa kunnen de aanbetaling die doorgaans vereist is voor een lening verlagen en ook de in rekening gebrachte rente verlagen. In pand gegeven activa kunnen contanten, aandelen, obligaties en andere aandelen of effecten omvatten.

Belangrijkste leerpunten

 • Een verpand actief is een waardevol bezit dat wordt overgedragen aan een geldschieter om een ​​schuld of lening te beveiligen.
 • Verpande activa kunnen de aanbetaling verminderen die doorgaans vereist is voor een lening.
 • Het actief kan ook zorgen voor een betere rente of aflossingsvoorwaarden voor de lening.
 • De lener behoudt het eigendom van de activa en blijft rente of vermogenswinsten op die activa verdienen.

Inzicht in verpande activa

De lener draagt ​​een in pand gegeven goed over aan de uitlener, maar de lener behoudt nog steeds het eigendom van het waardevolle bezit. Mocht de lener in gebreke blijven, dan heeft de uitlener een juridisch verhaal om eigenaar te worden van het in pand gegeven goed. De lener behoudt alle dividenden of andere inkomsten uit het actief gedurende de tijd dat het in pand is gegeven.

Het actief is louter onderpand voor de kredietgever in het geval de kredietnemer in gebreke blijft. Voor de lener zou het in pand gegeven actief echter aanzienlijk kunnen helpen bij het verkrijgen van goedkeuring voor de lening. Door het actief te gebruiken om het biljet te beveiligen, kan de lener een lagere rente op het biljet vragen dan bij een ongedekte lening. Doorgaans bieden leningen met verpande activa leners betere rentetarieven dan ongedekte leningen.

Zodra de lening is afbetaald en de schuld volledig is voldaan, draagt ​​de kredietgever het verpande actief terug over aan de lener. Het type en de waarde van in pand gegeven activa voor een lening worden meestal onderhandeld tussen de kredietgever en de kredietnemer.

Hypotheek in pand gegeven

Huizenkopers kunnen soms activa, zoals effecten, verpanden aan kredietinstellingen om de noodzakelijke aanbetaling te verminderen of te elimineren. Bij een traditionele hypotheek is het huis zelf het onderpand voor de lening. Banken eisen echter meestal een aanbetaling van 20% van de waarde van het biljet, zodat kopers uiteindelijk niet meer verschuldigd zijn dan de waarde van hun huis.

Ook moet de koper, zonder de aanbetaling van 20%, een maandelijkse verzekeringsbetaling betalen voor een particuliere hypotheekverzekering (PMI). Zonder een aanzienlijke aanbetaling zal de lener waarschijnlijk ook een hogere rente hebben.

Het verpande actief kan worden gebruikt om de aanbetaling te elimineren, PMI-betalingen te vermijden en een lagere rentevoet te verkrijgen. Stel dat een lener bijvoorbeeld een huis van $ 200.000 wil kopen, waarvoor een aanbetaling van $ 20.000 nodig is. Als de lener $ 20.000 aan aandelen of investeringen heeft, kunnen deze in ruil voor de aanbetaling aan de bank worden verpand.

De lener behoudt het eigendom van de activa en blijft rente of vermogenswinsten op die activa verdienen en rapporteren. De bank zou echter beslag kunnen leggen op de activa als de kredietnemer de hypotheek niet nakomt. De lener blijft kapitaalgroei verdienen op de verpande activa en krijgt een hypotheek zonder aanbetaling.

Investeringen gebruiken voor een hypotheek met verpande activa

Een hypotheek met verpande activa wordt aanbevolen voor leners die over het geld of de beleggingen beschikken en hun beleggingen niet willen verkopen om de aanbetaling te betalen. Het verkopen van de investeringen kan leiden tot belastingverplichtingen aan de IRS. De verkoop kan het jaarinkomen van de lener naar een hogere belastingschijf duwen, wat resulteert in een verhoging van de verschuldigde belastingen.

Doorgaans zijn leners met een hoog inkomen ideale kandidaten voor hypotheken met verpande activa. Verpandingsactiva kunnen echter ook worden gebruikt voor een ander familielid om te helpen bij de aanbetaling en hypotheekgoedkeuring.

In aanmerking komen voor een verpande hypotheek

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek als verpand, heeft de lener meestal investeringen nodig die een hogere waarde hebben dan het bedrag van de aanbetaling. Als een lener zekerheid verpandt en de waarde van de zekerheid daalt, kan de bank extra geld van de lener verlangen om de waardedaling van het actief te compenseren.

Hoewel de lener naar eigen goeddunken kan beslissen hoe de in pand gegeven middelen worden belegd, kan de bank beperkingen opleggen om ervoor te zorgen dat de in pand gegeven activa niet worden belegd in financiële instrumenten die door de bank als riskant worden beschouwd. Dergelijke risicovolle beleggingen kunnen opties of derivaten omvatten. Verder kunnen activa op een individuele pensioenrekening (IRA), 401 (k) of andere pensioenrekeningen niet worden verpand als activa voor een lening of hypotheek.

Voors en tegens van een lening of hypotheek met verpande activa

Het gebruik van in pand gegeven activa om een ​​bankbiljet veilig te stellen heeft verschillende voordelen voor de lener. De kredietverstrekker zal echter een specifiek type en kwaliteit van investeringen eisen voordat hij zal overwegen de lening te onderschrijven. Ook is de lener beperkt tot de acties die hij kan ondernemen met de in pand gegeven effecten. In moeilijke situaties, als de lener in gebreke blijft, verliest hij zowel de in pand gegeven effecten als het huis dat hij heeft gekocht.

De lener moet blijven rapporteren en belasting betalen over alle inkomsten die hij ontvangt uit de in pand gegeven activa. Omdat ze hun portefeuillebezit echter niet hoefden te verkopen om de aanbetaling te doen, worden ze niet in een hogere belastingschijf geplaatst.

Voordelen

 • Met een lening met verpande activa kan de lener het eigendom van het waardevolle bezit behouden.

 • Kredietnemer vermijdt belastingboetes of vermogenswinstbelasting door de activa te verkopen

 • Door activa te verpanden, worden grote aanbetalingen en PMI, indien van toepassing, vermeden.

 • De lener krijgt mogelijk een lagere rente over de lening of hypotheek.

 • De lener blijft inkomen verdienen en moet de winsten uit zijn investeringen rapporteren.

Nadelen

 • De mogelijkheid om de in pand gegeven effecten te verhandelen kan beperkt zijn als de beleggingen aandelen of onderlinge fondsen zijn.

 • De lener kan bij wanbetaling zowel de woning als de effecten verliezen.

 • Door geen aanbetaling te doen, wordt rente over de volledige prijs van het onroerend goed betaald.

 • Als de waarde van de in pand gegeven effecten afneemt, kan de kredietgever om aanvullende middelen vragen.

 • Het verpanden van activa voor de leningen van een familielid brengt een wanbetalingsrisico met zich mee, aangezien er geen controle is over de terugbetaling van de lener.

Voorbeeld uit de echte wereld van een hypotheek met verpande activa

Raymond James Bank biedt een verpande effectenhypotheek aan waarbij de verpande activa worden aangehouden op een beleggingsrekening bij Raymond James. Enkele van de kenmerken en bepalingen zijn onder meer:

 • Klanten kunnen tot 100% van de aankoopprijs van een primaire woning en een woonbeleggingspand financieren
 • Maakt gebruik van een gecombineerd pandrecht van onroerend goed en in aanmerking komende effecten
 • Aanbetaling wordt geëlimineerd met 100% financiering
 • Voorkomt liquidatie van investeringen en eventuele belastingen op vermogenswinst
 • Geen PMI-verzekering
 • Biedt ook verpande vermogenshypotheken voor familieleden
 • Als de waarde van de in pand gegeven effecten daalt, zal Raymond James extra fondsen nodig hebben om te worden verpand
 • Raymond James behoudt zich ook het recht voor om de effecten zonder voorafgaande toestemming te liquideren als dat nodig is om de rekening te ondersteunen