24 juni 2021 22:25

Zet Swaption

Wat is een Put Swaption?

Een put-swaption, of put-swapoptie, is een positie op een renteswap die een entiteit het recht geeft om een ​​vaste rente te betalen en een variabele rente te ontvangen van de tegenpartij van de swap. Put swaptions worden gebruikt door entiteiten die variabele rentebetalingen willen ontvangen in een renteswapovereenkomst, in afwachting van stijgende tarieven.

Put-swaptions kunnen ook payer-swaptions worden genoemd en kunnen worden vergeleken met een call (receiver) swaption.

Belangrijkste leerpunten

  • Bij een put swaption heeft de koper het recht, maar niet de plicht, om een ​​swapcontract aan te gaan waarbij hij de betaler van de vaste rente en de ontvanger van de variabele rente wordt.
  • Put-swaptions worden over het algemeen gebruikt om optieposities op obligaties af te dekken, om huidige posities te helpen herstructureren, om de duration van een obligatieportefeuille te wijzigen of om op rente te speculeren.
  • Deze instrumenten, ook wel een payer swaption genoemd, worden gekocht door degenen die verwachten dat de rentetarieven zullen stijgen.

Put-swaptions begrijpen

Put swaptions zijn een optie op een renteswap. Swaption-marktdeelnemers zijn over het algemeen grote bedrijven en financiële instellingen. Deze bedrijven proberen een deel van het risico te beheersen dat voortvloeit uit schulden die ze op hun balans hebben aangegaan.

De koper van een put swaption verwacht dat de rente zal stijgen en dekt zich tegen deze mogelijkheid in. Beschouw als voorbeeld een instelling die een grote hoeveelheid schuld met variabele rente heeft en haar blootstelling aan stijgende rentetarieven wil afdekken. Met een put-swaption zet de instelling haar verplichting met variabele rente om in een vaste rente voor de duur van de swap. Zo kan de betaler swaption nu plannen om een ​​vaste rente te betalen op hun balansschuld en de variabele rente te ontvangen van de call swaption positie.

Als de rente stijgt, kan de put swaption profiteren door extra rente te ontvangen. Geen van de tegenpartijen bij een swaption heeft een gegarandeerde winst en als de rentetarieven onder de vaste rente van de put swaption-betaler vallen, kunnen ze verliezen door de ongunstige marktbeweging.

Renteswaps

Renteswaps kunnen waardevolle transacties zijn voor grote entiteiten die de risico’s van stijgende rente op de schuld die ze op hun balans hebben opgebouwd, willen beheersen. Zet swaptions zijn een been van een renteswap dat de betaling van een houdt vast tarief voor de terugkeer van een variabele rente. Renteswaps omvatten vaak het ruilen van vastrentende schulden voor schulden met variabele rente ten behoeve van het beheer van het uitstaande schuldrisico.

Over het algemeen zullen tegenpartijen bij een renteswaptransactie ofwel de put- of de call-swaptionpositie innemen. De put swaption koper betaalt een vaste rente en ontvangt een variabele rente. De koper van een call swaption betaalt de variabele rente en ontvangt de vaste rente. Bij renteswaps wordt het verschil tussen de tarieven contant verrekend op elke datum waarop de schuld moet worden afgelost.

Bel Swaptions

Call-swaptions zijn het omgekeerde van put-swaptions en kunnen ook receiver-swaptions worden genoemd. Een koper van een call-swaption gelooft dat de rentetarieven kunnen dalen en is bereid de variabele rente te betalen om te kunnen profiteren van het vaste-renteverschil.

Beschouw als voorbeeld een instelling die een grote hoeveelheid vastrentende schulden heeft en haar blootstelling aan dalende rentetarieven wil vergroten. Met een call swaption zet de instelling haar vastrentende verplichting om in een variabele rente gedurende de looptijd van de swap. Zo kan de receiver swaption nu plannen om een ​​variabele rente te betalen op hun balansschuld en de vaste rente te ontvangen van de put swaption positie. Als de rente daalt, kan de call swaption profiteren door een lagere rente te betalen. Geen van beide posities heeft een gegarandeerde winst en als de rentetarieven boven het vaste tarief van de call swaption-betaler uitkomen, kunnen ze verliezen door de ongunstige marktbeweging.