25 juni 2021 0:21

Six Sigma

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een kwaliteitscontrolemethodiek die in 1986 is ontwikkeld door Motorola, Inc. De methode maakt gebruik van een datagestuurde beoordeling om fouten of defecten in een bedrijf of bedrijfsproces te beperken. Six Sigma legt de nadruk op verbetering van de cyclustijd, terwijl tegelijkertijd fabricagefouten worden teruggebracht tot een niveau van niet meer dan 3,4 voorvallen per miljoen eenheden of gebeurtenissen. Met andere woorden, het systeem is een methode om sneller te werken met minder fouten.

Six Sigma wijst op het feit dat er wiskundig gezien een gebeurtenis van zes standaarddeviatie van het gemiddelde nodig is voordat er een fout optreedt. Omdat slechts 3,4 van een miljoen willekeurig (en normaal) verdeeld, gebeurtenissen langs een belcurve vallen buiten de zes standaarddeviaties (waar sigma staat voor “standaarddeviatie”).

Belangrijkste leerpunten

  • Six Sigma is een methode voor kwaliteitscontrole die in 1986 is ontwikkeld door Motorola, Inc.
  • Het is oorspronkelijk ontwikkeld als managementmethode om sneller te werken met minder fouten.
  • Het is nu een industriestandaard geworden met certificeringen die aan beoefenaars worden aangeboden.

In de afgelopen jaren is Six Sigma geëvolueerd naar een meer algemene bedrijfsmanagementfilosofie, gericht op het voldoen aan klantvereisten, het verbeteren van klantbehoud en het verbeteren en ondersteunen van zakelijke producten en diensten. Six Sigma is van toepassing op alle bedrijfstakken. Veel leveranciers, waaronder Motorola zelf, bieden Six Sigma-training aan met de speciale certificeringen met de namen gele band, groene band en zwarte band.

Six Sigma begrijpen

Six Sigma vertegenwoordigt een managementideologie, die zich richt op statistische verbeteringen in een bedrijfsproces. Het pleit voor kwalitatieve metingen van succes boven kwalitatieve markers. Daarom zijn beoefenaars van Six Sigma die zakenmensen die statistieken, financiële analyse en projectbeheer gebruiken om verbeterde bedrijfsfunctionaliteit te bereiken.

Six Sigma is geëvolueerd om tal van ideeën binnen de zakelijke sfeer te definiëren en is soms verwarrend. Ten eerste is het een statistische maatstaf. Elk bedrijfsproces dat minder dan 3,4 defecten per 1 miljoen kansen oplevert, wordt als efficiënt beschouwd. Een defect is alles dat wordt geproduceerd buiten de tevredenheid van de consument.

Ten tweede is het een trainings- en certificeringsprogramma dat de kernprincipes van Six Sigma leert. Beoefenaars kunnen de Six Sigma-certificeringsbandniveaus behalen, variërend van witte band tot zwarte band. Ten slotte is het een filosofie die het idee bevordert dat alle bedrijfsprocessen kunnen worden gemeten en geoptimaliseerd.

De 5 stappen van Six Sigma

Ware gelovigen en beoefenaars in de Six Sigma-methode volgen een aanpak genaamd DMAIC, wat staat voor definiëren, meten, analyseren, verbeteren en beheersen. Het is een statistisch gedreven methodologie die bedrijven implementeren als een mentaal raamwerk voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. De ideologie achter DMAIC is dat een bedrijf elk schijnbaar onoplosbaar probleem kan oplossen door de DMAIC-stappen te volgen.

  1. Een team van mensen, geleid door een Six Sigma-kampioen, definieert een foutief proces waarop men zich moet concentreren, bepaald door een analyse van de bedrijfsdoelen en -vereisten. Deze definitie schetst het probleem, de doelstellingen en de te leveren producten voor het project.
  2. Het team meet de initiële prestatie van het proces. Deze statistische metingen vormen een lijst met mogelijke inputs die het probleem kunnen veroorzaken en het team helpen de benchmarkprestaties van het proces te begrijpen.
  3. Vervolgens analyseert het team het proces door elke input of mogelijke reden voor de storing te isoleren en deze te testen als de oorzaak van het probleem. Door middel van analyse identificeert het team de reden voor procesfouten.
  4. Van daaruit werkt het team om de systeemprestaties te verbeteren.
  5. Ten slotte voegt het team controles toe aan het proces om ervoor te zorgen dat het niet achteruitgaat en opnieuw ineffectief wordt.

Lean Six Sigma is een teamgerichte managementbenadering die tot doel heeft de prestaties te verbeteren door verspilling en defecten te elimineren. Het combineert Six Sigma-methoden en -tools en de lean manufacturing- lean bedrijfsfilosofie  , waarbij wordt gestreefd naar het verminderen van verspilling van fysieke middelen, tijd, moeite en talent, terwijl de kwaliteit in productie- en organisatieprocessen wordt gewaarborgd. Volgens de principes van Lean Six Sigma wordt elk gebruik van middelen die geen waarde creëren   voor de eindklant beschouwd als verspilling en moet het worden geëlimineerd.

Real-World voorbeelden van Six Sigma

Six Sigma wordt gebruikt door zowel bedrijven als lokale overheden. Hieronder staan ​​twee voorbeelden van hoe six sigma de operationele efficiëntie verbeterde, geld bespaarde en de klanttevredenheid verhoogde.

Microsoft Inc.

Microsoft Corporation website van het bedrijf. Het doel was om een ​​robuust datagestuurd proces te gebruiken om eventuele defecten in hun systemen en datacenters uit te roeien en zo systematisch storingen in IT-infrastructuur (informatietechnologie) te verminderen.

Het bedrijf stelde eerst normen vast voor al zijn hardware en software om een ​​nulmeting te creëren voor het detecteren van defecten. Microsoft maakte gebruik van een analyse van de hoofdoorzaken, waaronder het verzamelen van gegevens van eerdere incidenten met hoge prioriteit, serverstoringen en aanbevelingen van productgroepleden en klanten. Met behulp van de historische gegevens heeft Microsoft basisnormen opgesteld om in de toekomst te meten.

Dagelijks en wekelijks werden vanaf verschillende servers grote hoeveelheden data verzameld. Data-analyse en rapportage identificeerden de defecten en herstelstappen voor elk defect werden vervolgens vastgesteld. De incidenten werden geprioriteerd op basis van hoe ernstig de defecten het bedrijf en de onderliggende diensten van het bedrijf hadden beïnvloed.

Met behulp van Six Sigma-methodologieën voerden de teams uitroeiingsinitiatieven van de defecten uit. Als gevolg hiervan verbeterde het herstel van defecten binnen het eerste jaar met 40%. De gemiddelde of gemiddelde tijd tussen serverstoringen is verbeterd van 18 dagen naar 125 dagen. Als resultaat van Six Sigma verbeterde Microsoft de beschikbaarheid van zijn servers, verhoogde de productiviteit van klanten en verhoogde de klanttevredenheid.

Plaatselijke overheid

Zoals gerapporteerd door TheVoiceCalifornia.com, in Ventura County, Californië, crediteert de provincie het gebruik van Lean Six Sigma voor een besparing van $ 43 miljoen. De lokale overheid begon het programma in 2008 op provinciaal niveau te gebruiken en heeft meer dan 5.000 werknemers getraind in het gebruik van de methodologie. De provincie stelt dat de besparingen afkomstig zijn van harde begrotingsposten, die niet langer financiering nodig hebben, evenals besparingen in arbeidsuren.