25 juni 2021 4:58

Vrije kasstroom versus operationele kasstroom: wat is het verschil?

Vrije kasstroom versus operationele kasstroom: een overzicht

Vrije kasstroom is het geld dat een bedrijf genereert uit zijn normale bedrijfsactiviteiten na aftrek van geld dat aan kapitaaluitgaven is besteed. Kapitaaluitgaven of kortweg CAPEX zijn aankopen van vaste activa op lange termijn, zoals materiële vaste activa. 

Aan de andere kant is operationele kasstroom de kasstroom die wordt gegenereerd uit normale bedrijfsactiviteiten of activiteiten. Operationele cashflow laat zien of een bedrijf voldoende positieve cashflow genereert om zijn bedrijf te runnen en zijn activiteiten te laten groeien.

De vrije kasstroom en de bedrijfskasstroom worden vaak als maatstaven gebruikt bij het vergelijken van concurrenten in dezelfde of vergelijkbare bedrijfstakken. Operationele cashflow, vrije cashflow en inkomsten zijn allemaal belangrijke maatstaven bij het onderzoeken en evalueren van een bedrijf dat wordt overwogen voor investering.

Belangrijkste leerpunten

  • Operationele cashflow meet contanten die worden gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf.
  • Vrije kasstroom is het geld dat een bedrijf uit zijn bedrijfsactiviteiten genereert na aftrek van kapitaaluitgaven.
  • De operationele cashflow vertelt investeerders of een bedrijf voldoende cashflow heeft om hun rekeningen te betalen.
  • Vrije cashflow vertelt investeerders en schuldeisers dat er genoeg geld over is om schuldeisers terug te betalen, dividenden uit te betalen en aandelen terug te kopen.

Operationele kasstroom

Operationele cashflow is een belangrijke maatstaf omdat het investeerders laat zien of een bedrijf al dan niet genoeg geld heeft om zijn rekeningen of bedrijfskosten te betalen. Met andere woorden, er moet meer kasstromen uit bedrijfsactiviteiten zijn dan uitgaande kasstromen, wil een bedrijf financieel levensvatbaar zijn op de lange termijn.

De bedrijfscashflow wordt berekend door de opbrengsten te nemen en de bedrijfskosten voor de periode af te trekken. De bedrijfskasstroom wordt opgenomen in het kasstroomoverzicht van een bedrijf, dat zowel op kwartaal- als op jaarbasis wordt gerapporteerd. De operationele cashflow geeft aan of een bedrijf voldoende cashflow kan genereren om de activiteiten op peil te houden en uit te breiden, maar het kan ook aangeven wanneer een bedrijf externe financiering nodig heeft voor kapitaaluitbreiding. 

Beperkingen van operationele cashflow

Er zijn echter beperkingen aan het gebruik van operationele cashflow als een cashflowmaatstaf. Het is belangrijk om de bron van de cashflow van een bedrijf te bepalen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn cashflow voor het kwartaal verhogen omdat het activa, zoals apparatuur, heeft verkocht. Met andere woorden, een bedrijf met een toenemende cashflow is niet per se winstgevender, en het betekent ook niet dat de omzet of inkomsten van het bedrijf zijn gestegen.

Ook zou een bedrijf dat een grote verkoop van een klant heeft gegenereerd, leiden tot een boost in omzet en inkomsten. De extra inkomsten verbeteren echter niet noodzakelijkerwijs de cashflow. Als het bedrijf bijvoorbeeld moeite zou hebben om de betaling van de klant te innen, zou de operationele cashflow negatief worden beïnvloed.

Daarom is het belangrijk voor investeerders om de in- en uitstroom van operationele cashflow te analyseren en te bepalen waar het geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat.

Vrije kasstroom

Voor beleggers is er geen vast aantal vermeld op de financiële overzichten van een bedrijf dat het exacte bedrag aangeeft dat ze zouden ontvangen voor het bezitten van de aandelen van het bedrijf. De vrije kasstroom vertegenwoordigt de kasstroom die beschikbaar is voor alle beleggers voordat er contanten worden uitbetaald om schuldbetalingen, dividenden of terugkoop van eigen aandelen te doen. 

De vrije kasstroom wordt doorgaans berekend als de operationele kasstroom van een bedrijf na aftrek van eventuele kapitaalaankopen. Kapitaaluitgaven zijn fondsen die een bedrijf gebruikt om fysieke activa, waaronder eigendommen, gebouwen of apparatuur, te kopen, te upgraden en te onderhouden. Met andere woorden, vrije cashflow helpt investeerders te bepalen hoe goed een bedrijf cash genereert uit operaties, maar ook hoeveel cash wordt beïnvloed door investeringsuitgaven. Vrije kasstroom kan worden gezien als geld dat overblijft na de financiering van projecten om de activabasis op peil te houden of uit te breiden.

Vrije kasstroom is een maatstaf voor financiële prestaties, vergelijkbaar met inkomsten, en het gebruik ervan wordt beschouwd als een van de niet- algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP).

Vrije kasstroom en dividenden

Het beschikbare bedrag aan cashflow wordt meestal gebruikt om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf zijn dividendbetalingen kan doen. Dividenden zijn contante betalingen aan beleggers als beloning voor het bezitten van de aandelen. Als een bedrijf een vrije kasstroom genereert die hoger is dan dividendbetalingen, wordt dit waarschijnlijk als gunstig voor investeerders beschouwd en kan het betekenen dat het bedrijf genoeg contanten heeft om het dividend in de toekomst te verhogen.

Beleggers kunnen ook het vrije kasstroomcijfer van een bedrijf nemen en de rente- en schuldbetalingen van het bedrijf aftrekken om te bepalen hoeveel contant geld er nog moet worden betaald voor dividenden.

Veel analisten zijn van mening dat dividenduitgaven een even belangrijke kostenpost zijn als kapitaaluitgaven. De raad van bestuur van een vennootschap kan ervoor kiezen om een ​​dividenduitkering te verminderen. Dit heeft echter meestal een negatief effect op de aandelenkoers, aangezien beleggers de neiging hebben om posities in bedrijven te verkopen die de dividenden verlagen.

Vrije kasstroom en crediteuren

De vrije kasstroom meet de kasstroom die beschikbaar is voor uitkering aan alle effectenhouders van de onderneming, inclusief schuldeisers. Banken die leningen verstrekken aan bedrijven willen dat het bedrijf een vrije kasstroom kan genereren, zodat het bedrijf de schuld kan terugbetalen.

Als een bedrijf een extra geldbedrag van zijn bank zou willen lenen, zou de geldschieter de vrije kasstroom gebruiken om te bepalen hoeveel lening het bedrijf zou kunnen terugbetalen. De geldschieter zou de huidige schuldbetalingen aftrekken van de vrije kasstroom om het bedrag van de kasstroom te bepalen dat beschikbaar is om te betalen voor aanvullende leningen.

Beperkingen van vrije kasstroom

Er zijn echter beperkingen aan de vrije kasstroom, inclusief bedrijven die aanzienlijke kapitaalaankopen doen. Sommige industrieën zijn bijvoorbeeld zeer kapitaalintensief, zoals de olie- en gasindustrie. Oliemaatschappijen moeten een aanzienlijk bedrag aan kapitaal kopen of investeren in vaste activa, zoals machines en boorapparatuur. Als gevolg hiervan kan de vrije kasstroom in de loop van de tijd inconsistent zijn, aangezien deze aanzienlijke kapitaaluitgaven van contanten nodig zijn. 

Het is belangrijk dat beleggers de vrije kasstroom vergelijken met vergelijkbare bedrijven of bedrijfstakken. Het heeft geen zin om de vrije kasstroom van een oliemaatschappij te vergelijken met de vrije kasstroom van een marketingbedrijf dat geen aanzienlijke kapitaalaankopen of vaste activa heeft. Bedrijven met een positieve vrije cashflow kunnen hun bedrijf uitbreiden, terwijl bedrijven met een dalende vrije cashflow wellicht herstructurering of aanvullende financiering nodig hebben.

Voorbeelden van vrije kasstroom versus operationele kasstroom

Hieronder vindt u het kasstroomoverzicht voor Apple Inc. ( 10-Q-aanvraag van het bedrijf voor de periode die eindigde op 28 december 2019.

Operationele kasstroom

Bovenaan het kasstroomoverzicht kunnen we zien dat Apple meer dan $ 50,224 miljard aan contanten van de balans en $ 22,236 miljard aan nettowinst of winst uit de winst-en-verliesrekening heeft gehaald. Zodra de dagelijkse bedrijfskosten zijn afgetrokken, komen we tot de bedrijfscashflow van het bedrijf.

Apple registreerde $ 30.516 miljard aan operationele cashflow (groen gemarkeerd). Het totale bedrag van de bedrijfskasstroom omvatte de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals:

  • Voorraadaankopen voor $ 28 miljoen
  • Debiteuren voor $ 2.015 miljard, wat overeenkomt met geld dat Apple aan Apple verschuldigd is voor geboekte verkopen
  • Schulden van $ 1,089 miljard, dat is geld dat Apple verschuldigd is aan zijn leveranciers en verkopers

Vrije kasstroom

  • Apple investeerde in een nieuwe fabriek en apparatuur en kocht $ 2,107 miljard aan activa (in rood). De aankoop is een contante uitgave.
  • We weten al dat de operationele cashflow van het bedrijf 30,516 miljard dollar bedroeg.
  • Als gevolg hiervan bedroeg de vrije cashflow van Apple $ 28,409 miljard  voor de periode ($ 30,516 – $ 2,107).