25 juni 2021 5:41

Wereldbank

Wat is de Wereldbank?

De Wereldbank is een internationale organisatie die zich toelegt op het verstrekken van financiering, advies en onderzoek aan ontwikkelingslanden om hun economische vooruitgang te bevorderen. De bank treedt vooral op als een organisatie die armoede probeert te bestrijden door ontwikkelingshulp te bieden aan midden- en lage-inkomenslanden.

Momenteel heeft de Wereldbank twee gestelde doelen die ze tegen 2030 wil bereiken. De eerste is het beëindigen van extreme armoede door het aantal mensen dat van minder dan 1,90 dollar per dag moet rondkomen te verminderen tot minder dan 3% van de wereldbevolking. De tweede is om de algehele welvaart te vergroten door de inkomensgroei in de onderste 40% van elk land ter wereld te vergroten.

Inzicht in de Wereldbank

De Wereldbank verleent financiële en technische bijstand aan afzonderlijke landen over de hele wereld. De bank beschouwt zichzelf als een unieke financiële instelling die partnerschappen aangaat om armoede te bestrijden en economische ontwikkeling te ondersteunen.

De Wereldbank voorziet in aanmerking komende regeringen van leningen met een lage rente, nulrentende kredieten en subsidies, allemaal ter ondersteuning van de ontwikkeling van individuele economieën. Schuldenleningen en geldinjecties helpen bij het wereldwijde onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur, de infrastructuur en de ontwikkeling van de particuliere sector. De Wereldbank deelt ook informatie met verschillende entiteiten door middel van beleidsadvies, onderzoek en analyse en technische bijstand. Het biedt advies en opleidingen voor zowel de publieke als de private sector.

Belangrijkste leerpunten

  • De Wereldbank is een internationale organisatie die zich toelegt op het verstrekken van financiering, advies en onderzoek aan ontwikkelingslanden om hun economische vooruitgang te bevorderen.
  • De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds werden gelijktijdig opgericht onder de Bretton Woods-overeenkomst met in het algemeen dezelfde focus om internationale regeringen wereldwijd te helpen.
  • De Wereldbank is uitgegroeid tot de Wereldbankgroep met vijf coöperatieve organisaties, ook wel bekend als de Wereldbanken.
  • De Wereldbankgroep biedt een groot aantal eigen financiële bijstandsproducten en -oplossingen voor internationale regeringen, evenals een reeks op onderzoek gebaseerd leiderschap voor de wereldeconomie in het algemeen.

Geschiedenis van de Wereldbank

De Wereldbank werd in 1944 opgericht uit de  Bretton Woods-overeenkomst, die in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog onder auspiciën van de Verenigde Naties tot stand kwam. De Bretton Woods-overeenkomst omvatte verschillende componenten: een collectief internationaal monetair systeem, de oprichting van de Wereldbank en de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Sinds hun oprichting hebben zowel de Wereldbank als het Internationaal Monetair Fonds samengewerkt om veel van dezelfde doelen te bereiken. De oorspronkelijke doelstellingen van zowel de Wereldbank als het IMF waren het ondersteunen van Europese en Aziatische landen die financiering nodig hadden om naoorlogse wederopbouwinspanningen te financieren.

Zowel de Wereldbank als het IMF overleefden het collectieve internationale monetaire systeem dat centraal stond in de Bretton Woods-overeenkomst. President Nixon stopte het internationale monetaire systeem van Bretton Woods in de jaren zeventig. De Wereldbank en het IMF bleven echter open en bleven gedijen bij het verstrekken van wereldwijde hulp.

De Wereldbank en het IMF hebben hun hoofdkantoor in Washington, DC. De Wereldbank heeft momenteel meer dan 10.000 werknemers in meer dan 120 kantoren wereldwijd. 

Hoewel de titel van een bank is, is de Wereldbank niet per se een bank in de traditionele, gecharterde betekenis van het woord. De Wereldbank en haar dochterondernemingen opereren binnen hun eigen voorzieningen en ontwikkelen hun eigen producten voor financiële bijstand, allemaal met hetzelfde doel om internationaal te voorzien in de kapitaalbehoeften van landen. De tegenhanger van de Wereldbank, het IMF, is meer gestructureerd als een kredietfonds. Door de verschillende structurering van de twee entiteiten en hun productaanbod kunnen ze verschillende soorten financiële leningen en financieringsondersteuning bieden. Elke entiteit heeft ook verschillende eigen verantwoordelijkheden voor het dienen van de wereldeconomie.

Wereldbanken

Door de jaren heen is de Wereldbank uitgegroeid van een enkele instelling tot een groep van vijf unieke en coöperatieve institutionele organisaties, bekend als de Wereldbanken of gezamenlijk als de Wereldbankgroep. De eerste organisatie is de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD), een instelling die  schuldfinanciering verstrekt  aan regeringen die als middeninkomens worden beschouwd. De tweede organisatie binnen de Wereldbankgroep is de International Development Association (IDA), een groep die renteloze leningen verstrekt aan regeringen van arme landen. De  International Finance Corporation (IFC),  de derde organisatie, richt zich op de private sector en voorziet ontwikkelingslanden van investeringsfinanciering en financiële adviesdiensten. Het vierde onderdeel van de Wereldbankgroep is de Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), een organisatie die buitenlandse directe investeringen in ontwikkelingslanden promoot. De vijfde organisatie is het International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), een entiteit die arbitrage verleent in internationale investeringsgeschillen.