25 juni 2021 5:50

Yuppie

Wat is een Yuppie?

Yuppie is een jargonterm die het marktsegment van jonge stedelijke professionals aanduidt. Een yuppie wordt vaak gekenmerkt door jeugd, welvaart en zakelijk succes. Ze zien er vaak preppy uit en laten hun succes graag zien door hun stijl en bezittingen.

Belangrijkste leerpunten

  • De term yuppie is ontstaan ​​in de jaren tachtig en wordt gebruikt om te verwijzen naar jonge stedelijke professionals die succesvol zijn in het bedrijfsleven en aanzienlijk welvarend zijn.
  • Sommige kredietschrijver Joseph Epstein met het gebruik van de term, terwijl anderen verwijzen naar het tijdschriftartikel van journalist Dan Rottenberg in Chicago.
  • Het is moeilijk om moderne yuppies te identificeren, omdat de moderne samenleving rijkdom heeft uitgedeeld aan verschillende groepen mensen in plaats van aan een specifieke groep mensen met vergelijkbare kenmerken.

Yuppies begrijpen

De term yuppie, bedacht in de jaren tachtig, werd gebruikt als een denigrerende titel voor jonge zakenmensen die als arrogant, onverdiend rijk en onaangenaam werden beschouwd.  Yuppies werden vaak geassocieerd met het dragen van high fashion kleding, het besturen van BMW’s en leedvermaak over hun successen. De term is minder een stereotype geworden en bevordert nu het imago van een welvarende professional.

Yuppy’s worden meestal opgeleid met goedbetaalde banen en wonen in of nabij grote steden. Enkele typische industrieën die verband houden met yuppies zijn financiën, technologie, de academische wereld en veel gebieden in de kunst, vooral die welke verband houden met liberaal denken en stijl.

Geschiedenis van de term Yuppie

Er is enige discussie over wie de term yuppie voor het eerst heeft bedacht, maar velen schrijven dit toe aan Joseph Epstein, schrijver en voormalig redacteur vanThe American Scholar.  Anderen crediteren journalist Dan Rottenberg met het bedenken van de term in een artikel met de titel “Over die stedelijke renaissance ” voor hettijdschriftChicago.

Taalkundig gezien was de term een ​​evolutie, beginnend bij het woord ‘hippie’, dat twintig jaar eerder een label was dat werd gehecht aan iemand die in de huidige cultuur als ‘hip’ werd beschouwd. Dat woord veranderde in ‘jippie’ – voorstanders van tegencultuur in verband met de Youth International Party.

Bijna tegelijkertijd haalde een parodie op een Amerikaans stereotype van de “country-club / prep school-cultuur” genaamd “The Preppy Handbook” de bestsellerlijst van de New York Times. “Yuppie” was de mix van al deze momenten bij de jongvolwassenen in Amerika, elk een weerspiegeling van hun tijd.

In het artikel van mei 1980, getiteld “Van Yippie tot Yuppie”, beschrijft Rottenberg de gentrificatie van het centrum van Chicago door opwaarts mobiele jonge professionals die in opstand kwamen tegen de buitenwijken. “De Yuppies zoeken noch troost, noch geborgenheid, maar stimulatie, en dat vinden ze alleen in de dichtste delen van de stad”, schreef hij.

Yippies waren, in tegenstelling tot yuppies, aangesloten bij de Youth International Party, een tegencultuurgroep die eind jaren zestig opkwam. De term bleef gedurende de jaren tachtig groeien, omdat deze in meer kranten- en tijdschriftenartikelen werd gebruikt.

Na de beurscrash van 1987 werd de term yuppie minder politiek en kreeg hij meer van de sociale implicaties die hij tegenwoordig heeft. Hoewel het gebruik ervan in de jaren negentig afnam, is het sindsdien teruggekomen in het lexicon van de Verenigde Staten. Het is gebruikt en geciteerd in artikelen, liedjes, films en andere popcultuurmedia. Om er maar een paar te noemen, de term is verschenen in de roman en film Fight Club, de film American Psycho, de satirische blog “Stuff White People Like” en het Tom Petty-nummer “Yer So Bad”.

De term yuppie is niet alleen beperkt tot de Verenigde Staten – andere landen, zoals China, Rusland en Mexico, hebben hun variaties op yuppies die over het algemeen ook de kenmerkende connotatie dragen van jonge, eersteklas professionals. De term heeft de neiging zich te verspreiden en te gedijen in welvarende economieën.

Moderne Yuppies

In de 21e eeuw krijgt de term een ​​nieuwe betekenis met behoud van de basisprincipes van de oorspronkelijke yuppies. Door het internet en de toenemende afhankelijkheid van elektronische communicatie, kan de term yuppie bijvoorbeeld verwijzen naar een technicus uit Silicon Valley die niet noodzakelijkerwijs dezelfde sociale vaardigheden heeft als de oorspronkelijke yuppie, maar nog steeds voor een prestigieus bedrijf werkt en een veel geld.

Dit kan het moeilijker maken om yuppies te definiëren, omdat het op het eerste gezicht misschien niet duidelijk is dat deze mensen een glamoureuze carrière hebben. Misschien wordt de term yuppie daarom niet zo veel gebruikt als in de jaren tachtig en begin jaren negentig.

Een artikel uit 2015 in de New York Times stelde dat de allesomvattende definitie van yuppies gefragmenteerd was. Micro-yuppies waren er in overvloed. Deze yuppies beweren trouw te zijn aan levensstijlen, zoals op de natuur gebaseerde of professionele gemeenschappen, zoals technologie-managers, of zelfs online gemeenschappen, zoals gamen. Hipsters, die de spot drijven met de consumptiecultuur die door de moderne samenleving wordt gekoesterd, hebben eerdere yuppy’s vervangen. De ironie van de situatie is echter dat ze actief deelnemen aan de samenleving door hun keuzes.