24 juni 2021 7:27

A-aandeel

Wat is een A-aandeel?

Een A-aandeel is een aandelenklasse die wordt aangeboden in een familie van beleggingsfondsen met meerdere klassen. A-aandelen zijn een veelvoorkomend type klasse dat wordt aangeboden aan individuele particuliere beleggers. Ze worden meestal gekenmerkt door front-end verkoopkosten wanneer ze worden verhandeld via een full-service tussenpersoon.

A-aandelen kunnen in contrast staan ​​met B-aandelen, die een back-end belasting hebben.

Belangrijkste leerpunten

  • A-aandelen zijn een aandelenklasse van beleggingsfondsen met front-end belastingen, dit zijn provisiekosten die bij aankoop aan beleggers worden betaald voor de verkoop van het fonds.
  • A-aandelen zijn bedoeld voor particuliere beleggers en hebben doorgaans geen back-endbelasting wanneer de fondsaandelen worden verkocht.
  • Beleggingsfondsenklassen bestaan ​​met verschillende vergoedingsstructuren en kunnen gericht zijn op particuliere of institutionele beleggers.

Hoe A-aandelen werken

A-aandelen zijn een type aandelenklasse van beleggingsfondsen. Deze aandelen zijn bedoeld voor individuele particuliere beleggers. Andere particuliere aandelenklassen in een beleggingsfonds met meerdere klassen kunnen Klasse B of C zijn. Beleggers zullen ook adviseursaandelen en institutionele aandelen vinden.

Beleggingen in aandelenklassen in beleggingsfondsen worden collectief gepoold en beheerd door de portefeuillebeheerder van het fonds. Elke aandelenklasse belegt in dezelfde fondsstrategie met dezelfde portefeuillebeheerder. Wat aandelenklassen onderscheidt, zijn voornamelijk hun vergoedingsstructuren. Met aandelenklassen kunnen fondsbedrijven zich richten op verschillende soorten beleggers, variërend van individuele beleggers tot adviseurs en institutionele beleggers.

De voorzieningen van elke particuliere aandelenklasse worden bepaald door de onderlinge fondsmaatschappij. Een belangrijke factor voor de structurering van aandelenklassen is het verkoopvergoedingsschema dat is ontwikkeld voor de verdeling van het onderlinge fonds onder tussenpersonen. Beleggingsfondsen bepalen voor elke aandelenklasse een structuur voor verkoopprovisies die in het prospectus van het fonds wordt gepresenteerd. Elke aandelenklasse heeft ook zijn eigen kostenstructuur. Distributievergoedingen, ook wel 12b-1-vergoedingen genoemd, maken deel uit van de bedrijfskosten van het fonds, maar worden aan tussenpersonen betaald. Distributievergoedingen verschillen vaak tussen aandelenklassen en zijn doorgaans gecorreleerd met het verkoopvergoedingsschema, waardoor lagere distributievergoedingen voor aandelenklassen met hogere verkoopvergoedingen vereist zijn. Beleggingsfondsen kunnen voor elke aandelenklasse individuele netto-inventariswaarden (NIW’s) en prestatierendementen rapporteren. Het rendement van een aandelenklasse zal in bredere zin worden beïnvloed door verkoopkosten, met minder effect op het rendement van distributiekosten.

Vergoedingen en onkosten

Klasse A-aandelen hebben doorgaans front-end verkoopkosten die kunnen oplopen tot ongeveer 5,75% van een belegging wanneer ze worden verhandeld via een full-service broker. De kostenratio’s van de aandelenklassen variëren ook tussen particuliere aandelen, die doorgaans hoger zijn dan die van adviseurs of institutionele aandelen.

Beleggingsfondsen zullen hun verkoopkosten en kostenverhoudingen per aandelenklasse in het prospectus van het fonds vermelden. Veel bedrijven in beleggingsfondsen bieden ook rendement op aandelenklassen in hun marketingmateriaal.

Het Principal Equity Income Fund is daar een voorbeeld van. Dit fonds biedt A, C- en I-aandelen aan. Het rendement over één jaar voor de A-aandelenklasse met front-end verkoopkosten per 30 november 2017 was 15,60%. Dit verschilt van het rendement van de C-aandelen dat 20,46% bedroeg met uitgestelde verkoopkosten. De kostenverhoudingen van de twee aandelenklassen variëren ook. De A-aandelenklasse heeft een totale kostenratio van 0,91%. De C-aandelenklasse heeft een totale kostenratio van 1,65%.

Zowel de A-aandelen als de C-aandelen hebben een beheervergoeding van 0,51%. De distributie- en servicevergoedingen verschillen echter tussen de twee particuliere aandelenklassen. De A-aandelenklasse heeft een lagere distributievergoeding van 0,25% in vergelijking met 1,00% voor de C-aandelenklasse.