24 juni 2021 8:48

Doos grootte

Wat is een doosmaat?

De maat van een doos is de minimale prijswijziging die moet plaatsvinden voordat het volgende teken wordt toegevoegd aan een punt-en-cijfer-diagram (P&F).

Doosformaten zijn een essentieel onderdeel van P & F-grafieken omdat ze de waarde bepalen van prijsbewegingen die worden weergegeven door elk merkteken op de grafiek. Een doosformaat van $ 1,00 zou bijvoorbeeld betekenen dat elk merkteken op de P & F-grafiek een verandering van $ 1,00 in de prijs van het effect vertegenwoordigt.

Belangrijkste leerpunten

  • Doosformaten zijn een cruciaal onderdeel van P & F-grafieken.
  • Het wijzigen van de doosgrootte van een P & F-diagram zal van invloed zijn op hoeveel de prijs van de waargenomen beveiliging moet veranderen voordat een nieuw gegevenspunt aan het diagram wordt toegevoegd.
  • Ze worden gebruikt door technische analisten om te bepalen hoeveel resolutie ze willen zien.

Inzicht in doosmaten

Technische analisten gebruiken verschillende grafieken om hun investeringsbeslissingen te onderbouwen. Deze grafieken bevatten historische en huidige prijsinformatie om te helpen bepalen wanneer een bepaald effect moet worden gekocht of verkocht, zoals een aandeel of een futurescontract.

Traditionele diagramtypen zijn onder meer staafdiagrammen en lijndiagrammen, die prijsveranderingen op specifieke tijdsintervallen uitzetten, zoals eenmaal per handelsdag. P & F-grafieken voegen daarentegen pas een nieuw datapunt toe als de prijs van het effect een bepaald bedrag is verschoven. Het bedrag waarmee de prijs moet veranderen voordat een nieuw datapunt wordt toegevoegd, wordt de doosgrootte genoemd.

Bekijk het volgende voorbeeld van een P & F-diagram om het verder te begrijpen:

De getoonde ronde vormen vertegenwoordigen een daling van de prijs van het waardepapier, terwijl de X-vormen een prijsstijging vertegenwoordigen. De ruimte op de kaart waarin elk van deze vormen voorkomt, wordt de “doos” genoemd. In dit voorbeeld is de doosprijs $ 5,00. Daarom vertegenwoordigt een kolom met drie X-vormen een stijging van $ 15,00, een kolom met 12 cirkels vertegenwoordigt een daling van $ 60,00, enzovoort.

Voorbeeld uit de echte wereld van een doosformaat

Als de prijzen stijgen, worden de X-en van een P & F-diagram op elkaar gestapeld telkens wanneer de prijs met de doosgrootte stijgt, waardoor een kolom ontstaat. Evenzo, zodra de prijs daalt met een bedrag dat gelijk is aan de doosgrootte, wordt er een nieuwe kolom met cirkels gemaakt rechts van de vorige X-kolom. Zolang de prijzen blijven dalen, worden extra cirkels onder de eerste cirkel gestapeld om elke extra prijsdaling ter grootte van een doos aan te duiden (in dit geval in stappen van $ 5 per stuk).

P & F-grafieken met grotere doosformaten geven een minder gedetailleerd beeld van de beveiliging in kwestie, terwijl grafieken met kleinere doosformaten een meer gedetailleerd beeld geven.

Stel dat in de bovenstaande tabel de grootte van de doos $ 50 was in plaats van $ 5. In dat scenario zouden veel van de kolommen met Xs en Os die in de grafiek worden weergegeven, helemaal niet zichtbaar zijn. De resulterende vorm van de grafiek zou vloeiender zijn en alleen de prijsbeweging op hoog niveau laten zien met minder genuanceerde pieken en dalen. 

Het tegendeel is ook waar. Als de doosgrootte $ 1 was in plaats van $ 5, zouden we een veel hogere resolutie van prijsvariaties zien.

Elke handelaar heeft zijn eigen voorkeuren met betrekking tot het detailniveau dat hij in zijn grafieken wil zien. Door de grootte van de doos aan te passen, kunnen handelaren P & F-grafieken aanpassen om alleen het detailniveau te onthullen dat ze het nuttigst vinden in hun analyse.