24 juni 2021 10:35

Compenserende schadevergoeding

Wat zijn schadevergoedingen?

Compenserende schadevergoeding is geld dat aan een eiser wordt toegekend ter compensatie van schade, letsel of een ander geleden verlies. Schadevergoeding wordt toegekend in civielrechtelijke zaken waarin schade is ontstaan ​​als gevolg van nalatigheid of onwettig gedrag van een andere partij.

Om een ​​schadevergoeding te ontvangen, moet de eiser bewijzen dat er een verlies is opgetreden en dat deze aan de gedaagde kan worden toegerekend. De eiser moet ook in staat zijn om de hoeveelheid verlies in de ogen van de jury of rechter te kwantificeren.

Belangrijkste leerpunten

 • Compenserende schadevergoeding vertegenwoordigt het geld dat in een rechtszaak aan een eiser wordt toegekend.
 • Dit soort schadevergoeding wordt toegekend in burgerlijke rechtszaken.
 • Er zijn twee soorten schadevergoeding: algemeen en actueel.
 • Werkelijke schade is bedoeld om alleen geld te verschaffen dat verloren is gegaan.
 • De toegekende algemene compenserende schadevergoeding is complexer, aangezien deze compenserende schadevergoeding geen geldelijke uitgave is.

Inzicht in compenserende schade

Werkelijke schade is bedoeld om het geldbedrag te verschaffen dat nodig is om te vervangen wat verloren is gegaan en niets meer. Gewoonlijk wordt in civielrechtelijke zaken schadevergoeding toegekend ter compensatie van schade, letsel of een ander geleden verlies. Zoals we verder in het artikel zullen onderzoeken, verschillen ze van bestraffende en drievoudige schadevergoedingen.

Voorbeelden van feitelijke schadevergoeding

 • Medische en ziekenhuisrekeningen
 • Medische behandelingen
 • Revalidatiekosten
 • Fysiotherapie
 • Ambulancekosten
 • Geneesmiddelen en geneesmiddelen op recept
 • Verpleeghuiszorg
 • Binnenlandse diensten
 • Medische apparatuur
 • Loonverlies of gederfd inkomen uit werk
 • Verhoogde kosten van levensonderhoud
 • Vervanging of reparatie van eigendommen
 • Vervoer

Om daadwerkelijke compenserende schadevergoeding te krijgen, moet de eiser bewijzen dat de geleden verliezen gelijk zijn aan een bepaalde geldwaarde. Compenserende schade kan worden onderverdeeld in twee soorten: feitelijke en algemene schade.

Voorbeelden van algemene schadevergoedingen

Algemene compenserende schade omvat ondertussen schattingen van verliezen die geen betrekking hebben op daadwerkelijke gelduitgaven. Sommige rechtbanken gebruiken de “vermenigvuldigingsmethode”, die de algemene schade berekent door de som van de werkelijke schade te vermenigvuldigen met een getal dat de ernst van de verwonding aangeeft.

In andere rechtsgebieden zullen rechtbanken de “per diem” -methode gebruiken, die een dollarwaarde toekent aan elke dag dat een eiser lijdt en de waarde van al die dagen bij elkaar optelt. In sommige gevallen zal een rechtbank een combinatie van deze twee methoden gebruiken om de algemene schadevergoeding te berekenen. Deze algemene schadevergoeding omvat:

 • Geestelijke angst
 • Misvorming
 • Toekomstige medische kosten
 • Toekomstige gederfde lonen
 • Langdurige lichamelijke pijn en lijden
 • Verlies van consortium
 • Ongemak
 • Verlies van levensvreugde
 • Verlies van kansen

Compenserende schadevergoeding wordt doorgaans toegekend in rechtszaken wegens medische wanpraktijken, meestal voor medische rekeningen, ziekenhuisrekeningen, revalidatiekosten en compensatie voor gederfde inkomsten. Sommige compenserende schadevergoedingen kunnen moeilijk in te schatten zijn. De waarde van verloren loon zal bijvoorbeeld veel hoger zijn voor een rijker lid van de samenleving dan voor iemand die arm of gepensioneerd is.

Compenserende schadevergoeding versus bestraffende schade

Compenserende schadevergoeding verschilt van punitieve schadevergoeding, die boven het geleden verlies of de geleden schade kan compenseren en bedoeld is om een ​​prikkel te geven om de handeling die het verlies of de schade van de eiser veroorzaakte, niet te herhalen. 

Zaken die verband houden met compenserende en punitieve schadevergoedingen zijn een belangrijke bron van discussie op het gebied van ziektekostenverzekeringen, aangezien voorstanders van hervorming van onrechtmatige daad beweren dat buitensporige schade boven het werkelijke verlies de totale kosten van de gezondheidszorg kan verhogen.

Compenserende schadevergoeding is bedoeld om de eiser van een rechtszaak te vergoeden met voldoende geld om het door de verdachte veroorzaakte verlies te dekken.

Compenserende schade versus drievoudige schade

Drievoudige schadevergoeding is ook een soort punitieve schade, bedoeld om anderen ervan te weerhouden dezelfde overtreding te begaan. Vaak wordt een drievoudige schadevergoeding – die aangeven dat er een statuut bestaat om een ​​eiser tot drie keer de werkelijke of compenserende schadevergoeding toe te kennen – ingeroepen wanneer een eiser opzettelijk of opzettelijk een wet heeft overtreden.

Veelgestelde vragen over compenserende schade

Wat is een ander woord voor compensatie?

Een ander woord om compenserende schade te beschrijven, is compensatie, verlossing of beloning.

Wat is een compenserende activiteit?

Zoals de wet van toepassing is, worden compenserende activiteiten meestal toegekend in de vorm van geldelijke betalingen.

Wat zijn de 3 soorten schade?

De drie soorten schadevergoeding zijn economische schade, niet-economische schade en punitieve schadevergoeding.

Wat zijn algemene schadevergoedingen?

Algemene schadevergoeding dekt alle niet-geldelijke schade bij het verwijzen naar een schadeclaim, zoals voor pijn en lijden.

Omvat compenserende schade ook emotioneel leed?

Compenserende schade kan verwijzen naar emotioneel leed, waaronder mentale angst en verlies van levensvreugde.

Het komt neer op

Om een ​​schadevergoeding te ontvangen, moet de eiser bewijzen dat er een verlies is opgetreden. Compenserende schade, zoals de naam al aangeeft, is bedoeld als “compensatie” voor alle schade, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. Ze moeten niet worden verward met bestraffende of drievoudige schadevergoedingen.