24 juni 2021 11:46

Verklaring van vertrouwen

Wat is een vertrouwensverklaring?

Een vertrouwensverklaring volgens de Amerikaanse wet is een document of een mondelinge verklaring waarin een trustee wordt aangesteld om toezicht te houden op activa die worden aangehouden ten behoeve van een of meer andere personen. Deze activa worden gehouden in een trust.

Het document of de verklaring bevat ook details over het doel van de trust, de begunstigden en hoe deze door de trustee zal worden beheerd.

De vertrouwensverklaring wordt ook wel een gevolmachtigdeverklaring genoemd.

Een vertrouwensverklaring begrijpen

Een vertrouwensverklaring benoemt niet alleen een trustee, maar definieert het te creëren vertrouwen in aanzienlijke details.

Het identificeert de activa die binnen de trust worden gehouden. Hierin staat wie baat heeft bij de trust en wie de trust kan wijzigen of intrekken, evenals de naam van de trustee en welke bevoegdheden de trustee heeft. De trustee kan een financiële instelling zijn in plaats van een individu.

De verklaring kan instructies bevatten over hoe en wanneer de begunstigde uitkeringen zal ontvangen.

De verklaring geeft een overzicht van het doel of de doelstellingen van de trust en hoe de trustee activa kan beleggen en beheren om de begunstigden te ondersteunen. Het kan ook uitleggen wie de trustee zal vervangen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of om een ​​andere reden. 

Staatswetten verschillen

Sommige staten eisen dat een schriftelijke verklaring van vertrouwen wordt afgelegd, terwijl andere mondelinge verklaringen toestaan.

Belangrijkste leerpunten

  • Een vertrouwensverklaring, of gevolmachtigde verklaring, benoemt een trustee om toezicht te houden op activa ten behoeve van een andere persoon of personen.
  • De verklaring beschrijft ook de activa die in de trust zullen worden gehouden en hoe ze moeten worden beheerd.
  • Staatswetten stellen verschillende vereisten voor het creëren van een vertrouwensverklaring.

Staatswetten bepalen ook hoe een vertrouwensverklaring wordt toegepast op alle betrokkenen bij de werking van de trust, inclusief concessieverleners, trustees en begunstigden. 

Verklaring van vertrouwen in het VK 

Een vertrouwensverklaring heeft in het VK een andere betekenis. Daar wordt het gezamenlijk eigendom vastgesteld van een onroerend goed dat wordt aangehouden ten behoeve van een of meer andere personen dan de officiële eigenaar. Het wordt beheerst door de Trustee Act van 2000.De VS en het VK hebben verschillende definities van de vertrouwensverklaring.

Met een vertrouwensverklaring kan een persoon als eigenaar van een onroerend goed worden beschouwd, zelfs als die persoon in het kadaster niet als eigenaar is aangewezen. De trust zelf kan in het kadaster worden aangehaald om aan te tonen dat de beursgenoteerde eigenaar niet de enige eigenaar is van het onroerend goed. 

Een persoon kan bijvoorbeeld een huis kopen met een hypotheek. Een deel van het geld voor de aankoop kan afkomstig zijn van de ouders van de persoon. De ouders dragen bij in de kosten met de afspraak dat ze een deel van de eventuele winst uit de verkoop van het onroerend goed ontvangen. De persoon die de vertrouwensverklaring opstelt, is de geregistreerde eigenaar op de eigendomsakte van het onroerend goed, maar de ouders kunnen hun belangen registreren op de trustakte.