24 juni 2021 12:29

Dollar-Bull

Wat is een dollarstier?

Een dollar-bull is een investeerder of handelaar die optimistisch is over de waarde van de Amerikaanse dollar ( USD ) en verwacht dat deze zal stijgen ten opzichte van andere belangrijke valuta. De term wordt gebruikt bij valutahandel ( forex trading ) en kan worden toegepast op lange- en korte-termijnvisies van de Amerikaanse dollar in relatie tot andere wereldwijde valuta’s. Een persoon die pessimistisch is over de waarde van de Amerikaanse dollar in vergelijking met andere valuta’s, staat bekend als een dollarbeer.

Belangrijkste leerpunten

  • Een dollar-bull is een investeerder die optimistisch is over de waarde van de Amerikaanse dollar (USD) en verwacht dat deze zal stijgen ten opzichte van andere belangrijke valuta.
  • Sommige investeerders zijn eeuwige dollar-bulls, in die zin dat ze de algemene mening hebben dat het pure dwaasheid is om op de lange termijn te wedden tegen de Amerikaanse economie en, bij uitbreiding, de Amerikaanse dollar.
  • Dollarstieren houden rekening met vele factoren, zoals de economie, de schuld / bestedingsverhouding, het marktoverschot, de wereldwijde grondstoffenprijzen en het geopolitieke klimaat als geheel, om hun mening over zowel de dollar als de overeenkomstige valuta in de valuta te verklaren. paar.
  • Beleggers die pessimistisch zijn over de waarde van de Amerikaanse dollar staan ​​bekend als dollarberen.

Een dollarstier begrijpen

Niet te verwarren met een dollarbiljet, een dollar-bull is een forextrader of speculant, die verwacht dat de Amerikaanse dollar in de loop van de tijd in waarde zal stijgen ten opzichte van de belangrijkste valuta’s en die zijn transacties of investeringsportefeuilles zal positioneren om te weerspiegelen dit beeld. Hun acties zullen zelfs de neiging hebben om de valuta te ondersteunen en te versterken.

Sommige investeerders zijn eeuwige dollar-bulls, in die zin dat ze de algemene mening hebben dat het pure dwaasheid is om op de lange termijn te wedden tegen de Amerikaanse economie en, bij uitbreiding, de Amerikaanse dollar. Ze weten misschien niet precies tegen welke valuta de dollar het beter zal doen, maar ze zijn vast van mening dat deze de verwachtingen zal overtreffen.

De dollar waarderen voor Dollar-Bulls

Dollarstieren houden rekening met veel factoren die hun mening over zowel de dollar als de overeenkomstige valuta in het valutapaar verklaren. Deze factoren kunnen de economie, de schuld / bestedingsverhouding, het marktoverschot, de wereldwijde grondstoffenprijzen en het geopolitieke klimaat als geheel en hun impact op beide landen omvatten.

Dollarstieren zouden bijvoorbeeld kunnen geloven dat de dollar in waarde zal stijgen zolang het de dominante reservevaluta van de wereld blijft. Om een ​​reservevaluta te zijn, is de steun vereist van een stabiele en veilige economie en overheid, zoals die van de Verenigde Staten. De naoorlogse opkomst van de VS als de overheersende economische macht had enorme gevolgen voor de wereldeconomie. Ooit vertegenwoordigdehet bruto binnenlands product (bbp) 40% van de wereldwijde output, dus het was alleen maar logisch dat de Amerikaanse dollar de wereldwijde valutareserve zou worden.

Valutaparen zijn de nationale valuta van twee landen die zijn gekoppeld voor handel op de  valutamarkt  (FX). Een veel verhandeld valutapaar is de euro ten  opzichte van de Amerikaanse dollar, meestal weergegeven als  EUR / USD. Het is het meest liquide valutapaar ter wereld omdat het het meest verhandeld wordt. De valutaparen dienen om de waarde van elkaar vast te stellen, en de wisselkoersen zullen continu fluctueren op basis van de respectievelijke veranderingen in hun relatieve waarden. De dollar-stier gelooft dat de sterkere munt uiteindelijk de Amerikaanse dollar zal zijn.

Dollar-Bull versus Dollar-Bear

Het tegenovergestelde van een dollarstier is een dollarbeer. Bears gelooft dat de waarde van de Amerikaanse dollar in de loop van de tijd zal dalen ten opzichte van andere valuta. Een dollarbeer verwacht dat de Amerikaanse dollar in de loop van de tijd zal dalen ten opzichte van de belangrijkste valuta’s en zal met deze factor rekening houden bij het positioneren van beleggingsportefeuilles en het plaatsen van transacties.

De visie van een dollarbeer kan ook op lange of korte termijn zijn en niet noodzakelijk beïnvloed worden omdat ze denken dat de economische kracht van de VS zal verslechteren, maar eerder dat bepaalde situaties de economie thuis kunnen verzwakken, zoals handelsoorlogen, fluctuerende rentetarieven en een slecht overheidsbeleid.

De USD verzwakte bijvoorbeeld ten opzichte van de EUR tijdens de coronaviruspandemie vanwege de slechte aanpak van de situatie door de regering-Trump, die een ernstige impact had op de economie van de VS. binnenlands en buitenlands, om te twijfelen aan de sterkte van de USD op korte termijn.