25 juni 2021 0:37

Speculant

Wat is een speculator

Een speculant maakt gebruik van strategieën en meestal een korter tijdsbestek in een poging om beter te presteren dan  de traditionele langere termijn  beleggers. Speculanten nemen risico’s, vooral met betrekking tot het anticiperen op toekomstige prijsbewegingen, in de hoop winsten te behalen die groot genoeg zijn om het risico te compenseren.

Speculanten die buitensporige risico’s nemen, duren meestal niet lang. Speculanten oefenen controle uit over langetermijnrisico’s door verschillende strategieën toe te passen, zoals positiebepaling, stop-loss-orders en het volgen van de statistieken van hun handelsprestaties. Speculanten zijn doorgaans geavanceerde risiconemende individuen met expertise in de markten waarin ze handelen. 

Basisprincipes van speculanten

Speculanten proberen prijsveranderingen te voorspellen en winst te halen uit de prijsbewegingen in een actief. Ze kunnen hefboomwerking  gebruiken om het rendement (en de verliezen) te vergroten, hoewel dit een persoonlijke keuze van het individu is.

Er zijn verschillende soorten speculanten op een markt. Individuele handelaren kunnen bijvoorbeeld speculanten zijn als ze een financieel instrument voor korte tijd kopen met de bedoeling te profiteren van de prijsveranderingen ervan. Marketmakers kunnen ook als speculanten worden beschouwd, omdat ze de tegenovergestelde positie innemen ten opzichte van marktdeelnemers en profiteren van het verschil in bied- en laatspreads. Prop winkels of handel voor eigen rekening bedrijven kunnen ook worden beschouwd als speculanten, omdat ze gebruiken hefboom om de aankoop van effecten en maken winst uit veranderingen in hun prijs.

Normaal gesproken opereren speculanten in een korter tijdsbestek dan een traditionele belegger.

Een persoon kan zichzelf bijvoorbeeld een investeerder noemen als hij 20 sterke bedrijven koopt en van plan is die aandelen voor ten minste 10 jaar aan te houden, ervan uitgaande dat de bedrijven goed blijven presteren. Een speculant daarentegen kan al zijn portefeuillekapitaal gebruiken om vijf aandelen of meerdere futurescontracten te kopen, in de verwachting dat ze de komende dagen, weken of maanden zullen stijgen. Speculanten gebruiken doorgaans handelsstrategieën  die hen vertellen wanneer ze moeten kopen, wanneer ze moeten verkopen (met verlies of winst) en hoe groot een positie moet zijn.

Principes achter speculatie

Speculatie wordt soms verward met gokken. Er is echter een belangrijk onderscheid. Als een handelaar niet-geteste methoden gebruikt om te handelen, vaak gebaseerd op ingevingen of gevoelens, is de kans groot dat hij gokt. Als u gokt, zal de handelaar op de lange termijn waarschijnlijk verliezen. Winstgevende speculatie kost veel werk, maar met de juiste strategieën is het mogelijk om een ​​betrouwbare voorsprong op de markt te krijgen.

Winstgevende speculanten zoeken naar herhalende patronen  op de markt. Ze zoeken naar overeenkomsten tussen veel stijgende en dalende prijzen, in een poging die informatie te gebruiken om te profiteren van toekomstige prijsstijgingen en -dalingen. Het is gedetailleerd werk, en omdat prijzen altijd in beweging zijn en er bijna oneindig veel variabelen zijn om rekening mee te houden, ontwikkelt elke speculant vaak zijn eigen unieke manier van handelen.

Belangrijkste leerpunten

  • Speculanten zijn geavanceerde investeerders of handelaren die voor korte tijd activa kopen en strategieën toepassen om te profiteren van prijsveranderingen.
  • Speculanten zijn belangrijk voor markten omdat ze liquiditeit brengen en marktrisico’s op zich nemen. Omgekeerd kunnen ze ook een negatieve invloed hebben op de markten, wanneer hun handelsacties resulteren in een speculatieve zeepbel die de prijs van een activum opdrijft tot onhoudbare niveaus.

De impact van speculanten op de markt

Als een speculant denkt dat een bepaald activum in waarde zal stijgen, kan hij ervoor kiezen om zoveel mogelijk van het activum te kopen. Deze activiteit, gebaseerd op de waargenomen toename van de vraag, drijft de prijs van het betreffende activum op. Als deze activiteit op de markt als een positief teken wordt gezien, kan dit ertoe leiden dat andere handelaren het actief ook kopen, waardoor de prijs verder stijgt. Dit kan resulteren in een speculatieve zeepbel, waarbij de speculantenactiviteit de prijs van een actief boven zijn werkelijke waarde heeft gedreven.

Hetzelfde kan in omgekeerde richting worden gezien. Als een speculant denkt dat er een neerwaartse trend  aan de horizon is, of dat een actief momenteel te duur is, verkopen ze zoveel mogelijk van het actief terwijl de prijzen hoger zijn. Deze handeling begint de prijs van het actief te verlagen. Als andere handelaren op dezelfde manier handelen, zal de prijs blijven dalen totdat de activiteit op de markt stabiliseert.

Op deze manier worden zelfs veel investeerders van tijd tot tijd speculanten. Ze raken verstrikt in de razernij van de grote ups en downs. Hoewel ze hun positie misschien zijn begonnen met de bedoeling om langetermijninvesteerders te zijn, als ze alleen beginnen te kopen en verkopen omdat ze denken dat andere mensen kopen of verkopen, zijn ze de speculatie binnengekomen – mogelijk zelfs gokken, als ze niet zeker zijn. van wat ze doen – in plaats van investeren.