24 juni 2021 12:34

Dow-deler

Wat is de Dow-deler?

De Dow-deler is een numerieke waarde die wordt gebruikt om het niveau van de Dow Jones Industrial Average (DJIA) te berekenen. De DJIA wordt berekend door alle aandelenkoersen van zijn 30 componenten bij elkaar op te tellen en de som te delen door de deler. De deler wordt echter continu aangepast voor bedrijfshandelingen, zoals dividendbetalingen en aandelensplitsingen.

Indexdelers worden vaak gebruikt in het geval van een  prijsgewogen beursindex, zoals de DJIA, om een ​​beter beheersbare indexwaarde te genereren.

Belangrijkste leerpunten

  • De Dow-deler is een cijfer dat wordt gebruikt om de waarde van de Dow Jones Industrial Average (DJIA) te normaliseren, gegeven de prijzen van de 30 samenstellende aandelen.
  • De Dow-deler wordt regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat structurele veranderingen in de markt de geldigheid van de DJIA als referentie-index niet beïnvloeden.
  • De Dow-deler kan bijvoorbeeld worden gewijzigd als reactie op aandelensplitsingen, de wijziging of betaling van dividenden en andere gebeurtenissen. 
  • De Dow-deler is momenteel lager dan één, wat het technisch gezien een vermenigvuldiger maakt. 

Hoe de Dow Divisor werkt

De Dow-deler wordt gebruikt om de historische continuïteit van de DJIA-index te behouden, aangezien er talloze aandelensplitsingen, spin-offs en veranderingen zijn geweest tussen de Dow-constituenten sinds de index voor het eerst werd geïntroduceerd in 1896. De Dow-deler handhaaft de continuïteit door rekening te houden met de vele veranderingen die plaatsvinden binnen de markt, zoals aandelensplitsingen en wijzigingen in – of betalingen van – dividenden

De Dow-deler wordt aangepast om ervoor te zorgen dat dergelijke gebeurtenissen op zichzelf de werkelijke numerieke waarde van de DJIA niet wijzigen. Door grote veranderingen die hebben plaatsgevonden binnen de markt is de waarde van de Dow-deler in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. In 1928 stond het bijvoorbeeld op 16,67, maar sinds september 2019 was het nog maar 0,147. 

De Dow is vernoemd naar Charles Dow, een van de oprichters van The Wall Street Journal, die in 1896 samenwerkte met statisticus Edward Jones om de eerste versie van de DJIA te vormen. Sinds die tijd heeft The Wall Street Journal de taak ervoor te zorgen dat de Dow-deler correct wordt aangepast om de historische nauwkeurigheid van de DJIA te behouden. Door de Dow-deler goed up-to-date te houden, kunnen handelaren en investeerders weloverwogen beslissingen nemen door hen te voorzien van nauwkeurige marktgemiddelden

Speciale overwegingen 

Gebeurtenissen zoals aandelensplitsingen of wijzigingen in de lijst van de bedrijven die de index vormen, kunnen vaak de som van de samenstellende prijzen wijzigen. In deze gevallen, en om discontinuïteit in de index te voorkomen, wordt de Dow-deler bijgewerkt zodat de citaten vlak voor en na de gebeurtenis samenvallen. 

De meeste corporate actions, zoals aandelensplitsingen en spin-offs, hebben ertoe geleid dat de waarde van de Dow-deler omlaag is gegaan. Aanvankelijk bestond de Dow-deler uit het oorspronkelijke aantal DJIA-bedrijven, waardoor de DJIA een eenvoudig rekenkundig gemiddelde was. Aangezien er echter bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden om de totale waarde van de markt te veranderen, is de Dow-deler handmatig gewijzigd om ervoor te zorgen dat de DJIA nauwkeurig wordt gewaardeerd. 

De huidige deler is, na veel aanpassingen, kleiner dan één, wat betekent dat de index groter is dan de som van de prijzen van de componenten. Het feit dat de deler nu ruim onder één staat, betekent dat de deler nu als vermenigvuldiger functioneert in plaats van als deler.

Voorbeeld van de Dow Divisor

Laten we zeggen dat je de prijzen van de 30 componenten van de DJIA optelt en uitkomt op 4.001. Stel dat de Dow-deler is ingesteld op 0,147: als u deze deler gebruikt, komt elke prijsverandering van $ 1 in een bepaald aandeel binnen het gemiddelde overeen met een beweging van 6,8 (of 1 ÷ 0,147) punt.

Door dit cijfer te delen door de Dow-deler van 0,147 zou de index een niveau van 27,218 opleveren. Merk op dat u deelt door de deler en niet door het getal 30, dat is het aantal namen in de index.