24 juni 2021 12:58

Efficiëntie definitie

Wat is efficiëntie?

Efficiëntie betekent een topprestatie die de minste hoeveelheid inputs gebruikt om de hoogste hoeveelheid output te bereiken. Efficiëntie vereist het verminderen van het aantal onnodige middelen dat wordt gebruikt om een ​​bepaalde output te produceren, inclusief persoonlijke tijd en energie. Het is een meetbaar concept dat kan worden bepaald aan de hand van de verhouding tussen nuttige output en totale input. Het minimaliseert de verspilling van hulpbronnen zoals fysieke materialen, energie en tijd terwijl de gewenste output wordt bereikt.

Belangrijkste leerpunten

  • Efficiëntie is de fundamentele vermindering van de hoeveelheid verspilde hulpbronnen die worden gebruikt om een ​​bepaald aantal goederen of diensten (output) te produceren.
  • Economische efficiëntie vloeit voort uit de optimalisatie van het gebruik van hulpbronnen om een ​​economie zo goed mogelijk te dienen.
  • Marktefficiëntie is het vermogen van prijzen om alle beschikbare informatie weer te geven.
  • Operationele efficiëntie is een maatstaf voor hoe goed bedrijven hun activiteiten omzetten in winst.

Inzicht in efficiëntie

Over het algemeen is iets efficiënt als er niets wordt verspild en alle processen worden geoptimaliseerd. In financiën en economie kan efficiëntie op verschillende manieren worden gebruikt om verschillende optimalisatieprocessen te beschrijven.

Economische efficiëntie verwijst naar de optimalisatie van middelen om elke persoon in die economische toestand zo goed mogelijk van dienst te zijn. Geen vaste drempel bepaalt de effectiviteit van een economie, maar indicatoren voor economische efficiëntie omvatten goederen die tegen de laagst mogelijke kosten op de markt worden gebracht en arbeid die de grootst mogelijke output oplevert.

Marktefficiëntie beschrijft hoe goed prijzen beschikbare informatie integreren. Markten zouden dus efficiënt zijn als alle informatie al in de prijzen is verwerkt, en er is dus geen manier om de markt te “verslaan”, aangezien er geen ondergewaardeerde of overgewaardeerde effecten beschikbaar zijn. Marktefficiëntie werd in 1970 beschreven door econoom Eugene Fama, wiens  efficiënte markthypothese (EMH)  stelt dat een investeerder niet beter kan presteren dan de markt, en dat marktanomalieën niet mogen bestaan ​​omdat ze onmiddellijk zullen worden  weggeconcurreerd  .

Operationele efficiëntie meet hoe goed de winst wordt verdiend als functie van de  bedrijfskosten. Hoe groter de operationele efficiëntie, hoe winstgevender een bedrijf of investering is. Dit komt doordat de entiteit in staat is om meer inkomsten of opbrengsten te genereren tegen dezelfde of lagere kosten dan een alternatief. Op financiële markten ontstaat operationele efficiëntie wanneer transactiekosten en vergoedingen worden verlaagd.

Een historische blik

Doorbraken in economische efficiëntie vielen vaak samen met de uitvinding van nieuwe hulpmiddelen die arbeid aanvullen. Vroege voorbeelden zijn het wiel en de paardenhalsband. Een paardenhalsband herverdeelt het gewicht op de rug van een paard zodat het dier grote lasten kan dragen zonder overbelast te raken. Stoommachines en motorvoertuigen die tijdens de industriële revolutie opkwamen, lieten mensen in minder tijd verder reizen en droegen bij aan de efficiëntie van reizen en handel. De industriële revolutie introduceerde ook nieuwe energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, die goedkoper, effectiever en veelzijdiger waren.

Bewegingen zoals de industriële revolutie brachten ook efficiëntieverbeteringen in de tijd. Het fabriekssysteem, waarbij elke deelnemer zich concentreert op één taak in de fabriekslijn, maakte het bijvoorbeeld mogelijk om de output te verhogen en tegelijkertijd tijd te besparen. Veel wetenschappers hebben ook praktijken ontwikkeld om de uitvoering van specifieke taken te optimaliseren. Een beroemd voorbeeld in de populaire cultuur van de zoektocht naar efficiëntie is de biografische roman “Goedkoper door de dozijn” van Frank Bunker Gilbreth, Jr. en Ernestine Gilbreth Carey. In het boek ontwikkelt Gilbreth Jr. systemen om de efficiëntie te maximaliseren, zelfs bij de meest alledaagse taken, zoals tandenpoetsen.

De effecten van efficiëntie

Een efficiënte samenleving is beter in staat haar burgers te dienen en concurrerend te functioneren. Efficiënt geproduceerde goederen worden tegen een lagere prijs verkocht. Vooruitgang als gevolg van efficiëntie heeft een hogere levensstandaard mogelijk gemaakt, zoals huizen voorzien van elektriciteit, stromend water en mensen de mogelijkheid bieden om te reizen. Efficiëntie vermindert honger en ondervoeding doordat goederen verder en sneller worden vervoerd. Bovendien zorgen verbeteringen in efficiëntie voor een grotere productiviteit in een kortere tijd. 

Efficiëntie is een belangrijk kenmerk omdat alle inputs schaars zijn. Tijd, geld en grondstoffen zijn beperkt en het is belangrijk om ze te conserveren met behoud van een acceptabel productieniveau.

Voorbeeld uit de echte wereld

Industrie 4.0 is de vierde industriële revolutie die wordt gekenmerkt door digitalisering. Fabrieksprocessen, fabricage- en dienstverlenende industrieën zijn allemaal efficiënter geworden met de komst van krachtige computers, cloud computing, het Industrial Internet of Things (IIoT), data-analyse, robotica, kunstmatige intelligentie en machine learning.

Data-analyse kan bijvoorbeeld worden toegepast in een industriële omgeving om fabrieks- of fabrieksmanagers te informeren wanneer machines onderhoud of vervanging nodig hebben. Dit soort voorspellend onderhoud kan de operationele kosten aanzienlijk verlagen. Onderzoek van Accenture, aangehaald door Jay Lee, Chao Jin, Zongchang Liu en Hossein Davari Ardakani in hun paper “Introduction to Data-Driven Methodologies for Prognostics and Health Management”, toont aan dat het gebruik van data-analyse voor voorspeld onderhoud  tot 30% verlaging van de kosten leidt.  en 70% minder uitvaltijd van apparatuur. Datalogging toont het systeemgebruik in realtime en met behulp van de historische gegevens die in de loop van de tijd zijn opgebouwd, kunnen managers inefficiënte systemen identificeren en repareren.