24 juni 2021 13:05

Goedkeuring

Wat is een bekrachtiging?

Afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt, kan een goedkeuring verschillende betekenissen hebben. Een goedkeuring kan een handtekening zijn die de juridische overdracht van een verhandelbaar instrument tussen partijen machtigt. 

Aantekeningen kunnen ook wijzigingen in contracten of documenten zijn, zoals levensverzekeringen of rijbewijzen.

Een openbare ondersteuningsverklaring voor een persoon, product of dienst wordt ook wel goedkeuring genoemd. Een WNBA-basketbalspeler kan bijvoorbeeld een paar schoenen van het Nike-merk in een reclamespotje aanbevelen.

Belangrijkste leerpunten

  • Afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt, kan een goedkeuring verschillende betekenissen hebben.
  • Aantekeningen kunnen ook wijzigingen in contracten of documenten zijn, zoals levensverzekeringen of rijbewijzen.
  • Een openbare ondersteuningsverklaring voor een persoon, product of dienst wordt ook wel goedkeuring genoemd.

Soorten aanbevelingen

Handtekeningen

Een handtekening is een onderschrijving. Bijvoorbeeld, wanneer een werkgever tekent een payroll check, haar gemachtigde of onderschrijft de overdracht van geld van de zakelijke rekening aan de werknemer. Het ondertekenen van de cheque wordt beschouwd als een goedkeuring, die dient als bewijs van de intentie van de betaler om geld over te maken naar de begunstigde.

Bij een financiële transactie waarbij de ene partij een cheque aan een andere partij geeft, moet de begunstigde die op de cheque wordt genoemd, de cheque goedkeuren voordat deze wordt geïnd. De begunstigde onderschrijft de cheque door deze op de achterkant te ondertekenen. Een handtekening op de achterkant van de cheque geeft aan dat de transactie is voltooid en maakt het mogelijk om geld over te maken dat door de cheque is besteld.

Als er meer dan één persoon als begunstigde op de cheque wordt vermeld, verschillen de goedkeuringsvereisten afhankelijk van hoe de namen zijn geschreven. (Als de cheque bijvoorbeeld is uitgeschreven aan John Doe en Jane Doe, moeten beide mensen de cheque ondertekenen.) Als de cheque is uitgeschreven aan John Doe of Jane Doe, is slechts één handtekening vereist.Het ondertekenen van de achterkant van een te incasseren cheque wordt een blanco aantekening genoemd . Iedereen kan een cheque inwisselen of storten met een blanco onderschrijving, zelfs als de cheque niet aan die persoon is geschreven.

Verzekeringsadviezen

Verzekeringsattesten zijn wijzigingen in de vorm van wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke polis. Zo is een polisbepaling doorlopend maandelijks inkomen aan een begunstigde na het overlijden van de verzekerde een voorbeeld van een goedkeuring en wordt ook wel een berijder genoemd. Doorgaans verhoogt dit type goedkeuring de polispremie vanwege de extra voordelen voor de verzekeringnemer (s) en begunstigde (n) en het verhoogde risico voor de verzekeraar.

Licentie-aantekeningen

Licentie-aantekeningen geven een licentiehouder aanvullende rechten of privileges. Zo mag een bestuurder die een motoraantekening op een rijbewijs haalt, een motorfiets besturen op de openbare weg. Licentie- aantekeningen verwijzen ook naar de soorten geautoriseerde voertuigen of naar het type lading dat een voertuig mag vervoeren.

Het tegenovergestelde van een licentie-aantekening is een beperking. Een beperking plaatst een waarschuwing in het recht van de persoon om een ​​voertuig te besturen. Bijvoorbeeld corrigerende oogbeschermingbeperkingen. Er gelden beperkingen voor oogbescherming voor mensen van wie het natuurlijke zicht niet voldoet aan de minimumvereisten voor het gebruik van een voertuig zonder het gebruik van corrigerende lenzen.

Speciale overwegingen

Aanbevelingen kunnen ook een blijk van steun of een vorm van goedkeuring vertegenwoordigen. Een persoon of entiteit kan een openbare verklaring van steun voor een persoon, product of dienst afleggen. Meestal gebeurt dit wanneer een overheidsfunctionaris, een invloedrijk persoon of een entiteit zijn steun uitspreekt voor een politieke kandidaat. Een krant kan bijvoorbeeld een politieke kandidaat onderschrijven die zich kandidaat stelt voor een aanstaande verkiezing.

Op het gebied van marketing worden supporters van producten ook wel ‘influencers’ genoemd. Vaak maken influencers gebruik van sociale media om de objecten van hun steun op de markt te brengen.