24 juni 2021 14:14

Buitenlandse obligatie

Wat is een buitenlandse obligatie?

Een buitenlandse obligatie is een obligatie die op een binnenlandse markt wordt uitgegeven door een buitenlandse entiteit in de valuta van de binnenlandse markt als een middel om kapitaal aan te trekken. Voor buitenlandse bedrijven die veel zaken doen op de binnenlandse markt, is het uitgeven van buitenlandse obligaties, zoals bulldog-obligaties, Matilda-obligaties en samoerai-obligaties, een gangbare praktijk.

Belangrijkste leerpunten

  • Een buitenlandse obligatie wordt uitgegeven door een internationaal bedrijf in een ander land dan het eigen land, en gebruikt de valuta van dat land om die obligaties aan te duiden.
  • Binnenlandse beleggers kunnen internationaal diversifiëren door buitenlandse obligaties te bezitten, en aangezien ze op lokale beurzen worden verhandeld, zijn ze gemakkelijker te verwerven.
  • Toch zijn er aan buitenlandse obligaties bepaalde impliciete en expliciete risico’s verbonden, waaronder de impact van twee rentetarieven, valutakoersen en geopolitieke factoren.

Inzicht in buitenlandse obligaties en hun risico’s

Aangezien beleggers in buitenlandse obligaties doorgaans de inwoners van het eigen land zijn, vinden beleggers deze obligaties aantrekkelijk omdat ze kunnen diversifiëren en buitenlandse inhoud aan hun portefeuilles kunnen toevoegen zonder de extra wisselkoersblootstelling. Toch zijn er nog enkele unieke risico’s verbonden aan het bezitten van buitenlandse obligaties.

Omdat beleggen in buitenlandse obligaties meerdere risico’s met zich meebrengt, hebben buitenlandse obligaties doorgaans een hoger rendement dan binnenlandse obligaties. Buitenlandse obligaties brengen renterisico’s met zich mee. Wanneer de rentetarieven stijgen, daalt de marktprijs of de wederverkoopwaarde van een obligatie. Stel dat een belegger bijvoorbeeld een 10-jarige obligatie bezit die 4% betaalt en de rente stijgt tot 5%. Er zijn maar weinig beleggers die de obligatie willen aangaan zonder een prijsverlaging om het verschil in inkomen te compenseren.

Buitenlandse obligaties lopen ook het risico van inflatie. Als u een obligatie koopt tegen een vaste rentevoet, betekent dit dat de werkelijke waarde van de obligatie wordt bepaald door de hoeveelheid inflatie die van het rendement wordt afgetrokken. Als een belegger een obligatie koopt met een rente van 5% in een tijd dat de inflatie 2% is, is de werkelijke uitbetaling van de belegger het nettoverschil van 3%.

Valutarisico is nog steeds een impliciete kwestie voor buitenlandse obligaties. Wanneer inkomsten uit een obligatie die 7% in een Europese munteenheid oplevert, worden omgezet in dollars, kan de wisselkoers het rendement bijvoorbeeld verlagen tot 2% vanwege wisselkoersverschillen. Merk echter op dat dit risico niet expliciet is in die zin dat deze obligaties altijd in dollars zouden worden geprijsd.

Met het oog op politieke risico’s moeten beleggers overwegen of de overheid die de obligatie uitgeeft stabiel is, welke wetten de uitgifte van de obligatie omringen, hoe het rechtssysteem werkt en aanvullende factoren voordat ze beleggen. Buitenlandse obligaties lopen een terugbetalingsrisico. Het land dat de obligatie uitgeeft, heeft mogelijk niet genoeg geld om de schuld te dekken. Beleggers kunnen hun hoofdsom en rente geheel of gedeeltelijk verliezen.

Enkele voorbeelden van buitenlandse obligaties

Er zijn veel voorbeelden van buitenlandse obligaties, en hier bespreken we er maar een paar. Een bulldog-obligatie wordt bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk in Britse pond sterling uitgegeven door een buitenlandse bank of onderneming. Buitenlandse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk fondsen werven, geven deze obligaties doorgaans uit wanneer de rentetarieven in het Verenigd Koninkrijk lager zijn dan die in het land van de onderneming.

Een Matilda-obligatie is een obligatie die op de Australische markt wordt uitgegeven door een niet-Australisch bedrijf. In juni 2016 verkocht Apple Inc. bijvoorbeeld $ 1,4 miljard aan bankbiljetten met vervaldatum in juni 2020, januari 2024 en juni 2026. Apple sloot zich bij andere bedrijven aan, zoals Qantas Airways Ltd., Coca-Cola Co. en Asciano Ltd. effecten voorbij de zevenjarige grens die de afgelopen jaren de limiet was geweest voor veel niet-financiële zakelijke leners.

Een samoeraiband is een bedrijfsobligatie die in Japan is uitgegeven door een niet-Japans bedrijf. In mei 2016 verkocht de Franse bank Societe Generale SA $ 1,1 miljard aan samoerai-obligaties, inclusief senior en achtergestelde obligaties met een looptijd van zeven jaar. De verkoop volgde op het bod van de Bank of America Corporation van $ 1,08 miljard eerder die maand in euro-yen.