24 juni 2021 14:29

Freelance economie

Wat is de freelance-economie?

De freelance-economie, ook wel de  kluseconomie genoemd, is een arbeidsmarkt die bestaat uit een groeiend aantal kortlopende contracten. Bedrijven huren zelfstandigen in om specifieke banen te vervullen in ruil voor een afgesproken vergoeding, in plaats van hen een vaste baan aan te bieden.

De mensen die deze tijdelijke banen doen, worden freelancers genoemd. Ze kunnen banen vinden via rubrieksadvertenties, uitzendbureaus of andere middelen.

Belangrijkste leerpunten

  • De freelance-economie, ook wel de gig-economie genoemd, draait om het inhuren van zzp’ers om specifieke banen te vervullen in ruil voor een overeengekomen betaling.
  • Een onzeker economisch klimaat, de vraag naar flexibelere werktijden en kostenvoordelen voor bedrijven en technologische vooruitgang hebben ertoe geleid dat het aantal mensen dat als freelancers werkt de afgelopen jaren enorm is toegenomen.
  • Voordelen van freelancen zijn onder meer flexibele werktijden, de mogelijkheid om vanuit huis te werken en de mogelijkheid om zakelijke uitgaven van het inkomen af ​​te trekken.
  • Nadelen zijn onder meer verantwoordelijk zijn voor het betalen van belastingen en het niet ontvangen van de vele andere voordelen die gepaard gaan met een vast dienstverband.

Inzicht in de freelance-economie

Freelancen is geen nieuw fenomeen. Onafhankelijke aannemers bestaan al decennia. In de afgelopen jaren is het aantal enorm gestegen op gebieden die zo gevarieerd zijn als commercieel ontwerp, hotelbeheer (zoals Airbnb) en taxiritten, via apps voor het delen van ritten zoals Lyft Inc. (LYFT) en Uber Technologies Inc. (UBER).

De verschuiving naar zelfstandig ondernemerschap kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder een onzeker economisch klimaat, de vraag naar flexibelere werktijden, kostenbesparingen voor bedrijven en digitalisering – het internet heeft het voor mensen veel gemakkelijker gemaakt om op afstand te werken.Verwacht wordt dat de helft van het Amerikaanse personeelsbestand tegen 2027 freelancers zal zijn, tegenover 35% in 2019.

Hoe de freelance-economie werkt

Freelancers kunnen zoveel uren werken als ze willen. Sommigen werken fulltime en balanceren een aantal verschillende banen voor verschillende klanten of bedrijven. Anderen doen het op parttime basis, waardoor ze wat extra inkomen kunnen verdienen.

Freelancers komen over het algemeen vooraf met klanten een vergoeding overeen en sturen ze in veel gevallen meestal een factuur wanneer het werk is voltooid om te worden betaald.

In tegenstelling tot vaste medewerkers worden freelancers beschouwd als onafhankelijke contractanten. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het betalen van hun eigen belastingen, ziektekostenverzekering en pensioenpremies. Ze komen ook niet in aanmerking voor vakantiegeld of ziekteverlof.

Voordelen van de freelance-economie

De freelance-economie heeft veel mensen de kans gegeven om in hun levensonderhoud te voorzien waar voorheen moeilijk toegang toe was. Vroeger moest een taxichauffeur in veel steden bijvoorbeeld een duur medaillon kopen of leasen, in feite een beperkte vergunning om een ​​taxi te besturen. Tegenwoordig hebben chauffeurs alleen een auto en een smartphone nodig.

Freelance werken biedt ook flexibele uren en de kans om vanuit huis te werken. Een ander voordeel voor freelancers is dat ze zakelijke uitgaven van hun inkomsten kunnen aftrekken, waardoor ze minder belastbaar inkomen betalen.In 2019 werkten bijna 57 miljoen Amerikanen als freelancer, volgens een onderzoek van Upwork en Freelancers Union, wat neerkomt op meer dan 35% van het totale personeelsbestand.

Kritiek op de freelance-economie

De freelance-economie krijgt de schuld van een groot aantal nieuwe maatschappelijke problemen. Freelancemedewerkers in de VS krijgen geen ziektekostenverzekering van het bedrijf, waardoor ze worden gedwongen om dure individuele polissen, vakantiegeld of ziekteverlof te kopen; een ziekte die werk verhindert, kan voor grote financiële druk zorgen.

Freelancers betalen ook forse zelfstandigenbelasting en krijgen geen bijpassende pensioenspaarvoordelen. Als gevolg hiervan maken veel financiële planners zich zorgen dat de huidige freelancers niet genoeg pensioensparen zullen hebben om hun huidige levensstandaard op oudere leeftijd te benaderen.

Afgezien van de persoonlijke financiële implicaties van freelancers, heeft de freelance-economie bijgedragen aan een groot aantal grotere problemen. Airbnb heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat veel eigenaren van onroerend goed nu hun ruimtes verhuren aan kortetermijnbezoekers. Ze zijn in feite overgestapt van verhuurders naar freelancerexploitanten, wat leidde tot woningtekorten, evenals een toename van overlastklachten van buren en zorgen over criminele activiteiten. 

Evenzo is de wijdverbreide populariteit van carpooling getemperd door meldingen van ongereguleerde chauffeurs die passagiers aanvallen. Waar voorheen sommige bedrijfstakken als overgereguleerd werden beschouwd, is een probleem met de freelance-economie een gebrek aan overzicht. De samenleving blijft worstelen met de juiste balans tussen deze factoren.

De opkomst van de freelance-economie heeft ook zijn tol geëist van de Amerikaanse lonen, die al jaren stagneren, en van de algehele fulltime banenmarkt naarmate meer werkgevers banen verschuiven naar binnenlandse freelancers of naar het buitenland.

Speciale overwegingen

Bedrijven profiteren over het algemeen van het inhuren van onafhankelijke contractanten. Ze betalen hen voor het werk dat ze doen, maar zijn niet verplicht hen de kostbare voordelen te bieden die ze verplicht zijn om vaste werknemers te bieden.

De federale overheid en veel staten leggen strenge straffen op aan bedrijven die fulltime werknemers opnieuw classificeren als freelanceadviseurs. Over het algemeen moeten legitieme freelancers werken vanuit een externe locatie, meerdere klanten hebben en geen recente werknemer zijn van de firma.

Adblock
detector