24 juni 2021 15:22

Erfgenaam

Wat is erfgenaam

Een erfgenaam wordt gedefinieerd als een persoon die wettelijk gerechtigd is om een ​​deel of de gehele nalatenschap van een andere persoon die overlijdt te erven, wat betekent dat de overledene er niet in is geslaagd om tijdens zijn of haar levensjaren een wettelijk testament en testament op te stellen. In een dergelijk scenario ontvangt de erfgenaam eigendom volgens de wetten van de staat waarin het eigendom wordt beëdigd.

Erfgenamen die eigendommen erven, zijn doorgaans kinderen, nakomelingen of andere naaste familieleden van de overledene. Echtgenoten worden doorgaans niet wettelijk beschouwd als erfgenamen, aangezien zij in plaats daarvan recht hebben op eigendommen via wetten inzake huwelijks- of gemeenschapsgoederen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een erfgenaam is een persoon die wettelijk gerechtigd is om een ​​erfenis te innen, wanneer een overledene geen testament heeft geformaliseerd.
  • Over het algemeen zijn erfgenamen die het eigendom erven kinderen, nakomelingen of andere naaste familieleden van de overledene. 
  • Juridisch gezien verschillen erfgenamen van begunstigden, die bij testament of andere schriftelijke documenten zijn aangewezen als de beoogde ontvanger van het vermogen van een overledene.

Erfgenaam afbreken

Als er meer dan één erfgenaam is met dezelfde relatie tot de overledene, zoals het geval is wanneer er twee broers en zussen zijn, verdelen die personen de nalatenschap doorgaans gelijkelijk. Het deel van de nalatenschap van een overledene dat aan een erfgenaam wordt nagelaten, staat bekend als een erfenis. Dit kan contant geld, aandelen, obligaties, onroerend goed en ander persoonlijk eigendom zijn, zoals auto’s, meubels, antiek, kunstwerken en sieraden.

Er zijn veel specifieke soorten erfgenamen, waaronder de volgende:

  • Een troonopvolger: dit beschrijft een persoon van wie algemeen wordt aangenomen dat hij de erfenis ontvangt.
  • Een vermoedelijke erfgenaam: dit beschrijft een persoon die onder de huidige omstandigheden als erfgenaam zou worden beschouwd, maar wiens erfrecht kan worden verslagen door de onvoorziene omstandigheden van een meer recent geboren persoon.
  • Adoptief erfgenaam: dit verwijst naar een legaal geadopteerd kind dat dezelfde rechten heeft als de biologische kinderen van de ouders.
  • Een onderpand erfgenaam: dit beschrijft een familielid dat geen directe afstammeling is, maar toch een familielid is.

Erfgenaam versus begunstigde

Terwijl de term “erfgenaam” juridisch verwijst naar een persoon die het eigendom ontvangt van een persoon die overleden is in de ingewanden, wordt in het gewone spraakgebruik het woord “erfgenaam” vaak gebruikt om degenen te beschrijven die eigendommen erven, zoals aangeduid door een testament. Strikt genomen is dit gebruik van het woord echter feitelijk onjuist, aangezien de juiste term voor zo iemand een “begunstigde” is, die wettelijk een persoon definieert die gerechtigd is om eigendommen te innen, zoals voorgeschreven door een testament, trust, verzekeringspolis. of een andere bindende regeling.

Niet alle erfgenamen zijn erfgenamen, zoals het geval is bij een vervreemd volwassen kind dat opzettelijk buiten een testament is gelaten. Evenzo zijn niet alle begunstigden erfgenamen. Een persoon kan bijvoorbeeld een vriend of metgezel aanwijzen om eigendom te ontvangen. In dit geval is de vriend geen erfgenaam, omdat hij niet de ontvanger van het eigendom zou zijn als hij zijn maagdarm verlaat, omdat hij geen kind of directe verwant is van de overledene. Die vriend kan echter terecht een begunstigde worden genoemd, zoals aangewezen door het testament of een andere regeling van de overledene. Een vrouwelijke erfgenaam wordt vaak een erfgename genoemd, vooral als de erfenis een aanzienlijke rijkdom inhoudt.

[Belangrijk: traditioneel gesproken hebben joodse, christelijke en islamitische wetten elk hun eigen gebruiken als het gaat om erfgenamen.]