24 juni 2021 17:18

Inchmaree-clausule

Wat is een Inchmaree-clausule?

Een Inchmaree-clausule is te vinden in maritieme verzekeringspolissen en biedt dekking voor de scheepsromp tegen verlies of schade veroorzaakt door machines. De Inchmaree-clausule, ook wel de nalatigheidsclausule genoemd, dekt schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid van scheepspersoneel, zoals ingenieurs en kapiteins, tijdens het navigeren. Het is een soort aanvullende gevarenclausule.

Belangrijkste leerpunten

  • Inchmaree-clausules worden gebruikt in verzekeringspolissen voor schepen en bieden dekking voor nalatig handelen van het scheepspersoneel. 
  • Deze clausule verzekert de lading van het schip, die verloren kan gaan of beschadigd kan raken door toedoen van de bemanning van het schip.  
  • De Inchmaree-clausule kan schade dekken voor problemen zoals kapotte aandrijfassen, ketels met barsten en rompdefecten, en dekt ongevallen en nalatigheid voor zaken als gebrek aan reparaties. 

Hoe een Inchmaree-clausule werkt

De Inchmaree-clausule is voor een groot deel ontwikkeld met de komst van stoomnavigatie en machines aan boord van schepen. Het verschepen van vracht over uitgestrekte oceanen kan grote risico’s met zich meebrengen. Naast stormen die een schip mogelijk doen zinken of onder water zetten, kunnen de acties van de bemanning van het schip en ander personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhouden van een goed werkend schip, resulteren in schade aan de lading van het schip. Een ketel die niet goed wordt onderhouden kan bijvoorbeeld barsten, waardoor het schip stroom verliest en aan de grond loopt, of een schacht kan losbreken en voorwerpen in de laadruimte raken.

De Inchmaree-clausule biedt doorgaans aanvullende dekking voor schade of verlies veroorzaakt door gebroken aandrijfassen, gesprongen boilers, rompdefecten en andere problemen die verband houden met een schip en de scheepsuitrusting. Bovendien dekt het beleid nalatigheid van scheepsofficieren, ingenieurs en bemanning, inclusief fouten in de navigatie. De Inchmaree-clausule strekt zich ook uit tot schade als gevolg van ongevallen bij het laden, lossen en behandelen van vracht; nalatigheid van bevrachters of reparateurs; ongevallen bij het op- en afstappen van droogdokken, schraapdokken, enz.; en explosies aan boord of elders. 

Totdat de Inchmaree-clausule werd vastgesteld, dekten de meeste vrachtverzekeringen alleen gevaren die zich op open zee voordeden, zoals slecht weer. Dit veranderde eind 19e eeuw. De Inchmaree-clausule is genoemd naar een Britse rechtszaak, Hamilton vs. James en Mersey Insurance. De zaak betrof de Inchmaree, een Britse stoomboot die in 1884 in de haven van Liverpool zonk. 

De lading van het schip werd beschadigd toen een interne pomp het wachtgebied overstroomde, maar de claims van de eigenaren van de lading werden afgewezen door de verzekeraar omdat de schade niet werd veroorzaakt door de “gevaren van de zee”. De maritieme verzekeringssector werd onder druk gezet om aanvullende dekking te bieden voor ongevallen die niet door de zee werden veroorzaakt, maar door andere factoren, zoals nalatigheid.

Speciale overwegingen 

Er is vaak een spanning tussen de Inchmaree-clausule en de garanties onder de polis. Garanties, in het bijzonder promesse-garanties, zijn meestal te vinden in bijna (zo niet alle) maritieme verzekeringspolissen. 

De garantie wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde van het contract, waarbij niet-naleving de verzekeraar van aansprakelijkheid ontslaat, misschien wel zelfs als er geen oorzakelijk verband is tussen de schending van de garantie en het verzekerde verlies.