24 juni 2021 21:47

Portfolio manager

Wat is een portefeuillemanager?

Een portefeuillemanager is een persoon of groep mensen die verantwoordelijk is voor het beleggen van de activa van een onderling, op de beurs verhandeld of gesloten fonds, het implementeren van zijn investeringsstrategie en het beheren van de dagelijkse portefeuillehandel. Een portefeuillemanager is een van de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het bekijken van fondsbeleggingen. Portefeuillemanagement kan actief of passief zijn, en historische prestatierecords geven aan dat slechts een minderheid van de actieve fondsbeheerders consequent de markt verslaat.

Belangrijkste leerpunten

  • Een portefeuillebeheerder is een persoon of groep mensen die verantwoordelijk is voor het beleggen van de activa van een fonds, het implementeren van de beleggingsstrategieën van het fonds en het beheren van het dagelijkse portefeuillebeheer.
  • Portefeuillemanagers kunnen een actieve of passieve managementrol op zich nemen.
  • Het vermogen om ideeën te ontwikkelen en uitstekende onderzoeksvaardigheden in te zetten, zijn slechts twee factoren die het succes van een portfoliomanager beïnvloeden.

Inzicht in de rol van een portefeuillemanager

Een portefeuillebeheerder heeft grote invloed op een fonds, ongeacht of dat fonds een gesloten of open beleggingsfonds, hedgefonds, durfkapitaalfonds of op de beurs verhandeld fonds is. De beheerder van de portefeuille van het fonds zal rechtstreeks van invloed zijn op het algehele rendement van het fonds. Portefeuillemanagers zijn dus meestal ervaren investeerders, makelaars of handelaars, met een sterke achtergrond in financieel beheer en een trackrecord van aanhoudend succes.

Een portfoliomanager is, ongeacht zijn achtergrond, een actieve of passieve manager. Als een beheerder een passieve benadering hanteert, weerspiegelt zijn beleggingsstrategie een specifieke marktindex. Het gebruik van die marktindex als benchmark is uitermate belangrijk, aangezien een belegger op de lange termijn vergelijkbare rendementen mag verwachten.

Omgekeerd kan een manager een actieve benadering van beleggen aannemen, wat betekent dat hij consequent probeert het gemiddelde marktrendement te verslaan. In dit scenario is de portefeuillemanager zelf uitermate belangrijk, aangezien zijn beleggingsstijl direct resulteert in het rendement van het fonds. Potentiële beleggers dienen het marketingmateriaal van een actief fonds te raadplegen voor meer informatie over de beleggingsbenadering.

Kenmerken van een goede portefeuillemanager

Ongeacht de beleggingsaanpak moeten alle portefeuillebeheerders over zeer specifieke kwaliteitenbeschikken om succesvol te zijn. De eerste is ideevorming. Als de portefeuillemanager actief is, is het vermogen om origineel investeringsinzicht te hebben van het grootste belang. Met meer dan 7.000 actieve fondsen om uit te kiezen, moeten actieve beleggers slim zijn in waar ze kijken.  Als de manager een passieve benadering hanteert, komt het verkregen inzicht in de vorm van de marktindex die hij heeft besloten te spiegelen. Passieve beheerders moeten slimme keuzes maken over de index.

Daarnaast is de manier waarop een portfoliomanager onderzoek doet erg belangrijk. Actieve managers maken een lijst van duizenden bedrijven en koppelen deze aan een lijst van een paar honderd. De shortlist wordt vervolgens aan fondsanalisten gegeven om de fundamenten van de potentiële investeringen te analyseren, waarna de portefeuillemanager de bedrijven beoordeelt en een investeringsbeslissing neemt. Passieve beheerders voeren ook onderzoek uit door naar de verschillende marktindexen te kijken en de index te kiezen die het meest geschikt is voor het fonds.