24 juni 2021 22:31

Kwantitatieve analyse (QA)

Wat is kwantitatieve analyse (QA)?

Kwantitatieve analyse (QA) is een techniek die gebruikmaakt van wiskundige en statistische modellen, metingen en onderzoek om gedrag te begrijpen. Kwantitatieve analisten vertegenwoordigen een gegeven realiteit in termen van een numerieke waarde. Kwantitatieve analyse wordt toegepast op de meting, prestatie-evaluatie, waardering van een financieel instrument en het voorspellen van gebeurtenissen in de echte wereld, zoals veranderingen in het bruto binnenlands product (bbp) van een land.

Belangrijkste leerpunten

  • Kwantitatieve analyse (QA) is een techniek die gebruikmaakt van wiskundige en statistische modellen, metingen en onderzoek om gedrag te begrijpen.
  • Kwantitatief presenteert de werkelijkheid in termen van een numerieke waarde.
  • Kwantitatieve analyse wordt gebruikt voor de evaluatie van een financieel instrument en het voorspellen van gebeurtenissen in de echte wereld, zoals veranderingen in het bbp.

Inzicht in kwantitatieve analyse (QA)

Kwantitatieve analyse biedt analisten tools om eerdere, huidige en verwachte toekomstige gebeurtenissen te onderzoeken en te analyseren. Elk onderwerp waarbij getallen betrokken zijn, kan worden gekwantificeerd; QA wordt dus op veel gebieden gebruikt, waaronder analytische chemie, financiële analyse, sociale wetenschappen en georganiseerde sport. In de financiële wereld worden analisten die strikt vertrouwen op QA vaak “quants” of “quant jockeys” genoemd.Overheden vertrouwen op QA om monetaire en andere economische beleidsbeslissingen te nemen. Als onderdeel van QA volgen en evalueren overheden en centrale banken gewoonlijk statistische gegevens, zoals bbp- en werkgelegenheidscijfers.

In de financiële dienstverlening wordt QA gebruikt om investeringsmogelijkheden te analyseren, bijvoorbeeld wanneer effecten moeten worden gekocht of verkocht. Beleggers voeren QA uit wanneer ze belangrijke winst per aandeel (EPS), in hun investeringsbesluitvormingsproces (bijvoorbeeld of ze aandelen van een bedrijf moeten kopen). QA varieert van het onderzoek van eenvoudige statistische gegevens (bijv. Omzet) tot complexe berekeningen (bijv. Verdisconteerde cashflow of optieprijzen).

Kwantitatieve analyse versus kwalitatieve analyse

Hoewel QA een nuttig evaluatie-instrument is, wordt het vaak gecombineerd met de aanvullende kwalitatieve analyse voor onderzoek en evaluatie. Het is gebruikelijk dat een bedrijf kwantitatieve analyse gebruikt om cijfers zoals verkoopomzet, winstmarges of rendement op activa (ROA) te evalueren.

Om een ​​beter beeld te krijgen van de prestaties van een bedrijf, evalueren analisten echter ook informatie die niet gemakkelijk te kwantificeren is of tot numerieke waarden kan worden herleid, zoals reputatie of het moreel van werknemers. Kwalitatieve analyse richt zich op betekenissen, impliceert gevoeligheid voor context in plaats van de wens om universele generalisaties te verkrijgen, en stelt rijke beschrijvingen vast in plaats van kwantificeerbare metrieken. Kwalitatieve analyse tracht het ‘waarom’ en ‘hoe’ van menselijk gedrag te beantwoorden.

In een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief analyseproject kan een bedrijf, analist of investeerder de sterkte van een product willen evalueren. Kwalitatieve tools die voor het project worden gebruikt, zijn onder meer klantonderzoeken en paneldiscussies. Een kwantitatieve analyse van het product kan ook worden gestart door het onderzoeken van gegevens over het aantal terugkerende klanten, klachten van klanten en het aantal garantieclaims over een bepaalde periode.

QA is niet het tegenovergestelde van kwalitatieve analyse; het zijn gewoon verschillende filosofieën. Als ze samen worden gebruikt, bieden ze nuttige informatie voor weloverwogen beslissingen die een betere samenleving bevorderen, de financiële positie verbeteren en de bedrijfsvoering verbeteren.

 

Adblock
detector