24 juni 2021 22:35

Sluit de akte af

Wat is een akte van stopzetting?

Een quitclaim-  akte maakt iemands belang in een onroerend goed vrij zonder de aard van het belang of de rechten van de persoon te vermelden, en zonder garanties van het belang of de rechten van die persoon in het onroerend goed. Een quitclaim-akte stelt noch garandeert dat de persoon die afstand doet van zijn claim op het onroerend goed, een geldig eigendom had, maar het belet die persoon (de concessieverlener) later te beweren dat hij een belang in het onroerend goed heeft.

Inzicht in een Quitclaim-akte

Een quitclaim-akte bevat meestal een juridische beschrijving van het onroerend goed, de naam van de persoon die zijn belang overdraagt, de naam van de persoon die die rente ontvangt (de gerechtigde), de datum en de notariële handtekeningen van beide partijen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een quitclaim-akte maakt iemands belang in een onroerend goed vrij zonder de aard van het belang of de rechten van de persoon te vermelden, en zonder garanties van het belang of de rechten van die persoon in het onroerend goed.
  • Een quitclaim-akte biedt geen garantie dat de concessieverlener daadwerkelijk een eigendomsbelang in een onroerend goed heeft; het stelt alleen dat als de concessieverlener dat doet, hij die eigendomsrechten vrijgeeft.
  • Quitclaim-akten worden doorgaans gebruikt om eigendommen over te dragen in niet-verkoopsituaties, zoals eigendomsoverdrachten tussen familieleden.

Stakingsakten worden doorgaans gebruikt om eigendommen over te dragen in niet-verkoopsituaties, zoals eigendomsoverdrachten tussen familieleden. Ze kunnen worden gebruikt om een ​​echtgenoot aan een eigendomstitel toe te voegen na het huwelijk, een echtgenoot uit een titel te verwijderen na een scheiding, het eigendom van geërfde eigendommen te verduidelijken, eigendommen over te dragen naar (of uit) een herroepbaar levend vertrouwen, een erfdienstbaarheid te verduidelijken of de manier waarop de titel van een eigendom is in handen.

Een quitclaim-akte biedt geen garantie dat de concessieverlener daadwerkelijk een eigendomsbelang heeft in een onroerend goed; het stelt alleen dat als de concessieverlener dat doet, hij die eigendomsrechten vrijgeeft. Als gevolg hiervan accepteert de koper van een onroerend goed bij het accepteren van een quitclaim-akte het risico dat de schenker van de akte mogelijk geen geldig eigendomsbelang heeft en / of dat er mogelijk aanvullende eigendomsbelangen in het onroerend goed zijn. Titelverzekering wordt niet uitgegeven in combinatie met een quitclaim-akte.

Sluit claimakte versus garantieakte versus speciale garantieakte af

Akten worden meestal gedifferentieerd door wat ze vermelden of garanderen wanneer het eigendom wordt overgedragen van de concessieverlener naar de gerechtigde (koper). In tegenstelling tot een quitclaim-akte, kan een garantieakte een bepaald niveau van zekerheid bieden wanneer het eigendom wordt overgedragen. Garantiebewijzen worden doorgaans gebruikt bij de verkoop van onroerend goed en worden in twee veelvoorkomende vormen toegekend: algemene garantiebewijzen en speciale garantiebewijzen.

Een algemene garantieakte biedt de gerechtigde de hoogste vorm van bescherming omdat het verzekert dat de concessieverlener het eigendom gratis en duidelijk bezit (en dat geen enkele andere entiteit er aanspraak op kan maken). Deze garantie dekt de volledige geschiedenis van het onroerend goed – zelfs tijden dat de concessieverlener het onroerend goed niet in eigendom had. Als er sprake is van schending van dit contract, wordt de concessieverlener verantwoordelijk gehouden.

Een speciale garantieakte geeft aan dat de concessieverlener eigenaar is van het onroerend goed en dat niemand anders er aanspraak op kan maken zolang hij of zij het bezit. Speciale garantiebewijzen worden het meest gebruikt tijdens de verkoop van commercieel onroerend goed.