25 juni 2021 0:31

Solvabiliteit

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn langlopende schulden en financiële verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit kan een belangrijke maatstaf zijn voor de financiële gezondheid, aangezien het een van de manieren is om het vermogen van een bedrijf aan te tonen om zijn activiteiten in de nabije toekomst te beheren. De snelste manier om de solvabiliteit van een bedrijf te beoordelen, is door het eigen vermogen op de balans te controleren, dat de som is van de activa minus de verplichtingen van een bedrijf.

Hoe solvabiliteit werkt

Solvabiliteit toont het vermogen van een bedrijf (of individu) om zijn financiële verplichtingen af ​​te betalen. Om deze reden is de snelste beoordeling van de solvabiliteit van een onderneming haar activa minus passiva, die gelijk zijn aan haar eigen vermogen. Er zijn ook solvabiliteitsratio’s, die bepaalde gebieden van de solvabiliteit onder de aandacht kunnen brengen voor een diepere analyse.

Veel bedrijven hebben een negatief eigen vermogen, wat een teken is van insolventie. Negatief eigen vermogen insinueert dat een bedrijf geen boekwaarde heeft, en dit zou zelfs kunnen leiden tot persoonlijke verliezen voor eigenaren van kleine bedrijven als het niet wordt beschermd door beperkte aansprakelijkheidsvoorwaarden als een bedrijf moet sluiten. Als een bedrijf onmiddellijk zou moeten sluiten, zou het in wezen al zijn activa moeten liquideren en al zijn verplichtingen moeten afbetalen, waarbij alleen het eigen vermogen als restwaarde overblijft.Het eigen vermogen op de balans van een bedrijf kan een snelle manier zijn om de solvabiliteit en financiële gezondheid van een bedrijf te controleren.

Het dragen van een negatief eigen vermogen op de balans is meestal alleen gebruikelijk voor nieuw opkomende particuliere bedrijven, startups of recentelijk aangeboden beursgenoteerde bedrijven. Naarmate een bedrijf ouder wordt, verbetert de solvabiliteitspositie doorgaans.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen echter een verhoogd risico voor de solvabiliteit opleveren, zelfs voor gevestigde bedrijven. In het geval van zaken kan het ophanden zijn van een octrooi een risico vormen voor de solvabiliteit, aangezien het concurrenten in staat stelt het product in kwestie te produceren, en het leidt tot een verlies van bijbehorende royaltybetalingen. Verder kunnen wijzigingen in bepaalde regelgeving die rechtstreeks van invloed zijn op het vermogen van een bedrijf om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten, een extra risico vormen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen ook met solvabiliteitsproblemen te maken krijgen als er na een rechtszaak een groot vonnis tegen hen wordt uitgesproken.

Bij het bestuderen van de solvabiliteit is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van bepaalde maatregelen die worden gebruikt voor het beheer van liquiditeit. Solvabiliteit en liquiditeit zijn twee verschillende dingen, maar het is vaak verstandig om ze samen te analyseren, vooral als een bedrijf insolvent is. Een bedrijf kan insolvent zijn en toch een regelmatige cashflow en een stabiel werkkapitaal produceren.

Belangrijkste leerpunten

 • Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn langlopende schulden en andere financiële verplichtingen te voldoen.
 • Solvabiliteit is een maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf, omdat het aantoont dat een bedrijf in staat is om de activiteiten in de nabije toekomst te beheren.
 • Beleggers kunnen ratio’s gebruiken om de solvabiliteit van een bedrijf te analyseren.
 • Bij het analyseren van de solvabiliteit is het doorgaans verstandig om ook de liquiditeitsmaatstaven conjunctief te beoordelen, vooral omdat een bedrijf insolvent kan zijn maar toch een gelijkmatig liquiditeitsniveau kan genereren.

Bijzondere overwegingen: solvabiliteitsratio’s

Activa minus passiva is de snelste manier om de solvabiliteit van een bedrijf te beoordelen. De solvabiliteitsratio berekent het nettoresultaat + afschrijvingen en amortisatie / totale verplichtingen. Deze ratio wordt vaak als eerste gebruikt bij het opstellen van een solvabiliteitsanalyse.

Er zijn ook andere ratio’s die kunnen helpen om de solvabiliteit van een bedrijf dieper te analyseren. De rentedekkingsratio verdeelt het bedrijfsresultaat door de rentelasten om aan te tonen dat een bedrijf in staat is om de rente over zijn schuld te betalen. Een hogere rentedekkingsgraad duidt op een grotere solvabiliteit. De  schuld / activa-ratio  verdeelt de schuld van een bedrijf door de waarde van zijn activa om indicaties te geven van de kapitaalstructuur en de gezondheid van de solvabiliteit. 

Andere ratio’s die kunnen worden geanalyseerd bij het overwegen van de solvabiliteit zijn onder meer:

 • Schulden aan eigen vermogen
 • Schuld aan kapitaal
 • Schulden aan tastbare nettowaarde
 • Totaal schulden aan eigen vermogen
 • Totale activa tov eigen vermogen
 • Schulden aan EBITDA

Het niveau van de solvabiliteitsratio verschilt per bedrijfstak, dus het is belangrijk om te begrijpen wat een goede ratio voor het bedrijf is voordat u conclusies trekt uit de ratioberekeningen. Ratio’s die duiden op een lagere solvabiliteit dan het branchegemiddelde, kunnen een vlag opwerpen of duiden op financiële problemen aan de horizon.

2:01

Solvabiliteit versus liquiditeit

Hoewel solvabiliteit het vermogen van een bedrijf vertegenwoordigt om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen, doorgaans de som van zijn verplichtingen,   vertegenwoordigt liquiditeit het vermogen van een bedrijf om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Daarom kan het vooral belangrijk zijn om de liquiditeitsniveaus van een bedrijf te controleren als het een negatieve boekwaarde heeft.

Een van de gemakkelijkste en snelste manieren om de liquiditeit te controleren, is door kortlopende activa minus kortlopende verplichtingen af ​​te trekken. Dit is ook de berekening voor werkkapitaal, die laat zien hoeveel geld een bedrijf direct beschikbaar heeft om zijn aanstaande rekeningen te betalen.

Kortlopende activa en kortlopende verplichtingen zijn activa met een looptijd van één jaar. Geldmiddelen en equivalenten zijn bijvoorbeeld een veelvoorkomend kortetermijnactief. Kortlopende schulden zijn een veel voorkomende kortlopende verplichting.

Een bedrijf kan gedurende een redelijke periode met insolventie overleven, maar een bedrijf kan niet overleven zonder liquiditeit. Enkele interessante ratio’s die kunnen helpen bij een diepere beoordeling van de liquiditeit kunnen zijn:

 • Snelle verhouding
 • Huidige verhouding
 • Omzet werkkapitaal