25 juni 2021 0:40

Verspreid tot het ergste

Wat is Spread-To-Worst?

Spread-to-worst (STW) meet de spreiding van rendementen tussen de best en slechtst presterende effecten op een bepaalde markt, meestal obligatiemarkten, of tussen rendementen van verschillende markten.

Belangrijkste leerpunten

  • Spread-to-worst (STW) meet de spreiding van rendementen tussen de best en slechtst presterende effecten op een bepaalde markt, meestal obligatiemarkten, of tussen rendementen van verschillende markten.
  • STW op obligatiemarkten is het verschil tussen de yield-to-worst (YTW) van een obligatie en de yield-to-maturity (YTW) van een Amerikaans schatkistpapier met een vergelijkbare duration.
  • Het toepassen van spread-to-worst op verschillende markten kan een belegger helpen bij het nemen van beslissingen die de waarde van zijn portefeuille kunnen optimaliseren.

Inzicht in Spread-To-Worst (STW)

STW op obligatiemarkten is het verschil tussen de yield-to-worst (YTW) van een obligatie en de yield-to-worst van een Amerikaans yield-to-call (YTC) ofwel yield-to-maturity (YTM), afhankelijk van welke lager is, en wordt uitgedrukt in ” basispunten (bps) “.

STW gebruikt de YTW, het laagste potentiële rendement dat op een obligatie kan worden ontvangen zonder dat de emittent daadwerkelijk in gebreke blijft. Als een obligatie opvraagbaar is, loopt een belegger het risico op een lager rendement uit de obligatie. Dit komt doordat de obligatiebelegger in een omgeving van dalende rentetarieven zou moeten herbeleggen in vastrentende effecten met een lagere rente. Bedrijfsobligaties en gemeentelijke obligaties hebben doorgaans call-voorzieningen.

De YTW van een obligatie wordt berekend op alle mogelijke call-datums vóór de vervaldatum. Aangenomen wordt dat er een vervroegde aflossing plaatsvindt als de obligatie een call-optie heeft en de emittent kan heruitgeven tegen een lagere couponrente. De YTW is de laagste van YTC of YRM. YTC is het jaarlijkse rendement, ervan uitgaande dat de obligatie wordt terugbetaald door de emittent op de volgende call-datum. De YTW van een premium-obligatie is gelijk aan YTC omdat de uitgever van de obligatie deze waarschijnlijk zal bellen. Een obligatie die tegen een premie wordt verhandeld, betekent dat de couponrente hoger is dan het marktrendement.

Het toepassen van STW op verschillende markten kan een belegger helpen beslissingen te nemen die de waarde van zijn portefeuille kunnen optimaliseren. Als de STW tussen aandelen en Amerikaanse staatsobligaties bijvoorbeeld hoog was, zeg meer dan 40%, dan zou de belegger kunnen overwegen om de weging van zijn portefeuille ten opzichte van aandelen te verdraaien. Zoals het geval is met de meeste marktreactieve maatregelen, zal STW sterk afhankelijk zijn van variabelen zoals korte of lange rentetarieven, het vertrouwen van investeerders en andere vergelijkbare maatstaven.

Speciale overwegingen

Uitzoeken welke lager is, kan snel worden gedaan door enkele tips te begrijpen. Ten eerste, als een obligatie opvraagbaar is, zal er een YTC zijn. Is dit niet het geval, dan is YTM de facto de laagste opbrengst en wordt deze gebruikt voor STW. Als de obligatie echter opvraagbaar is en deze wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van de nominale waarde, zal de YTC lager zijn dan YTM.

Opvraagbare obligaties worden hoogstwaarschijnlijk afgeroepen als de rente laag is. Het rendement op opvraagbare obligaties is doorgaans hoger vanwege het risico dat beleggers de opbrengsten tegen een lagere rente moeten herbeleggen, ook wel herbeleggingsrisico genoemd.

Voorbeeld van Spread-to-Worst (STW)

Stel dat een opvraagbare hoogrentende obligatie wordt uitgegeven met een looptijd van 10 jaar en een voorziening voor niet- opvraagbare bescherming van vijf jaar (dwz dat de emittent de obligatie niet binnen vijf jaar mag aflossen). Na drie jaar zijn de rentetarieven lager, wat betekent dat de emittent de obligatie kan opvragen om te herfinancieren tegen een lagere couponrente. 

De obligatie die de belegger bezit, wordt nu tegen een premie verhandeld. De YTC wordt vergeleken met het rendement van een schatkist met een looptijd van twee jaar – vijf jaar non-call-bescherming minus de drie jaar die zijn verstreken. Het verschil is de STW, uitgedrukt in basispunten.