25 juni 2021 1:19

Totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds

Wat zijn de totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds?

De totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds zijn de kosten van een fonds, zoals beheer- en transactiekosten en 12b-1-vergoedingen, gerapporteerd als een percentage van de totale activa van het fonds. De totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds moeten aan beleggers worden bekendgemaakt in het prospectus van een fonds. Ze worden gerapporteerd als een ratio die bekend staat als de totale kostenratio (TER), die de kosten vertegenwoordigt als een percentage van de totale activa.

Belangrijkste leerpunten

  • De totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds zijn de kosten van een fonds, vaak gerapporteerd als de totale activa van een fonds.
  • De totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds moeten aan beleggers worden bekendgemaakt in het prospectus van een fonds.
  • De belangrijkste categorieën van de bedrijfskosten van het fonds omvatten beheervergoedingen, 12b-1 (of distributie) vergoedingen en andere kosten.
  • De verkoopkosten van een fonds zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse bedrijfskosten.

Inzicht in de totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds

Bij het analyseren van de jaarlijkse exploitatiekosten van een fonds, zien beleggers vaak de volgende categorieën: beheervergoedingen, distributie- of 12b-1-vergoedingen en andere transactiekosten.

De bedrijfskosten van het fonds kunnen worden geclassificeerd als bruto of netto. De verkoopkosten van een fonds zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse bedrijfskosten, maar worden gerapporteerd in het prospectus en vormen een extra factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het analyseren van de vergoedingen en kosten van een fonds.

Speciale overwegingen

Bruto vs. netto

Een fonds kan een bruto- en nettokostenratio rapporteren als het een contract heeft gesloten met entiteiten voor vrijstelling van vergoedingen en kortingen. Vrijstellingen van vergoedingen en kortingen worden doorgaans voor een specifiek tijdsbestek afgesloten. Een bruto kostenratio toont de totale jaarlijkse kosten van een fonds zonder enige vrijstelling of korting.

De nettokostenratio toont de jaarlijkse uitgaven met vrijstelling van vergoedingen en kortingen. Ontheffingen en kortingen kunnen mogelijk worden verlengd. Een belegger kan echter verwachten de brutokostenratio te betalen wanneer kortingen vervallen.

Verkoopbelastingen

Bij het kopen en verkopen van beursgenoteerde fondsen via full-service beursvennootschappen, betalen investeerders doorgaans verkooplasten. De fondsmaatschappij stelt de verkoopschema’s vast en wordt beschreven in het prospectus van het fonds. Verkooplasten die aan tussenpersonen worden betaald, zijn niet inbegrepen in de totale uitgaven van een fonds.

Soorten totale jaarlijkse exploitatiekosten van het fonds

Beheerkosten

Beheerkosten vormen vaak het grootste deel van de exploitatiekosten van een fonds. De beheerkosten zullen hoger zijn voor actief beheerde fondsen. De beheerkosten variëren van 0,20% tot 2,00%.

Distributievergoedingen

Distributievergoedingen vormen een substantieel deel van de exploitatiekosten van een fonds. Distributievergoedingen worden ook wel 12b-1-vergoedingen genoemd. Deze vergoedingen worden betaald aan derden die met het fonds samenwerken voor de distributie ervan. Distributievergoedingen kunnen worden betaald aan een externe distributeur die actief samenwerkt met de fondsmaatschappij om de distributie van een fonds over meerdere kanalen te verzekeren.

Sommige fondsen betalen achterblijvende distributievergoedingen aan tussenpersonen. Intermediaire distributievergoedingen zijn gestructureerd volgens het verkoopprovisieschema van een fonds. Fondsen die hoge verkoopbelastingen vereisen voor intermediaire makelaars, hebben doorgaans lagere 12b-1-vergoedingen en vice versa.