25 juni 2021 3:05

Zijn Amerikaanse banken gemachtigd om bankgaranties of middellange termijnnota’s (MTN’s) uit te geven?

Bankgaranties en middellange termijnnota’s (MTN’s) zijn verschillende soorten instrumenten die voor bedrijven verschillende doeleinden dienen. Bankgaranties zijn instrumenten die zijn uitgegeven door een bank of andere kredietverlenende instellingen die ervoor zorgen dat het door een debiteur verschuldigde geld wordt betaald. Met andere woorden, de bank of uitlenende instelling belooft aansprakelijk te zijn als de klant zijn verplichtingen niet nakomt. Aan de andere kant zijn MTN’s specifieke obligatie-achtige schuldbewijzen met een looptijd van negen maanden tot 30 jaar. Sinds 1983 hebben bedrijven MTN’s gebruikt om geld in te zamelen op een manier die vergelijkbaar is met het aanbieden van schulden. De meeste MTN’s zijn niet opvraagbaar, ongedekt en hebben vaste tarieven.

Amerikaanse banken geven over het algemeen geen bankgaranties af, maar geven andere soorten promessen uit die bedoeld zijn om dezelfde functie te vervullen. In plaats van bankgaranties geven Amerikaanse banken standby letters of credit (SLOC) af, die veel worden gebruikt in de internationale handel. Volgens sectie 415 van deregelsvan de Securities Exchange Commission (SEC), geven goedgekeurde banken MTN’s uit aan goedgekeurde investeringsbanken en brokerage houses. Zij verhandelen op hun beurt de MTN’s met institutionele beleggers, die ze uitgeven aan particuliere beleggers. Bankgaranties en kredietbrieven kunnen ook tussen instellingen worden verhandeld, maar de onderliggende component in hun waardering is de kredietwaardigheid van de niet-bancaire onderneming.