25 juni 2021 4:28

Onderhanden werk versus onderhanden werk: wat is het verschil?

Wat is werk in uitvoering versus werk in uitvoering?

Onderhanden werk beschrijft de kosten van onafgewerkte goederen die in het fabricageproces blijven terwijl onderhanden werk verwijst naar materialen die binnen een korte periode in goederen worden omgezet. De termen onderhanden werk en onderhanden werk worden door elkaar gebruikt om te verwijzen naar producten halverwege het fabricage- of assemblageproces.

Belangrijkste leerpunten

  • Onderhanden werk zijn de kosten van onafgewerkte goederen in het fabricageproces.
  • Onderhanden werk is de term die wordt gebruikt om gedeeltelijk voltooide goederen te beschrijven, die doorgaans binnen een korte periode van grondstof in afgewerkte producten worden omgezet.
  • De cijfers van zowel onderhanden werk als onderhanden werk staan ​​vermeld op de balans van een onderneming.

De verschillen begrijpen

Onderhanden werk, ook wel WIP genoemd, is een term die in het beheer van de toeleveringsketen wordt gebruikt om de kosten van onafgewerkte goederen in het productieproces te beschrijven. Deze kosten omvatten grondstofkosten, arbeidskosten en overheadkosten.

Veel bedrijven die zeer grote artikelen vervaardigen, gebruiken een OHW-voorraadsysteem. Dit wordt ook wel een kostensysteem voor banen genoemd. De kosten van de geaccumuleerde grondstoffen voor het onderhanden werk worden vermeld in het grootboek van de banenrekening.



Onderhanden werk kan ook in-procesinventaris worden genoemd.

WIP wordt ook gebruikt in de bouwsector, waar bedrijven de juiste factureringstijd berekenen wanneer het contract vraagt ​​om facturering op basis van percentage voltooiing. Een bouwbedrijf zal zijn klant dus in verschillende stadia van het project factureren. Bouwbedrijf X kan bijvoorbeeld een factuur sturen wanneer het 25% voltooiing, 50% voltooiing, 75% voltooiing en ten slotte 100% voltooiing bereikt. Het factuurbedrag wordt bepaald in het contract.

De OHW is een van de componenten die op de balans van een bedrijf worden aangetroffen. Het OHW-cijfer geeft alleen de waarde weer van die producten in een tussenproductiefase. Dit is exclusief de waarde van grondstoffen die nog niet in een te koop aangeboden item zijn verwerkt. Onderhanden werk omvat ook geen waarde van afgewerkte producten die als voorraad worden aangehouden in afwachting van toekomstige verkopen.

Veel bedrijven proberen de OHW-voorraad voor het einde van elke rapportageperiode te verminderen of te elimineren om de boekhouding te vereenvoudigen. Zonder OHW-voortgang zijn voorraadactiva afgewerkte producten of grondstoffen, die veel gemakkelijker te kwantificeren zijn.

Werk in uitvoering

Onderhanden werk vertegenwoordigt gedeeltelijk voltooide goederen. Deze goederen worden ook wel goederen in bewerking genoemd.

Voor sommigen verwijst onderhanden werk naar producten die in korte tijd van grondstof naar afgewerkt product gaan. Een voorbeeld van een werk in uitvoering kan vervaardigde goederen zijn.

Onderhanden werk, zoals hierboven vermeld, wordt soms gebruikt om te verwijzen naar activa die een aanzienlijke hoeveelheid tijd nodig hebben om te voltooien, zoals advies- of bouwprojecten. Deze differentiatie hoeft niet noodzakelijk de norm te zijn, dus beide termen kunnen in de meeste situaties worden gebruikt om te verwijzen naar onafgewerkte producten.

Deze inventaris is te vinden op de balans van een productiebedrijf. Dit voorraadoverzicht kan, net als het onderhanden werk, directe arbeidskosten, materialen en overheadkosten voor fabricage omvatten.

Adblock
detector