25 juni 2021 4:34

Op aandelen geïndexeerde lijfrente

Een op aandelen geïndexeerde lijfrente is een soort vaste lijfrente die zich onderscheidt doordat het renterendement gedeeltelijk is gebaseerd op een aandelenindex, doorgaans de S&P 500.

De algemene aantrekkingskracht van op aandelen geïndexeerde lijfrentes is voor matig conservatieve beleggers die graag een kans hebben om een ​​hoger beleggingsrendement te behalen dan wat beschikbaar is met traditionele lijfrentes met vaste rente, terwijl ze toch enige bescherming hebben tegen neerwaartse risico’s. Maar ze zijn complex en hebben een aantal nadelen waarmee u rekening moet houden als u overweegt er een aan te schaffen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een op aandelen geïndexeerde lijfrente is een vaste lijfrente waarbij de rentevoet is gekoppeld aan het rendement van een aandelenindex, zoals de S&P 500.
  • Op aandelen geïndexeerde lijfrentes kunnen matig conservatieve beleggers aanspreken.
  • Ze zijn complex en er zijn nadelen waarmee rekening moet worden gehouden, zoals hoge vergoedingen en commissies die er vaak aan verbonden zijn.

Hoe een op aandelen geïndexeerde lijfrente werkt

Een lijfrente is in wezen een beleggingscontract met een verzekeringsmaatschappij, traditioneel gebruikt voor pensioendoeleinden. De belegger ontvangt periodieke betalingen van de verzekeringsmaatschappij als rendement op de investering van betaalde premies. Er is een opbouwperiode waarin de betaalde premies rente opleveren in overeenstemming met de voorwaarden van het lijfrentecontract, gevolgd door een uitbetalingsperiode.

In het geval van op aandelen geïndexeerde lijfrentes, ook vaak geïndexeerde lijfrentes genoemd, is een deel van de verdiende rente een gegarandeerd minimum, doorgaans 1% tot 3% betaald over 90% van de betaalde premies. Het andere deel is gekoppeld aan de gespecificeerde aandelenindex.

Inkomsten uit op aandelen geïndexeerde lijfrentes zijn meestal iets hoger dan bij traditionele lijfrentes met vaste rente, lager dan lijfrentes met variabele rente, maar met een betere bescherming tegen neerwaarts risico dan lijfrentes met variabele rente.

Speciale overwegingen

Een belangrijk kenmerk van op aandelen geïndexeerde lijfrentes is de participatiegraad, die in feite de mate beperkt waarin de eigenaar van de lijfrenteverzekering deelneemt aan marktwinsten. Als de lijfrente een deelnemingspercentage van 80% heeft en de index waaraan het is gekoppeld een winst van 15% laat zien, neemt de eigenaar van de lijfrente deel in 80% van die winst en realiseert hij een winst van 12%.Op aandelen geïndexeerde lijfrentes zijn relatief complexe beleggingen, niet geschikt voor beginnende of ongekunstelde beleggers.

In ruil voor het accepteren van beperkte winsten, ontvangen beleggers bescherming tegen neerwaartse risico’s, meestal een garantie van ten minste elk jaar break-even dat rente wordt verdiend in termen van het aandelenindexgedeelte van de verdiende rente. Sommige lijfrentes op aandelen hebben ook een absoluut plafond voor de totale rente die kan worden verdiend. Een ander aspect dat moet worden overwogen, is of de verdiende rente al dan niet wordt verergerd.

Geïndexeerde lijfrentes gebruiken een van de drie berekeningsformules om de veranderingen in het aandelenindexniveau te bepalen waaruit rentebetalingen worden berekend. De meest voorkomende is de formule voor jaarlijkse reset, die eenvoudigweg naar indexwinsten kijkt en dalingen negeert. Deze benadering kan een substantieel voordeel zijn tijdens slechte jaren op de aandelenmarkt.

Een tweede formule, de point-to-point-methode, berekent het gemiddelde van het geïndexeerde rendement van de indexwinst op twee afzonderlijke tijdstippen gedurende het jaar.

De derde optie, de high-water mark, kijkt naar de indexwaarden op elke jubileumdatum van de lijfrente en selecteert de hoogste indexwaarde uit die om vervolgens het gemiddelde te nemen met wat de indexwaarde ook was aan het begin van de betalingstermijn.

Beperkingen van op aandelen geïndexeerde lijfrentes

Een nadeel van op aandelen geïndexeerde lijfrentes zijn de hoge afkoopkosten. Als de eigenaar van de lijfrente besluit de lijfrente op te zeggen en vroeg of vóór de leeftijd van 59½ jaar toegang te krijgen tot de fondsen, kunnen de annuleringskosten hoog oplopen, naast een belastingboete van 10%.  Historisch gezien zijn op aandelen geïndexeerde lijfrentes ook onderhevig geweest aan hoge provisies.

Op aandelen geïndexeerde lijfrentes zijn complex en er zijn tal van factoren die de potentiële winstgevendheid van de investering aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Sommige analisten vragen zich af of deze lijfrentes überhaupt als een goede investering kunnen worden beschouwd.

Zoals bij elke belegging, is het belangrijk om te begrijpen hoe op aandelen geïndexeerde lijfrentes werken, en wat de risico’s zijn, voordat u besluit er een aan te schaffen.

Inzicht adviseur

Scott Bishop, CPA, PFS, CFP® STA Wealth Management LLC, Houston, Texas

Een op aandelen geïndexeerde lijfrente is een vaste lijfrente waarbij de rentevoet is gekoppeld aan het rendement van een index, zoals de S&P 500. Het groeitempo van het contract wordt doorgaans jaarlijks bepaald door de verzekeringsmaatschappij die het contract uitgeeft en garandeert.

Er zijn voor- en nadelen aan dit soort lijfrentes, maar er moet wel rekening worden gehouden met onderliggende problemen. Ten eerste zijn ze ingewikkeld, omdat verzekeraars verschillende methoden gebruiken om het indexrendement te berekenen. Ten tweede omvatten op aandelen geïndexeerde lijfrentes doorgaans geen herbelegde dividenden bij het berekenen van het indexrendement, maar dividenden waren historisch goed voor bijna 40% van het totale marktrendement. Ten slotte brengen deze lijfrentes vaak hoge afkoopkosten met zich mee. Uiteindelijk zijn het de verzekeringsmaatschappij en de onderliggende garanties die belangrijk zijn.