24 juni 2021 7:20

Arbitrage

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een mechanisme voor het oplossen van geschillen tussen investeerders en makelaars, of tussen makelaars. Het staat onder toezicht van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en de beslissingen zijn definitief en bindend. Arbitrage is iets anders dan mediation, waarbij partijen onderhandelen om tot een vrijwillige schikking te komen, en beslissingen zijn niet bindend tenzij alle partijen daarmee instemmen.

Arbitrage is niet hetzelfde als het indienen van een beleggersklacht, waarin een belegger beweert dat er sprake is van wangedrag van een makelaar, maar geen specifiek geschil heeft met die makelaar, waarvoor de belegger schadevergoeding eist.

Hoe arbitrage werkt

In de praktijk is arbitrage vergelijkbaar met een rechtszaak, maar kan de voorkeur hebben voor alle partijen vanwege de lagere kosten en minder tijdsbesteding.

Belangrijkste leerpunten

  • Arbitrage is niet hetzelfde als het indienen van een beleggersklacht.
  • Arbitrage kan de voorkeur hebben boven een rechtszaak vanwege de lagere kosten en tijdsbepalingen voor alle betrokken partijen.
  • Geschillen met een waarde van minder dan $ 50.000 vereisen geen persoonlijke hoorzittingen.
  • Voor geschillen variërend van $ 50.000 tot $ 100.000, is een persoonlijke hoorzitting met één arbiter vereist.

Wanneer een belegger of makelaar een specifiek geschil heeft met een makelaar die bij FINRA is geregistreerd, kunnen ze een claim indienen bij FINRA waarin het vermeende wangedrag en het bedrag dat ze als schadevergoeding vorderen, worden vermeld.

FINRA zal een panel van drie professionals uit de financiële sector benoemen die, tenzij de benadeelde partij anders verzoekt, niet werkzaam zullen zijn in de effectensector. Dit is bedoeld om vooringenomenheid weg te nemen, maar als een van de partijen vermoedt dat een lid van het panel bevooroordeeld is, kunnen ze om verandering verzoeken.

Arbitragehoorzittingen

Voor geschillen met een waarde van minder dan $ 50.000 worden persoonlijke hoorzittingen niet nodig geacht; in plaats daarvan dienen beide partijen schriftelijk materiaal in bij één arbiter die de zaak beslist. Voor geschillen variërend van $ 50.000 tot $ 100.000 zijn persoonlijke hoorzittingen met een enkele arbiter de meest voorkomende.

Voor geschillen van meer dan $ 100.000 zijn persoonlijke hoorzittingen met drie arbiters standaard. Een meerderheid van het panel van drie arbiters (dat wil zeggen twee personen) is nodig voor een beslissing. Arbiters hoeven hun beslissing niet toe te lichten.

Partijen die arbitrage aanvragen, kunnen zichzelf vertegenwoordigen of een advocaat inhuren. Over het algemeen zijn arbitragepanels minder formalistisch dan het rechtssysteem, dus investeerders hebben een redelijke kans om succesvol te zijn, zelfs als ze zichzelf vertegenwoordigen.Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van arbitrage, om nog maar te zwijgen van de tijd- en reiskosten, waarmee beleggers rekening moeten houden bij het nastreven van deze optie.

Speciale overwegingen

Arbitragepanels kennen niet noodzakelijk het volledige bedrag toe dat in een geschil wordt gevraagd. Als een investeerder bijvoorbeeld een claim indient tegen zijn of haar makelaar van $ 38.000, kan het panel beslissen in het voordeel van de investeerder, maar slechts $ 10.000 toekennen.

Arbitragebeslissingen zijn bindend en niet vatbaar voor beroep, behalve in zeer beperkte omstandigheden. Het bemiddelingsproces van FINRA is daarentegen niet bindend, tenzij beide partijen instemmen met de schikking.

De Public Investors Arbitration Bar Association heeft FINRA bekritiseerd vanwege het gebrek aan diversiteit in zijn arbitragepanels en lakse waarborgen tegen vooringenomenheid en belangenconflicten. De toezichthouder stelt dat deze kritiek misplaatst is, met name de aandacht voor de leeftijd van arbiters.

In hun servicevoorwaarden eisen de meeste makelaars dat beleggers instemmen met verplichte arbitrage om mogelijke geschillen te beslechten, in plaats van naar de rechter te stappen. Aangezien FINRA een bijna monopolie heeft op arbitrage, zijn de panels van de organisatie de enige mogelijkheid voor veel investeerders.