24 juni 2021 6:55

Agressief groeifonds

Wat is een agressief groeifonds?

Een agressief groeifonds is een beleggingsfonds dat naar vermogenswinsten streeft door te beleggen in de aandelen van aandelen van groeibedrijven. Investeringen in deze fondsen zijn bedrijven met een hoog groeipotentieel, maar brengen ook een groter risico met zich mee. Als zodanig streven agressieve groeifondsen naar bovengemiddelde marktrendementen, maar hun onderliggende beleggingen zijn vaak volatiel, wat leidt tot een hoge volatiliteit van de aandelenkoersen. 

Belangrijkste leerpunten

  • Een agressief groeifonds belegt in bedrijven met een hoog groeipotentieel, inclusief nieuwere bedrijven en bedrijven in hete sectoren van de economie.
  • Als gevolg hiervan worden deze fondsen actief beheerd om bovengemiddelde rendementen te behalen wanneer de markten stijgen.
  • Deze aandelen zijn echter ook een stuk riskanter dan andere aandelen en daarom kunnen deze fondsen ondermaats presteren in neergaande markten en over het algemeen een grotere volatiliteit ervaren.

Agressieve groeifondsen begrijpen

Agressieve groeifondsen worden in de markt geïdentificeerd als bovengemiddeld rendement voor beleggers die bereid zijn om wat extra beleggingsrisico te nemen. Ze zullen naar verwachting beter presteren dan standaard groeifondsen door zwaarder te investeren in bedrijven die zij identificeren met agressieve groeivooruitzichten. Agressieve groeifondsen beleggen in groeiaandelen met relatief agressievere projecties voor omzet en winst dan het standaardgroeiaandelenuniversum. Omdat agressieve groeiaandelenfondsen beleggen op basis van toekomstgerichte aannames en meerdere groeifasen, kunnen ze een hoger vergelijkbaar risico hebben. Deze fondsen vallen doorgaans niet in een standaard categoriegroep zoals gerapporteerd door aanbieders van onderlinge fondsen. Ze zijn doorgaans te vinden in de categorie groeifondsen met fondsnamen zoals: agressief groeifonds, vermogensgroei fonds of vermogenswinstfonds. Hun belangrijkste focus is om te investeren voor superieure meerwaarden.

Aangezien deze fondsen doorgaans worden geassocieerd met een hoog risico en een hoog rendement, is het belangrijk voor beleggers om de risicomaatstaven van de fondsen nauwkeurig te onderzoeken. Beta, Sharpe Ratio en standaarddeviatie zijn drie risicomaatstaven die vaak door een fondsbedrijf worden gerapporteerd om beleggers te helpen de risico’s van het fonds te begrijpen. Het vergelijken van de risicomaatstaven met een benchmark is doorgaans het beste om de fondsrisico’s te begrijpen. De Russell 3000 Growth Index is een goede marktindexbenchmark voor beleggers wanneer zij agressieve groeifondsen overwegen.

Agressieve groeifondsen bieden een van de hoogste rendementsmogelijkheden op de aandelenmarkten, ook met enkele van de hoogste risico’s. Sommige agressieve groeifondsen kunnen alternatieve beleggingsstrategieën integreren die gebruikmaken van derivaten. Beleggers dienen grondig onderzoek te doen naar deze fondsen om hun beleggingen en beleggingsstrategieën te begrijpen.

Voorbeeld van een agressief groeifonds

Het ClearBridge Aggressive Growth Fund (Ticker: SHRAX) is een voorbeeld van een agressief groeifonds dat beschikbaar is voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Vanaf maart 2020 bezit het Fonds $ 6,8 miljard aan activa en behaalde het een year-to-date rendement van -3,35% versus een rendement van -3 / 72% voor zijn benchmark Russell 3000 Growth Index. Het Fonds heeft een bèta van 1,11, de Sharpe-ratio is 0,17 en de standaarddeviatie is 15,55 – wat wijst op een hoger dan gemiddeld risiconiveau. Vanwege zijn actieve managementstijl heeft het een kostenratio van 1,12%.

Conservatieve groei

In tegenstelling tot agressieve groei, is conservatieve groei een alternatieve investeringsstrategie die erop gericht is het geïnvesteerde kapitaal op lange termijn te laten groeien. Deze fondsen richten zich doorgaans op langetermijnbeleggers die veel belang hechten aan vermogensbehoud, maar die ook willen profiteren van enkele van de sterke groeimogelijkheden van de markt. Conservatieve groeifondsen besteden gewoonlijk een hoog percentage van het fonds aan vastrentende waarden, terwijl ze de rest beleggen in  groei  of agressieve groeiaandelen.