24 juni 2021 7:37

Tegen een premie

Wat is ‘tegen een premie’?

“Tegen een premie” is een uitdrukking die aan een verscheidenheid van situaties wordt gekoppeld waarin een huidige waarde of transactiewaarde van een actief hoger is dan de fundamentele waarde. Bijvoorbeeld: “Bedrijf X handelt tegen een premie aan bedrijf Y.” Of: “Een commercieel gebouw werd verkocht tegen een premie ten opzichte van de onderliggende waarde.”

Er kunnen verschillende situaties zijn waarin een activum wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van de fundamentele waarde, maar de uitdrukking onthult ook de persoonlijke inschatting van de spreker van de intrinsieke waarde van het activum wat het resultaat kan zijn van een vooringenomenheid.

Belangrijkste leerpunten

  • De uitdrukking “tegen een premie” wordt zowel in feitelijke verklaringen als in opinieverklaringen gebruikt.
  • Bij een overname wordt de doelaandelen vaak verworven tegen een premie ten opzichte van de marktwaarde dit is een feitelijk gebruik van de uitdrukking.
  • Wanneer financiële experts zeggen dat het ene aandeel “tegen een premie” wordt verhandeld ten opzichte van een ander aandeel of zijn eigen fundamentele waarde, is er vaak een mening gemengd in de beoordeling.
  • De voorraadwaardering is complex, dus het is moeilijk om definitief te zeggen dat een bepaald aandeel meer kost dan zou moeten. Daarom is de markt het laatste woord in prijsvorming.

Begrijpen ‘tegen een premie’

“Tegen een premie” is bedoeld om aan te tonen dat een actief hoger geprijsd is dan het werkelijk waard is. Een discussie over intrinsieke waarde versus marktwaarde kan snel vastlopen, maar er zijn toepassingen van “tegen een premie” die onmiskenbaar accuraat zijn.

Bij een overname koopt de overnemende onderneming bijvoorbeeld vaak de aandelen van een doelonderneming tegen een premie ten opzichte van de marktwaarde. Dit staat bekend als de overnamepremie en wordt na de overname feitelijk als goodwill opgenomen op de balans van de overnemende partij. Elk bod of voorgestelde fusie die wordt besproken tegen een prijs die hoger is dan de huidige marktprijs voor dat actief, kan ook duur zijn.

Evenzo zullen sommige activa worden verhandeld tegen een premie ten opzichte van een of andere belangrijke indicator die gewoonlijk beter is afgestemd op de marktprijs. Een closed-end fonds kan bijvoorbeeld worden verhandeld tegen een premie ten opzichte van zijn intrinsieke waarde (NAV) per aandeel, waarbij dat cijfer meestal wordt uitgedrukt als een percentage. Een fonds kan bijvoorbeeld een NIW van $ 10 per aandeel hebben, maar wordt verhandeld tegen $ 11. Het wordt verhandeld tegen een premie van 10%.

‘Tegen een premie’ en aandelenvergelijkingen

“Tegen een premie” wordt ook gebruikt bij het vergelijken van twee aandelen die als vergelijkbaar worden beoordeeld. Als Apple bijvoorbeeld handelt tegen $ 185 per aandeel en Microsoft handelt tegen $ 123 per aandeel, kan worden gezegd dat Apple tegen een premie handelt ten opzichte van Microsoft. Zelfs dan is er het feit dat het aantal uitstaande aandelen verschilt, waardoor het een gebrekkige vergelijking is voordat we zelfs maar ingaan op de vraag hoe vergelijkbaar Apple en Microsoft werkelijk zijn.

Dit type premievergelijking wordt echter vaker toegepast op specifieke ratio’s, zoals de koers-winstverhouding van de twee aandelen. Het gebruik van een ratio of andere key performance indicator omzeilt enkele vergelijkingsproblemen, maar deze praktijk kan nog steeds misleidend zijn.

Aandeel A kan een premie verhandelen aan aandeel B, maar er zijn veel situaties waarin aandeel A nog steeds de beste investering is, ongeacht de premie. Misschien heeft aandeel A een beter bedrijfsmodel, of heeft het een betere kostenstructuur, of presteert het stabiel in uitdagende markten, of is het echt helemaal niet overgewaardeerd gezien zijn omzetgroei.

Hoewel de meningen in financiële media verhelderend kunnen zijn, is het belangrijk dat beleggers hun onderzoek doen voordat ze besluiten dat een aandeel wordt verhandeld tegen een premie in vergelijking met een ander aandeel of zijn eigen intrinsieke waarde. De marktprijs op dit moment is de marktprijs. Het is veel minder duidelijk om uit te vinden tegen welke intrinsieke of reële waarde een aandeel moet worden verhandeld.