24 juni 2021 8:03

Belemmeringen voor toegang

Wat zijn toegangsbelemmeringen?

Toetredingsdrempels is een economische en zakelijke term die factoren beschrijft die nieuwkomers in een markt of bedrijfstak kunnen voorkomen of belemmeren en zo de concurrentie kunnen beperken. Dit kunnen hoge opstartkosten, regelgevingshindernissen of andere obstakels zijn die verhinderen dat nieuwe concurrenten gemakkelijk een bedrijfssector betreden. Toegangsdrempels komen ten goede aan bestaande bedrijven omdat ze hun marktaandeel en hun vermogen om inkomsten en winsten te genereren, beschermen.

Veelvoorkomende toetredingsdrempels zijn onder meer speciale belastingvoordelen voor bestaande bedrijven, octrooibescherming, sterke merkidentiteit, klantloyaliteit en hoge overstapkosten voor klanten. Andere belemmeringen zijn onder meer de noodzaak voor nieuwe bedrijven om vóór de exploitatie licenties of wettelijke goedkeuring te verkrijgen.

Belangrijkste leerpunten

 • Toegangsbelemmeringen beschrijven de hoge opstartkosten of andere obstakels die nieuwe concurrenten verhinderen gemakkelijk een bedrijfstak of bedrijfstak te betreden.
 • Toegangsbelemmeringen komen de gevestigde bedrijven ten goede omdat ze hun inkomsten en winsten beschermen en voorkomen dat anderen marktaandeel inpikken.
 • Toetredingsdrempels kunnen op natuurlijke wijze worden veroorzaakt door tussenkomst van de overheid of door druk van bestaande bedrijven.
 • Elke branche heeft zijn eigen specifieke toetredingsdrempels waarmee startups te maken hebben.

Inzicht in belemmeringen voor toegang

Sommige toetredingsdrempels bestaan ​​vanwege overheidsingrijpen, terwijl andere natuurlijk binnen een vrije markt voorkomen. Bedrijven lobbyen vaak bij de overheid om nieuwe toetredingsdrempels op te werpen. Dit wordt ogenschijnlijk gedaan om de integriteit van de industrie te beschermen en te voorkomen dat nieuwkomers inferieure producten op de markt brengen.

Over het algemeen geven bedrijven de voorkeur aan toetredingsbarrières om de concurrentie te beperken en een groter marktaandeel te claimen wanneer ze al comfortabel in een bedrijfstak zijn verankerd. Andere toetredingsdrempels komen van nature voor en evolueren vaak in de loop van de tijd naarmate bepaalde spelers in de branche een dominantie krijgen. Toegangsdrempels worden vaak geclassificeerd als primair of ondergeschikt. 

Een primaire toetredingsdrempel is alleen een barrière (bijvoorbeeld hoge opstartkosten). Een nevenbarrière is op zichzelf geen barrière. In combinatie met andere belemmeringen verzwakt het eerder het vermogen van het potentiële bedrijf om de sector te betreden. Met andere woorden, het versterkt andere barrières.Toegangsdrempels kunnen natuurlijk zijn (hoge opstartkosten om een ​​nieuwe oliebron te boren), gecreëerd door overheden (licentiekosten of patenten staan ​​in de weg) of door andere bedrijven (monopolisten kunnen startups kopen of concurreren).

Overheidsbelemmeringen voor toegang

Industrieën die zwaar gereguleerd zijn door de overheid, zijn meestal het moeilijkst te penetreren. Voorbeelden zijn commerciële luchtvaartmaatschappijen, defensie-aannemers en kabelmaatschappijen.12 De overheid werpt om uiteenlopende redenen formidabele toetredingsdrempels op. In het geval van commerciële luchtvaartmaatschappijen is de regelgeving niet alleen fors, maar beperkt de overheid nieuwkomers om het luchtverkeer te beperken en het toezicht te vereenvoudigen. Kabelmaatschappijen zijn sterk gereguleerd en beperkt omdat hun infrastructuur uitgebreid openbaar landgebruik vereist.

Soms legt de overheid toetredingsdrempels op, niet uit noodzaak, maar vanwege lobbydruk van bestaande bedrijven. Een handvol staten heeft bijvoorbeeld een overheidsvergunning nodig om bloemist of binnenhuisarchitect te worden.4 Critici beweren dat regelgeving voor dergelijke bedrijfstakken overbodig is en niets anders bereikt dan de concurrentie te beperken en ondernemerschap te verstikken.

Natuurlijke toegangsbelemmeringen

Toetredingsdrempels kunnen ook op natuurlijke wijze ontstaan ​​naarmate de dynamiek van een bedrijfstak vorm krijgt. Merkidentiteit en klantloyaliteit dienen als toetredingsdrempels voor potentiële toetreders. Bepaalde merken, zoals Kleenex en Jell-O, hebben een zo sterke identiteit dat hun merknaam synoniem is met het soort producten dat ze vervaardigen.

Hoge overstapkosten voor consumenten vormen een belemmering voor toetreding, aangezien nieuwkomers moeite hebben om potentiële klanten te verleiden het extra geld te betalen dat nodig is om een ​​verandering / overstap te maken.

Branchespecifieke toegangsbelemmeringen

Industriële sectoren hebben ook hun eigen toetredingsdrempels die voortkomen uit de aard van het bedrijf en de positie van machtige gevestigde exploitanten.

Farmaceutische industrie

Voordat een bedrijf zelfs maar een generiek farmaceutisch medicijn in de Verenigde Staten kan maken en op de markt kan brengen, moet het een speciale goedkeuring hebben van de FDA. Deze  afgekorte nieuwe geneesmiddeltoepassingen, of ANDA’s, worden nauwelijks afgekort. Vanaf 2017 bedroeg de mediane herzieningsperiode vanaf de ontvangst van de aanvraag tot de goedkeuring 37 maanden.

Bovendien wordt slechts 18% van de aanvragen in de eerste cyclus goedgekeurd. Elke aanvraag is ongelooflijk politiek en zelfs duurder. In de tussentijd kunnen gevestigde farmaceutische bedrijven het product repliceren in afwachting van beoordeling en vervolgens een speciaal patent voor 180 dagen marktexclusiviteit indienen, dat in wezen het product steelt en een tijdelijk monopolie creëert.

Gemiddeld kost het minstens 2,6 miljard dollarom een ​​nieuw medicijn op de markt te brengen. Even belangrijk is dat het tot 10 jaar kan duren voordat een medicijn wordt goedgekeurd voor een recept. Zelfs als een startend bedrijf de 2,6 miljard dollar zou hebben om het medicijn te ontwikkelen en te testen volgens de FDA-regels, ontvangt het misschien nog steeds geen inkomsten gedurende 10 jaar. De FDA keurt gewoonlijk ongeveer één op de tien klinisch geteste geneesmiddelen goed.

Elektronische industrie

Consumentenelektronica die massaal populair is, is gevoeliger voor  schaalvoordelen en reikwijdte als barrières. Schaalvoordelen betekenen dat een gevestigd bedrijf gemakkelijk nog een paar eenheden van bestaande producten goedkoop kan produceren en distribueren omdat overheadkosten, zoals beheer en onroerend goed, over een groot aantal eenheden worden gespreid. Een klein bedrijf dat probeert om dezelfde paar eenheden te produceren, moet de overheadkosten delen door het relatief kleine aantal eenheden, waardoor elke eenheid erg duur is om te produceren.

Gevestigde elektronicabedrijven, zoals Apple ( AAPL ), kunnen strategisch overstapkosten inbouwen om klanten te behouden. Deze strategieën kunnen contracten omvatten die duur en ingewikkeld zijn om te beëindigen of software en gegevensopslag die niet kunnen worden overgedragen naar nieuwe elektronische apparaten. Dit komt veel voor in de smartphonebranche, waar consumenten mogelijk beëindigingsvergoedingen betalen en de kosten van het opnieuw aanschaffen van applicaties moeten betalen wanneer ze overwegen om van telefoonaanbieder te veranderen.

Olie en gas industrie

De toetredingsdrempels in de olie- en gassector zijn buitengewoon groot en omvatten onder meer een groot bezit van hulpbronnen, hoge opstartkosten, patenten en auteursrechten in combinatie met eigen technologie, overheids- en milieuregels en hoge vaste bedrijfskosten. Hoge opstartkosten betekenen dat maar heel weinig bedrijven zelfs maar proberen de sector te betreden. Dit vermindert de potentiële concurrentie vanaf het begin. Bovendien dwingt eigen technologie zelfs degenen met een hoog startkapitaal om een ​​onmiddellijk operationeel nadeel te ondervinden bij het betreden van de sector.

Hoge vaste bedrijfskosten zorgen ervoor dat bedrijven met startkapitaal huiverig zijn om de sector te betreden. Lokale en buitenlandse overheden dwingen bedrijven binnen de branche ook om de milieuwetgeving nauwgezet na te leven. Deze regelgeving vereist vaak kapitaal om te voldoen, waardoor kleinere bedrijven uit de sector worden gedwongen.

Financiële dienstverlening

Het is over het algemeen erg duur om een ​​nieuwe financiële dienstverlener op te richten. Hoge vaste kosten en grote verzonken kosten bij de productie van financiële groothandelsdiensten maken het voor startups moeilijk om te concurreren met grote bedrijven die schaalefficiëntie hebben. Regelgevingsbarrières bestaan ​​tussen commerciële banken, investeringsbanken en andere instellingen en in veel gevallen zijn de kosten van naleving en dreiging van een rechtszaak voldoende om nieuwe producten of bedrijven ervan te weerhouden de markt te betreden.

Nalevings- en licentiekosten  zijn onevenredig schadelijk voor kleinere bedrijven. A large-cap financiële dienstverlener niet hoeft toe te wijzen als grote van een percentage van haar middelen om te kunnen garanderen niet in de problemen bij de Securities and Exchange Commission ( SEC ), Waarheid in Lending Act ( TILA ), Fair Debt Collection Practices Act ( FDCPA ), Consumer Financial Protection Bureau ( CFPB ), Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ), of een groot aantal andere instanties en wetten.

Veel Gestelde Vragen

Wat zijn enkele belemmeringen voor toegang?

De meest voor de hand liggende toetredingsdrempels zijn hoge opstartkosten en regelgevingshindernissen, waaronder de noodzaak voor nieuwe bedrijven om licenties of wettelijke goedkeuring te verkrijgen voordat ze operationeel zijn. Ook zijn industrieën die zwaar gereguleerd zijn door de overheid meestal het moeilijkst te penetreren. Andere vormen van toetredingsdrempel die nieuwe concurrenten verhinderen gemakkelijk een bedrijfssector te betreden, zijn onder meer speciale belastingvoordelen voor bestaande bedrijven, octrooibescherming, sterke merkidentiteit, klantloyaliteit en hoge overstapkosten voor klanten.

Waarom zou een regering een toegangsdrempel creëren?

Een overheid creëert om verschillende redenen formidabele toetredingsdrempels. In het geval van commerciële luchtvaartmaatschappijen is de regelgeving niet alleen fors, maar beperkt de overheid nieuwkomers om het luchtverkeer te beperken en het toezicht te vereenvoudigen. Kabelmaatschappijen zijn sterk gereguleerd en beperkt omdat hun infrastructuur uitgebreid openbaar landgebruik vereist. Soms legt de overheid toetredingsdrempels op, niet uit noodzaak, maar vanwege lobbydruk van bestaande bedrijven.

Wat zijn natuurlijke toegangsbelemmeringen?

Toetredingsdrempels kunnen ook op natuurlijke wijze ontstaan ​​naarmate de dynamiek van een bedrijfstak vorm krijgt. Merkidentiteit en klantloyaliteit dienen als toetredingsdrempels voor potentiële toetreders. Bepaalde merken, zoals Kleenex en Jell-O, hebben een zo sterke identiteit dat hun merknaam synoniem is met het soort producten dat ze vervaardigen. Hoge overstapkosten voor consumenten vormen een belemmering voor toetreding, aangezien nieuwkomers moeite hebben om potentiële klanten te verleiden het extra geld te betalen dat nodig is om een ​​verandering / overstap te maken.