24 juni 2021 17:29

Infrastructuur

Wat is infrastructuur?

Infrastructuur is de algemene term voor de fysieke basissystemen van een bedrijf, regio of land. Voorbeelden van infrastructuur zijn onder meer transportsystemen, communicatienetwerken, riolering, water en elektrische systemen. Deze systemen zijn doorgaans kapitaalintensief en kosten hoge investeringen, en zijn essentieel voor de economische ontwikkeling en welvaart van een land.

Projecten die verband houden met infrastructuurverbeteringen kunnen publiek, privaat of via publiek-private partnerschappen worden gefinancierd. In economische termen omvat infrastructuur vaak de productie van publieke goederen of productieprocessen die natuurlijke monopolies ondersteunen.

Belangrijkste leerpunten

  • Infrastructuur zijn de basissystemen die ten grondslag liggen aan de structuur van de economie.
  • Voorbeelden van infrastructuur zijn onder meer transportfaciliteiten, telecommunicatienetwerken en watervoorzieningen.
  • Grootschalige infrastructuur wordt meestal geproduceerd door de publieke sector of door publiek gereguleerde monopolies, maar op kleinere schaal kan infrastructuur vaak worden geproduceerd door particuliere bedrijven of door lokale collectieve actie.
  • Als investering is infrastructuur doorgaans minder volatiel dan sommige andere activaklassen en wordt soms als investering gezocht.

Inzicht in infrastructuur

De term infrastructuur verscheen voor het eerst in gebruik in de late jaren 1880. Het woord komt uit het Frans, waarbijinfra betekent “beneden” enstructuur betekent “bouwen”.  Infrastructuur is het fundament waarop de structuur van de economie is gebouwd, vaak letterlijk. In 1987 keurde een panel van de Amerikaanse National Research Council de term “infrastructuur voor openbare werken” goed om te verwijzen naar functionele modi, waaronder snelwegen, luchthavens, telecommunicatie en watervoorzieningen, evenals de gecombineerde systemen waaruit deze elementen bestaan. 

Van toepassing op grootschalige en kleinschalige organisatiekaders, kan infrastructuur een verscheidenheid aan systemen en structuren omvatten, zolang er fysieke componenten vereist zijn. Het elektriciteitsnet in een stad, staat of land is bijvoorbeeld infrastructuur op basis van de betrokken apparatuur en de bedoeling om een ​​dienst te verlenen aan de gebieden die het ondersteunt. Evenzo vormen de fysieke bekabeling en componenten die het datanetwerk vormen van een bedrijf dat op een specifieke locatie opereert, ook de infrastructuur voor het bedrijf in kwestie, aangezien ze nodig zijn om de bedrijfsvoering te ondersteunen.

Omdat infrastructuur vaak de productie inhoudt van ofwel publieke goederen ofwel goederen die zich lenen voor productie door natuurlijke monopolies, is het heel typerend om publieke financiering, controle, toezicht of regulering van infrastructuur te zien. Dit neemt gewoonlijk de vorm aan van directe overheidsproductie of productie door een streng gereguleerd, wettelijk gesanctioneerd en vaak gesubsidieerd monopolie. Op kleinere schaal kan infrastructuur ook vaak de kenmerken aannemen van clubgoederen of goederen die het gemakkelijkst worden geproduceerd door gelokaliseerde monopolies, en kan worden geleverd in de context van een particulier bedrijf dat infrastructuur produceert voor gebruik binnen het bedrijf of wordt geboden door gelokaliseerde regelingen van formele of informele collectieve actie.

Soorten infrastructuur

Infrastructuur kan in verschillende typen worden onderverdeeld, waaronder:

Zachte infrastructuur

Dit soort infrastructuur vormen instellingen die helpen de economie in stand te houden. Deze vereisen meestal menselijk kapitaal en helpen bij het leveren van bepaalde diensten aan de bevolking. Voorbeelden zijn onder meer de gezondheidszorg, financiële instellingen, overheidssystemen, wetshandhaving en onderwijssystemen. 

Harde infrastructuur

Deze vormen de fysieke systemen die het nodig maken om een ​​moderne, geïndustrialiseerde natie te leiden. Voorbeelden zijn wegen, snelwegen, bruggen, maar ook het kapitaal / de middelen die nodig zijn om ze operationeel te maken (transitbussen, voertuigen, booreilanden / raffinaderijen). 

Kritische infrastructuur

Dit zijn activa die door een overheid worden gedefinieerd als essentieel voor het functioneren van een samenleving en economie, zoals voorzieningen voor onderdak en verwarming, telecommunicatie, volksgezondheid, landbouw, enz. In de Verenigde Staten zijn er instanties die verantwoordelijk zijn voor deze kritieke infrastructuren, zoals Homeland Security (voor de overheid en hulpdiensten), het Department of Energy en het Department of Transportation.

Naast de bovengenoemde sectoren omvat de infrastructuur afvalverwijderingsdiensten, zoals het ophalen van afval en lokale stortplaatsen. Bepaalde administratieve functies, vaak vervuld door verschillende overheidsinstanties, worden ook beschouwd als onderdeel van de infrastructuur. Er kunnen ook onderwijs- en gezondheidszorgfaciliteiten worden opgenomen, evenals specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsfuncties en noodzakelijke opleidingsfaciliteiten.

Speciale overwegingen

IT-infrastructuur

Veel technische systemen worden vaak infrastructuren genoemd, zoals netwerkapparatuur en servers, vanwege de kritieke functie die ze bieden binnen specifieke bedrijfsomgevingen. Zonder de informatietechnologie (IT) -infrastructuur hebben veel bedrijven moeite om gegevens te delen en te verplaatsen op een manier die de efficiëntie op de werkplek bevordert. Als de IT-infrastructuur uitvalt, kunnen veel bedrijfsfuncties niet worden uitgevoerd.

Private investering in openbare infrastructuur

Soms kiezen particuliere bedrijven ervoor om te investeren in de ontwikkeling van de infrastructuur van een land als onderdeel van een bedrijfsuitbreidingsinspanning. Een energiebedrijf kan bijvoorbeeld pijpleidingen en spoorwegen aanleggen in een land waar het aardolie wil raffineren. Deze investering kan zowel het bedrijf als het land ten goede komen.

In 2005 sloot Skyway Concession Company een huurovereenkomst van 99 jaar met de stad Chicago voor de exploitatie en het onderhoud van de Chicago Skyway Bridge. Als onderdeel van de overeenkomst ontvangt Skyway alle tol- en concessie-inkomsten die door de brug worden gegenereerd, terwijl de stad profiteerde van een contante infusie van $ 1,83 miljard en niet langer verantwoordelijk is voor het onderhoud van de brug.

Individuen kunnen er ook voor kiezen om verbeteringen aan bepaalde delen van de openbare infrastructuur te financieren. Een persoon kan bijvoorbeeld verbeteringen aan ziekenhuizen, scholen of lokale wetshandhavingsinspanningen financieren.

Infrastructuur als activaklasse

Infrastructuur is ook een activaklasse die op de lange termijn doorgaans minder volatiel is dan aandelen en een hoger rendement oplevert. Als gevolg hiervan investeren sommige bedrijven en individuen graag in infrastructuurfondsen vanwege hun defensieve kenmerken, zoals fondsen die betrokken zijn bij transport of waterinfrastructuur.