24 juni 2021 8:35

Blokkeren (Bitcoin-blok)

Wat is een blok (Bitcoin-blok)?

Blokken zijn bestanden waarin gegevens met betrekking tot het Bitcoin netwerk permanent worden vastgelegd. Een blok registreert enkele of alle meest recente Bitcoin-transacties die nog geen eerdere blokken hebben ingevoerd. Een blok is dus als een pagina van een grootboek of een recordboek. Elke keer dat een blok ‘voltooid’ is, maakt het plaats voor het volgende blok in de blockchain. Een blok is dus een permanente opslag van records die, eenmaal geschreven, niet kunnen worden gewijzigd of verwijderd.

Belangrijkste leerpunten

  • Een blok kan worden gezien als een schakel in een ketting. Het bezit alle of een deel van de gegevens van de transacties die eraan voorafgingen.
  • het blockchain-netwerk bestaat uit miljoenen blokken die constant in beweging zijn.
  • Een blok is vrijwel onmogelijk te hacken. Als het mogelijk was, zou het hetzelfde effect hebben als een bankrover die over de toonbank reikt en niet alleen geld aanneemt, maar ook alle bankgegevens.
  • Bitcoin-miners kunnen complexe wiskundige vergelijkingen oplossen en krijgen BTC of bitcoins voor hun inspanningen om de oplossingen te vinden.

Hoe een blok (Bitcoin-blok) werkt

Het Bitcoin-netwerk is getuige van veel transactieactiviteit. Het bijhouden van deze transacties helpt gebruikers bij te houden waarvoor en door wie is betaald. De transacties die gedurende een bepaalde periode worden uitgevoerd, worden geregistreerd in een bestand dat een blok wordt genoemd en dat de basis vormt van het blockchain-netwerk.

Een blok vertegenwoordigt het ‘heden’ en bevat informatie over zijn verleden en toekomst. Elke keer dat een blok wordt voltooid, wordt het onderdeel van het verleden en maakt het plaats voor een nieuw blok in de blockchain. Het voltooide blok is een permanent record van transacties in het verleden en de nieuwe transacties worden geregistreerd in het huidige.

Op deze manier werkt het hele systeem in een cyclus en worden de gegevens permanent opgeslagen. Elk blok bevat records van enkele of alle recente transacties en een verwijzing naar het blok dat eraan voorafging, wat het, samen met het peer-to-peer-verificatiesysteem van Bitcoin, het vrijwel onmogelijk maakt voor een gebruiker om te knoeien met eerder geregistreerde transactiegegevens. 

Speciale overwegingen: Bitcoin-mijnbouw

Aan elk blok is een wiskundig probleem verbonden. Mijnwerkers verwerken en registreren voortdurend transacties als onderdeel van het proces van deelname aan een soort race. Ze racen om ‘het huidige blok te voltooien’ om Bitcoins te winnen. Wanneer een winnende mijnwerker het kan oplossen, wordt het antwoord gedeeld met andere mijnbouwknooppunten en wordt het gevalideerd. Elke keer dat een miner een probleem oplost, wordt een nieuw geslagen 12,5 BTC (Bitcoin-valutasymbool) aan de mijnwerker toegekend en komt in de circulatie.

Het eerste record in dat volgende blok is een transactie die de winnende mijnwerker (die het vorige blok voltooide) de nieuw geslagen BTC toekent. Het is de moeilijkheid van het wiskundige probleem dat de aanmaaksnelheid van nieuwe Bitcoins regelt, aangezien nieuwe blokken zonder het antwoord niet aan het netwerk kunnen worden toegevoegd. Op basis van het feit dat het gemiddeld ongeveer 10 minuten duurt om het probleem op te lossen, worden er elke 10 minuten ongeveer 12,5 nieuwe Bitcoins geslagen. 

Een voorbeeld van een blok (Bitcoin-blok)

Naar analogie is het mogelijk om gewone banktransacties te vergelijken met transacties via het Bitcoin-netwerk. Een blockchain is als een record van banktransacties, terwijl een blok een enkele transactiebevestiging kan zijn die een bankautomaat afdrukt nadat u de machine hebt gebruikt. Binnen het blockchain-netwerk bouwen de individuele blokken een ‘grootboek’ op, net zoals een geldautomaat of bank uw transacties zou registreren.

Blockchain legt echter de ketting vast voor al hun gebruikers in plaats van één. Dit is vergelijkbaar met een bank, maar de blockchain biedt een hoger niveau van privacy ten opzichte van normale bankinstellingen.