24 juni 2021 8:53

Verzekeringspolis voor fokkers

Wat is een fokkersverzekering?

Zoals de naam al doet vermoeden, een kweker verzekering is een soort verzekering dat tegemoetkomt aan de unieke risico’s van fokkers. Omdat het levensonderhoud van fokkers afhangt van de gezondheid van de dieren die ze fokken, wordt dit type verzekering vaak gezien als een essentiële zakelijke uitgave die vergelijkbaar is met een commerciële algemene aansprakelijkheidsverzekering die door veel ondernemers wordt gekocht.

Belangrijkste leerpunten

  • Fokkersverzekering is een soort verzekering die fokkers beschermt tegen risico’s die verband houden met hun dieren.
  • Het richt zich doorgaans op het risico op letsel en de daarmee samenhangende medische kosten, hoewel ook veel andere risicogebieden in overweging worden genomen.
  • Net als bij andere verzekeringen, kunnen kwekers hun polisvoorwaarden aanpassen aan hun risicotolerantie en financiële prioriteiten.

Hoe fokkersverzekeringen werken

De fokkersverzekering is bedoeld om bescherming te bieden tegen specifieke risico’s die zeer schadelijk kunnen zijn voor de fokkerij. Misschien wel het meest voor de hand liggende risico is de voortijdige dood van het dier zelf. Wanneer dit gebeurt, verliest de fokker het vermogen om het dier te verkopen nadat hij zijn hele leven heeft geïnvesteerd in de zorg voor het dier.

Andere belangrijke risico’s waarmee fokkers worden geconfronteerd, zijn onder meer het risico dat hun dieren ziek worden en dure medische behandeling nodig hebben; het risico dat hun dier een derde zou kunnen verwonden, resulterend in een rechtszaak; of het risico dat hun dier dure vruchtbaarheidsbehandelingen nodig heeft. Al deze risico’s kunnen worden gedekt door een kwekersverzekering, waarbij de maandelijkse premies stijgen of dalen, afhankelijk van het verkregen dekkingsniveau.

Zoals bij alle verzekeringen, kunnen degenen die winkelen voor een kwekersverzekering de voorwaarden van hun contract aanpassen aan hun financiële situatie en prioriteiten. Een fokker met een bescheiden spaargeld maar een voorspelbaar inkomen zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een lager eigen risico om het risico op grote contante uitgaven te verkleinen. Aan de andere kant kan een fokker met voldoende spaargeld maar een minder voorspelbaar inkomen de voorkeur geven aan hogere eigen risico’s in ruil voor lagere maandelijkse premies.

Voorbeeld uit de praktijk van een fokkersverzekering

Emma is een professionele fokker die gespecialiseerd is in zeldzame hondenrassen. Hoewel de honden die ze fokt voor zeer grote bedragen worden verkocht, zijn ze ook duur om hun hele vroege leven groot te brengen en te onderhouden. Bijzonder zorgwekkend zijn bepaalde kritieke ziekten waarvoor sommige rassen bijzonder kwetsbaar zijn. Wanneer deze ziekten zich voordoen, kunnen de kosten voor Emma snel oplopen tot duizenden of zelfs tienduizenden dollars.

Emma redeneert dat, hoewel haar fokkerijbedrijf onder normale omstandigheden winstgevend is, ze failliet zou kunnen gaan als meer dan een klein aantal van haar honden tegelijkertijd een dergelijke ziekte oploopt. Om zich tegen dit risico te beschermen, besluit ze een fokkersverzekering af te sluiten.

Bij het samenstellen van haar verzekeringspolis zorgt Emma ervoor dat ze substantieel gedekt is tegen de soorten ziekten die haar honden waarschijnlijk zullen treffen. Tegelijkertijd sluit ze een verzekering af voor andere bronnen van mogelijke verliezen, zoals het risico dat haar dieren schade kunnen toebrengen aan een derde partij. Uiteindelijk verhoogt de fokkersverzekering van Emma haar maandelijkse kosten vanwege de maandelijkse verzekeringspremies die ze nu moet betalen. Maar vanuit haar perspectief zijn deze kosten de moeite waard om te betalen in ruil voor de wetenschap dat, als er grote verzekerde risico’s zouden ontstaan, haar bedrijf de storm zou kunnen doorstaan.