24 juni 2021 11:58

Overliggeld

Wat is overliggeld?

In de financiële wereld heeft de term ‘overliggeld’ twee belangrijke betekenissen. De eerste betekenis heeft betrekking op goederen, waar het verwijst naar de kosten van het aanhouden van die activa. In die zin is het analoog aan de term boekhoudkosten.

De andere betekenis heeft betrekking op de verzending van goederen over zee. Hier verwijst het naar de boete die een chartermaatschappij betaalt voor het niet laden of lossen van een schip binnen het tijdsbestek dat in het contract is vastgelegd.

Belangrijkste leerpunten

  • Overliggeld is een woord met twee betekenissen in zaken en financiën.
  • De eerste heeft betrekking op de transportkosten van valuta en goederen, terwijl de tweede betrekking heeft op een boete die wordt betaald door bedrijven die vrachtschepen charteren.
  • Chartermaatschappijen krijgen meestal drie dagen de tijd om hun schepen te laden of te lossen voordat ze overliggeld moeten betalen.

Overliggeld begrijpen

In de context van valuta’s en goederen verwijst overliggeld naar de verschillende kosten voor het bezit van de valuta of goederen in kwestie. Houders van valuta kunnen bijvoorbeeld rekeningkosten moeten betalen, terwijl houders van goederen zoals opbrengstgenererende activa, zoals vastrentende instrumenten.

Afhankelijk van uw perspectief kan een hoog overliggeld positief of negatief zijn voor de economische prestaties. Sommigen zouden bijvoorbeeld beweren dat de kosten van overliggelden nuttig zijn omdat ze investeerders aanmoedigen om hun spaargeld in de reële economie in te zetten in plaats van inerte activa te ‘hamsteren’. Maar anderen beweren dat investeerders, door rijkdom op te slaan in activa zoals contanten en goud, de economie helpen door bij te dragen aan de basis van kwalitatief hoogstaand onderpand. Contant geld dat op bankrekeningen is opgeslagen, kan immers worden gebruikt als onderpand van de bank, waardoor ze meer leningen kunnen verstrekken en zo de economie kunnen ondersteunen. Evenzo kunnen houders van edelmetalen tegen die activa lenen of ze op een later tijdstip verkopen om hun beleggingen te financieren.

De andere belangrijke betekenis van overliggeld heeft betrekking op de internationale zeevaart. Wanneer een gecharterd schip er niet in slaagt zijn lading te laden of te lossen binnen de in zijn contract vermelde termijn, kan het de eigenaar van het schip een boete verschuldigd zijn die bekend staat als overliggeld. In die zin vindt de oorsprong van de term zijn oorsprong in het Franse woord “demeurer”, wat in wezen “te laat komen” betekent. Het typische tijdsbestek om een ​​gecharterd schip te laden of te lossen is drie dagen. Dit tijdsbestek wordt in de volksmond de “laytime” van het schip genoemd.

Voorbeeld uit de praktijk van overliggeld

Markus is een investeerder die actief betrokken is bij de internationale oliehandel. Hij is eigenaar van een vloot van vrachtschepen en gebruikt deze om olie te vervoeren tussen olieproductiecentra en raffinaderijen in belangrijke knooppunten zoals de Verenigde Staten, West-Afrika en Europa. In plaats van zijn schepen zelf te besturen, vertrouwt Markus op een externe chartermaatschappij die zijn schepen namens hem exploiteert.

Als onderdeel van zijn bedrijfsactiviteiten koopt Markus grote hoeveelheden olie en slaat deze vervolgens op in grote vaten voordat ze klaar zijn om op zijn schepen te worden geladen. Om winstgevend te zijn, moet Markus ervoor zorgen dat zijn schepen snel worden geladen en gelost, zodat hij de tijd en kosten voor het opslaan van de olie tot een minimum beperkt. Het op het land opslaan van de olie brengt immers overliggelden met zich mee voor transport, arbeid en verzekering. Evenzo kost elk uur vertraging bij het laden of lossen van zijn schepen hem inkomstenderving als gevolg van vertragingen in de productie en de verzending. 

Gelukkig, wanneer de externe chartermaatschappij die zijn schepen exploiteert meer dan drie dagen nodig heeft om zijn schepen te laden of te lossen, moeten ze hem een ​​overliggeld betalen. Dit helpt om de kosten van zijn gederfde inkomsten en extra uitgaven te bekostigen.