24 juni 2021 20:57

Open markttarief

Wat is open-market rate

De open-marktrente is de rente die wordt betaald over een schuldbewijs dat op de open markt wordt verhandeld. Rentetarieven voor dergelijke schuldinstrumenten zoals handelspapier en bankaccepten zouden onder de categorie van open-marktrente vallen. Schuldbewijzen omvatten staatsobligaties, bedrijfsobligaties, depositocertificaten (CD), gemeentelijke obligaties en preferente aandelen.

Open-marktrente uitsplitsen

Open-markttarieven zijn gevoelig en kunnen vaak fluctueren. Deze tarieven reageren direct op veranderingen in vraag- en aanboddruk binnen de open markt. Onderscheid maken tussen open-marktrente en open-markttransacties is essentieel. Dit laatste is de structuur waarin de Federal Reserve het aanbod van beschikbare reserves in het banksysteem kan beïnvloeden en controleren. Deze controle is een van de belangrijkste tactieken die door de Federal Reserve worden gebruikt om het monetaire beleid te implementeren. 

Openmarkttransacties omvatten doorgaans het kopen en verkopen van overheidspapier  door één centrale bank op de open markt. Deze transacties maken de uitbreiding of vermindering van de hoeveelheid geld in het banksysteem op een bepaald moment mogelijk. De aankoop van effecten zorgt voor een infusie van contanten in het banksysteem, wat de groei bevordert. Als effecten daarentegen worden verkocht, heeft dit het tegenovergestelde effect en zal de economie krimpen.

Andere tarieven die de open markt beïnvloeden

De open-marktrente verschilt van de disconteringsvoet en verschillende andere officiële tarieven die zijn vastgesteld door de Federal Reserve. De disconteringsvoet is de rentevoet die wordt toegepast op commerciële banken en andere bewaarinstellingen voor leningen die worden ontvangen uit het kortingsvenster van de Federal Reserve.

Het Federal Open Market Committee (FOMC), een commissie binnen het Federal Reserve-systeem, stelt een doelstelling vast voor de Federal Fund-rente, de rente die banken elkaar in rekening brengen voor het verstrekken van kortlopende leningen uit hun Federal Reserve-fondsen.  Het FOMC gebruikt vervolgens activiteit op de open markt voor overheidspapier om dat tarief te bereiken. Dit tarief is significant omdat de federale fondsenrente op zijn beurt andere belangrijke categorieën van rentetarieven beïnvloedt, waaronder de open-marktrente.

De secundaire markt en open markttarieven

De open-markttarieven zijn van toepassing op elk schuldinstrument dat wordt verhandeld op de secundaire markt, waar beleggers effecten van elkaar kopen en verkopen, in plaats van ze rechtstreeks bij de uitgevende onderneming te kopen. Deze secundaire markt wordt ook wel de “aftermarket” genoemd. Het houdt in dat beleggers onderling deals sluiten, zonder dat ze te maken hebben met de entiteit die de effecten oorspronkelijk heeft uitgegeven. Dit soort handelsactiviteiten is wat de meeste mensen zich waarschijnlijk voorstellen als ze aan de aandelenmarkt denken. De secundaire markt is een categorie die de bekende nationale beurzen zoals de NASDAQ en de New York Stock Exchange zou omvatten. De rentetarieven voor commerciële leningen van banken vallen niet in deze categorie, aangezien het beleid van de Fed deze voornamelijk bepaalt.