24 juni 2021 20:57

Open markt

Wat is een open markt?

Een open markt is een economisch systeem met weinig tot geen belemmeringen voor vrijemarktactiviteit. Een open markt wordt gekenmerkt door het ontbreken van tarieven, belastingen, vergunningsvereisten, subsidies, vakbondsvorming en andere voorschriften of praktijken die de activiteiten op de vrije markt verstoren. Open markten kunnen concurrerende toetredingsdrempels hebben, maar nooit regelgevende toetredingsdrempels.

Belangrijkste leerpunten

  • Een open markt is een economisch systeem met weinig tot geen belemmeringen voor vrijemarktactiviteit.
  • Open markten kunnen concurrerende toetredingsdrempels hebben, maar nooit regelgevende toetredingsdrempels.
  • De Verenigde Staten, Canada, West-Europa en Australië zijn landen met relatief open markten.

Hoe een open markt werkt

Op een open markt wordt de prijsstelling van goederen of diensten voornamelijk bepaald door de principes van vraag en aanbod, met beperkte inmenging of invloed van buitenaf van grote conglomeraten of overheidsinstanties.

Open markten gaan hand in hand met vrijhandelsbeleid, dat bedoeld is om discriminatie van import en export uit te bannen. Kopers en verkopers uit verschillende economieën kunnen vrijwillig handel drijven zonder dat een overheid tarieven, quota, subsidies of verboden toepast  op goederen en diensten, die aanzienlijke belemmeringen vormen voor de toegang tot de internationale handel.

Open markten versus gesloten markten

Een open markt wordt als zeer toegankelijk beschouwd met weinig of geen grenzen die een persoon of entiteit verhinderen deel te nemen. De Amerikaanse aandelenmarkten worden als open markten beschouwd omdat elke belegger kan deelnemen en alle deelnemers dezelfde prijzen krijgen aangeboden; prijzen variëren alleen op basis van verschuivingen in vraag en aanbod.

Een open markt kan concurrerende toetredingsdrempels hebben. Grote marktspelers hebben mogelijk een gevestigde en sterke aanwezigheid, waardoor het voor kleinere of nieuwere bedrijven moeilijker wordt om op de markt door te dringen. Er zijn echter geen regelgevende toetredingsdrempels.

Een open markt is het tegenovergestelde van een gesloten markt, dat wil zeggen een markt met een onbetaalbaar aantal regels die de activiteit op de vrije markt beperken. Gesloten markten kunnen beperken wie kan deelnemen of toestaan ​​dat de prijsbepaling wordt bepaald op een andere manier dan de basisvraag en -aanbod. De meeste markten zijn niet echt open of zelfs gesloten, maar vallen ergens tussen de twee uitersten in.

De VS, Canada, West-Europa en Australië zijn relatief open markten, terwijl Brazilië, Cuba en Noord-Korea relatief gesloten markten zijn.

Een gesloten markt, ook wel  protectionistische markt genoemd, probeert zijn binnenlandse producenten te beschermen tegen internationale concurrentie. In veel landen in het Midden-Oosten kunnen buitenlandse bedrijven alleen lokaal concurreren als hun bedrijf een “sponsor” heeft, dat wil zeggen een inheemse entiteit of staatsburger die een bepaald percentage van het bedrijf bezit. De landen die zich aan deze regel houden, worden niet als open beschouwd ten opzichte van andere landen.

Voorbeeld van een open markt

In het Verenigd Koninkrijk concurreren verschillende buitenlandse bedrijven bij de opwekking en levering van elektriciteit;het Verenigd Koninkrijk heeft dus een open markt voor de distributie en levering van elektriciteit.  De Europese Unie (EU) is van mening dat vrijhandel alleen kan bestaan ​​als bedrijven volledig kunnen deelnemen. Daarom zorgt de EU ervoor dat haar leden toegang hebben tot alle markten.