24 juni 2021 23:14

Omgekeerde terugkoopovereenkomst

Wat is een omgekeerde terugkoopovereenkomst

Een omgekeerde repo-overeenkomst, of “omgekeerde repo”, is de aankoop van effecten met de overeenkomst om ze tegen een hogere prijs te verkopen op een specifieke datum in de toekomst. Voor de partij die het effect verkoopt (en ermee instemt het in de toekomst terug te kopen) is het een repo-overeenkomst (RP) of repo; voor de partij aan de andere kant van de transactie (die het effect koopt en ermee instemt om in de toekomst te verkopen) is het een omgekeerde terugkoopovereenkomst (RRP) of omgekeerde repo.

Repo’s worden geclassificeerd als een geldmarktinstrument en worden meestal gebruikt om kortlopend kapitaal aan te trekken.

Hoe omgekeerde terugkoopovereenkomsten werken

Omgekeerde terugkoopovereenkomsten (RRP’s) zijn het einde van een terugkoopovereenkomst voor de koper. Deze financiële instrumenten worden ook leningen tegen onderpand, leningen voor kopen / verkopen en verkopen / terugkopen van leningen genoemd.

Omgekeerde repo’s worden vaak gebruikt door bedrijven zoals kredietinstellingen of investeerders om kortetermijnkapitaal te lenen aan andere bedrijven tijdens cashflowproblemen. In wezen koopt de geldschieter een bedrijfsmiddel, uitrusting of zelfs aandelen in het bedrijf van de verkoper en verkoopt het op een bepaald tijdstip in de toekomst het actief terug voor een hogere prijs. De hogere prijs vertegenwoordigt de interesse voor de koper voor het lenen van geld aan de verkoper tijdens de duur van de deal. Het door de koper verworven actief fungeert als onderpand tegen elk wanbetalingsrisico dat de verkoper loopt. RRP’s op korte termijn houden kleinere onderpandrisico ’s in dan RRP’s op lange termijn, aangezien activa die als onderpand worden aangehouden op de lange termijn vaak in waarde kunnen dalen, waardoor er een onderpandrisico ontstaat voor de koper van de RRP.

In een macrovoorbeeld van RRP’s gebruikt de Federal Reserve Bank (Fed) repo’s en RRP’s om stabiliteit te bieden op de kredietmarkten door middel van open-markttransacties ( OMO ). De RRP-transactie wordt door de Fed minder vaak gebruikt dan een repo, aangezien een repo geld in het banksysteem stopt wanneer het kort is, terwijl een RRP geld leent van het systeem wanneer er te veel liquiditeit is. De Fed voert RRP’s uit om het monetaire beleid op lange termijn te handhaven en de liquiditeit van het kapitaal op de markt te waarborgen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een reverse repo is een kortetermijnovereenkomst om effecten te kopen om ze tegen een iets hogere prijs terug te verkopen.
  • Repo’s en reverse repo’s worden gebruikt voor kortlopend lenen en uitlenen, vaak van de ene op de andere dag.
  • Centrale banken gebruiken reverse repo’s om via openmarkttransacties geld aan de geldhoeveelheid toe te voegen

Triparty RRP’s

Een deel van het bedrijf van repo’s en RRP’s groeit, aangezien externe onderpandbeheerders diensten verlenen om namens investeerders RRP’s te ontwikkelen en snelle financiering te verstrekken aan bedrijven in nood.

Omdat onderpand van hoge kwaliteit soms moeilijk te vinden is, profiteren bedrijven van deze activa als een hoogwaardige manier om uitbreiding en aanschaf van apparatuur te financieren door het gebruik van triparty-repo’s, wat resulteert in RRP-kansen voor investeerders. Dit deel van de branche staat bekend als optimalisatie en efficiëntie van onderpandbeheer.

Onderdelen van een adviesprijs

Een adviesprijs verschilt op een eenvoudige maar duidelijke manier van kopen / verkopen. Koop- / verkoopovereenkomsten documenteren juridisch elke transactie afzonderlijk en zorgen voor een duidelijke scheiding in elke transactie. Op deze manier kan elke transactie juridisch op zichzelf staan ​​zonder de handhaving van de andere. Aan de andere kant hebben RRP’s elke fase van de overeenkomst wettelijk gedocumenteerd binnen hetzelfde contract en zorgen ze voor de beschikbaarheid en het recht op elke fase van de overeenkomst. Ten slotte, in een RRP, hoewel onderpand in wezen wordt gekocht, verandert het onderpand over het algemeen nooit van fysieke locatie of feitelijk eigendom. Als de verkoper de koper in gebreke blijft, moet het onderpand fysiek worden overgedragen.